Ugrás a tartalomhoz

Népdalok és mondák (2. kötet)

A Wikiforrásból
Népdalok és mondák (2. kötet)
szerző: Erdélyi János
MAGYAR NÉPKÖLTÉSI GYÜJTEMÉNY.


PESTEN,

NYOMATOTT BEIMEL JÓZSEFNÉL.

1847.


NÉPDALOK ÉS MONDÁK.

MÁSODIK KÖTET.

A

A KISFALUDY-TÁRSASÁG

MEGBIZÁSÁBUL

SZERKESZTI ÉS KIADJA

ERDÉLYI JÁNOS.


PESTEN,

MAGYAR MIHÁLYNÁL.

(Ivanics-örökösök könyvkereskedésében.)
1847.


ELŐSZÓ.

NÉPDALOK.

SZERELMI DALOK.

 1. Gyászos szivem érted kesereg
 2. Estve van már, estve
 3. A violát akkor szedik
 4. Drága gyöngy teremtés
 5. Nincsen apám, nincsen anyám
 6. Tripla szekfű, tripla majorána
 7. Szárad a bokor a tetőn
 8. Volt nekem szeretőm
 9. Csenke felöl fuj a szellő
 10. Jaj istenem, jaj istenem
 11. Jaj istenem, jaj mindenem
 12. Nagy Vácz városában nem sokáig
 13. A kit az én szivem szeret
 14. Boldog az a pillantás
 15. Ha meghalok, el ne temessetek
 16. Ha meghalok, csak azt hagyom
 17. Meghalok, meghalok (3)
 18. Három csillag van az égen
 19. Nincs nekem egyebem a rózsámnál
 20. Körül van Kassa kerítve
 21. Ne szeress, ne szeress (1)
 22. Ne szeress, ne szeress (2)
 23. Az a kislány férjhez akar menni
 24. Csak az nekem keserves
 25. Nem voltam én addig beteg
 26. Zöld halomnál zug a malom
 27. Nem fogom én ezt az urat
 28. Verd meg uram, azt az embert
 29. Kilencz hete, mióta itt halászok
 30. Én vagyok az, a ki voltam
 31. Ha én aztat tudva tudnám
 32. Hogy ha én azt tudhatnám
 33. Azért hogy egy kicsit ragyás
 34. Haja, haja, hajnal akar lenni
 35. Kecskeméten egy almafa
 36. Beteg a szeretőm, ágyban fekszik
 37. Beteg a szeretőm, szegény
 38. A kertemet felszántottam
 39. Felső-nyéki hegy alatt
 40. Esik a hó, engem belepett
 41. Ha te elmégy, én is el
 42. Árokparton szól a harismadár
 43. Jaj de fázom egy ingvállba
 44. Czo fel! édes deresem
 45. Elment, elment az én párom
 46. Felülről fuj a szél
 47. Megcsipett a bögő
 48. Kis kutya, nagy kutya
 49. Kanálisból jön a hajó
 50. Ha szeretőm ugy szeretne
 51. Ha eszembe jön a minap
 52. Mély a Dunának a széle
 53. Nem vagy legény, nem vagy
 54. Az én szivem tárva nyitva
 55. Szeretlek galambom (1)
 56. A ki a rózsáját igazán szereti
 57. Maris, Maris, magyar Maris
 58. A Tiszából a Dunába foly a víz (1)
 59. Csendes patak folydogál
 60. Ehol jön az este
 61. Akkor jöjj el hozzám, mikor mondom
 62. El kell menni, el kell menni
 63. El kell menni, masírozni
 64. Szerettelek, nem kellesz már (2)
 65. Esik eső, látom én azt
 66. Amott egy kis patak csereg (1)
 67. Mentem a Zöldfába
 68. Árva az a madár
 69. Azt gondolod, kapok rajtad
 70. Árok, árok, be mély árok
 71. Csodálom az ollyan szivet
 72. Virágzik a kökényfa
 73. Más a veréb, más a fecske
 74. Szeretlek galambom (2)
 75. Az a leány nem magos
 76. Ha tekintem ügyemet
 77. A szerelem egy kaloda
 78. Szép az élet az erdőben ide ki
 79. Én nem tudom, mi a bajom
 80. Félre bánat, félre bú
 81. Uj tordai kerek erdő
 82. Amoda van egy kis kerek erdő
 83. Nem ettem még ma egyebet
 84. Leányom, leányom, mi a bajod
 85. Meg akarnám én azt tudni
 86. Zavaros a Duna, nincs tisztogatója
 87. Édes anyám nevelt fel engemet
 88. Kedves babám, itt a kezem
 89. Meguntam én magam lenni
 90. Zöld erdőben, zöld mezőben
 91. Zöld erdőben, sík mezőben
 92. Elmehetsz drága madár (1)
 93. Elmehetsz drága madár (2)
 94. Engedj meg drága madár
 95. Kasznár, ispán, diák is
 96. Fekete sás, fehér üröm
 97. Tisza partján nem jó lefeküdni
 98. Üveg az ablakom nem réz
 99. Nyisd ki babám, ablakidat
 100. Nézz ki rózsám ablakodbul
 101. Volt háromszál rozmaringom
 102. Azt gondoltam, mig csak élek
 103. Jaj lelkem, jaj kincsem
 104. Lassan foly a Tisza
 105. Csodálkozom drága kincsem
 106. Bolond volnék, ha busúlnék
 107. Szép leány volt Ireghben
 108. Túl a hegyen, Tótországon (1)
 109. Volt szeretőm szép de hamis
 110. Ne higy, pajtás, a lány mézes szavának
 111. Jaj de édes ez a méz
 112. Kukoricza szára
 113. Van kökényfa, de nincs rajta (1)
 114. Mikor viszi a kis lány a vizet
 115. Van én nekem szép szeretőm, de
 116. Gyere be rózsám, gyere be
 117. Ne hajts a mendemondára
 118. Vigyázz babám, magadra
 119. Én is voltam, a mi voltam
 120. Szeretőm igaznak látszik
 121. Szomorú hirt hoztak nekem nem régen (1)
 122. A péczeli piaczon
 123. Ágas bogas a diófa ága (1)
 124. Ősszel szokott a fecske elmenni
 125. Rózsa, rózsa, elmész tőlem
 126. Szegény legény, jól meggondold magadba
 127. Szerelem van minden fűben
 128. Istenem, országom
 129. Már ha elmégysz, édes rózsám, kivánom
 130. A cseresznye veressel bimbózik
 131. Esik eső gyalog útra
 132. Ha engem elvennél
 133. Mikor én kis gyerek voltam
 134. Az én hazám város volna
 135. Haja! haja! haja! haja!
 136. Kukurikol a kakas
 137. Nem leszek én többet diák
 138. Száz a legénynek a hiti
 139. Csaplárosné, gyujts világot
 140. Haj rózsa, rózsa, piros vagy
 141. Itt hagynám én ezt a várost
 142. Czinkotai biró
 143. Kis kertemben szőlőtőke, vinyege
 144. Szerettelek rózsám, nagyon
 145. Szól a toronyban a harang
 146. Este felé fú a szellő, hívesen
 147. Este van a leánynak
 148. Az allári sik mezőben
 149. Vagyok ollyan legény, mint te (1)
 150. Szerettelek, rózsám, eleget
 151. Te voltál szeretőm, te, te
 152. Nem szeretem az uramat
 153. Kisütött a nap sugára
 154. Gyöngy élete a leánynak
 155. Az a derék legény házasodni akar
 156. Ágas bogas a diófa ága (2)
 157. Házam előtt bajor tőke
 158. Végig mentem a kazai temetőn
 159. Nem kell nekem sok szerető
 160. Lány voltam én, vagyok is
 161. Inkább fekszem a lány mellé
 162. Végig mentem az asszonynak az udvarán
 163. Ne higy a legénynek
 164. Hozd ki kocsisom, a paripámat
 165. Jaj be sokat, jaj be régen
 166. Kék én előttem a kötő
 167. Szerettelek esztendeig
 168. A nyárádi utcza benőhet pázsittal
 169. Haragszik a rózsám anyja
 170. Édes anyám vétke, nem a másé
 171. Szomorú a kis pacsirta
 172. Elment, elment piros édes alma
 173. Már mi nálunk igy köszönnek (1)
 174. Duna mellett van a házunk
 175. Micsoda falu ez, be fakó?
 176. Már én nem beszélek nagyon
 177. Az én szeretőm olly szent volt
 178. Könnyü szeretőt tartani
 179. Régen volt, soká lesz
 180. Berencs felől jön egy terhes felhő
 181. Az én uram kevély katonácska
 182. Falu végén verbuválnak
 183. Most jövök Aradrul
 184. Azt mondják: nem adnak
 185. Elvetettem majoránát
 186. Vetettem violát, várom kikelését
 187. Vetettem violát, de ki nem kell
 188. Házasodtam ― be rosz fajta
 189. Csak egyszer voltam szivem, nálad
 190. Ujvárosi kerek tóba
 191. Ángyom asszony leánya
 192. A Vág felől szellő támad
 193. Verd meg uram, azt a szivet
 194. Piros czipő, piros pántlikára
 195. Le van a szivem lánczolva
 196. Mikor megyek Erdélyország felé
 197. Tisza partján nevekedtem a nád közt
 198. Hej Katiczám, Katiczám
 199. Addig éli a leány világát
 200. Megkötötték nekem a koszorút
 201. Mariskám, Mariskám! eszem a szemedet
 202. Vagyon nekem szeretőm szép csinos
 203. Cseresznyefa pirosat virágzik
 204. Várj gonosz, várj gonosz
 205. Azt gondolom eső esik (2)
 206. Anyám, anyám, édes anyám
 207. Annyi nekem az irigyem (1)
 208. Nincs minden embernek udvarába kútja
 209. Adjon isten pajtás, neked egészséget
 210. Viz alá, viz alá
 211. Három éjjel nem aludtam egy órát
 212. Porzik a szombati utcza
 213. Két út van előttem
 214. Három út előttem
 215. Szivárványos az ég alja
 216. Uczu, uczu, uczu már
 217. Az epreskert alja fel van nyesve
 218. Uczu bizon! lakodalom
 219. Könnyű apró halat fogni
 220. A mi engem vidámított
 221. A Tisza, a Duna zavarodik
 222. Kerti fán csörög a szarka
 223. Foly a Duna zavarosan
 224. Elmentem én a kocsmába
 225. Erdő, erdő, de magas vagy
 226. Kidölt a mandola
 227. Megizentem az édes anyámnak (1)
 228. Vezekényben, meg Átányban
 229. Csúszik szürke lovam
 230. Én már azt teszem
 231. Nincs édesebb, mint a méz
 232. Elmenek én más felé
 233. Monostori sürű berek
 234. A csikósnak jól van dolga
 235. Kocsmárosné, gyujts világot
 236. Nincsen kedvem, elvitte a gólya
 237. Nincsen kedvem, mert a fecske elvitte
 238. Minek nekem ez a város
 239. A toronyra szállott a sas
 240. Hogy tarlót kaparni
 241. Porzik a berényi utcza
 242. Te voltál szeretőm, nem más
 243. Végig mentem a temetőn
 244. Jaj istenem, mi lelt engem
 245. Retteg pej paripám
 246. Hótul fehér a gyöngyösi hegytető
 247. Zöld a kökény, majd megkékül (1)
 248. Zöld a kökény, majd megkékül (2)
 249. Esik eső a haraszton (1)
 250. A csillag, a csillag az égen jár
 251. Elmennék én ti hozzátok estére
 252. Amott jön egy legény
 253. Szomorú hirt hoztak nekem nem régen (2)
 254. Tiszta lisztből sül a kalács
 255. Iczi piczi tarka kakas
 256. A templomra sütött a nap
 257. Ne vesd ki szivem szivedből
 258. Ne nézz babám a szemembe
 259. Addig a lány szép rózsaszál
 260. Amott kerekedik egy fekete felhő
 261. Az én rózsám aprókat lép
 262. Két bőre van a czigánynak
 263. Ritka rendet vágtam
 264. Szép a fekete bárány
 265. Sikolt, rikolt a sarkantyu
 266. Ha én aztat tudnám
 267. Esik eső karikára
 268. Jár az ökör, jár a járom után
 269. Nincsen nekem jobb tanyám (1)
 270. Terem, terem, terem, terem
 271. Két kerekű kordén járok
 272. Hazám, hazám édes hazám
 273. Széles viz a Duna (1)
 274. Széles viz a Duna (2)
 275. Bárcsak hamar estve lenne
 276. Mi, mi hát az a szerelem
 277. Édes falum határa (2)
 278. Oh én kedves feleségem
 279. Elvitte a viz a pallót
 280. Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem
 281. Kocsmárosné arra kérem kendet
 282. Annyi nekem az irigyem (2)
 283. Engem hívnak szerelmesnek
 284. Busultam én, busulok is
 285. Ki az urát nem szereti
 286. Voltam csikós, voltam gulyás
 287. Isten adta kis barnája
 288. Majd elmegyünk rózsám, Komáromba
 289. Kicsin falu, fehér ház
 290. Már ezután két szeretőt tartok
 291. Dudariak nem élhetnek
 292. Nézd, amoda cserfa zöldül
 293. Jöjj ki rózsám, az házadból
 294. Én vagyok a hetyke kis legényke
 295. Karalábi nem gyökeres
 296. Adtam is, adok is
 297. Szeretőm járása
 298. Vagyok ollyan legény, mint te (2)
 299. Hogy ha elmész bujdosni
 300. A csetényi hegy alatt
 301. Négy ökröm van eladó
 302. Medi néném, csak az a kérésem
 303. Hitvány legény vagy te, pajtás
 304. Az eső is esik
 305. Zöld erdő szállásom
 306. Egyik utczán végig megyek én
 307. Honnan jöttél rózsám
 308. Megy a kis lány a templomba kényesen
 309. Hármas levele vagyon az epernek
 310. Szeretlek, szeretlek (2)
 311. Azt ne gondold, hogy igy élek
 312. Egymást szeretőknek kedvök lehet
 313. Rózsám, ha szeretnél
 314. Négy ökröt adtam egy lóért
 315. Haj alá, haj alá!
 316. Azért hogy én szegény vagyok (1)
 317. Ne nézz rám, ne nevess
 318. Nem engedik azt az egek
 319. Ez a csepi utcza
 320. Hej a csepi utczán foly a viz
 321. Kinek van, kinek van (1)
 322. Engem szerettél
 323. Megfogadtam istenemnek
 324. Nem aludtam csak egy szikrát
 325. Ha meghalok, vajjon hová temetnek
 326. Még akkor nekem igértek
 327. Három éjjel nem aludtam
 328. Az én galambomnak parton van a háza
 329. Fáj a szivem, sir a szemem
 330. Én csak egyet szeretek
 331. Siroki erdőben
 332. Soha sem cselekszem
 333. Ne haragudj rózsám azért
 334. Nem szerettem az életben, csak egyet
 335. Isten hozzád, szép kedvesem
 336. Veszek neki csizmát, pirosat
 337. S ej Tisza, Duna tinta vóna
 338. Vörös bársony süvegem
 339. Nem jöttem volna én ide (2)
 340. Hej a toronyra sütött a nap
 341. Kertem alatt a Berettyó folydogál
 342. Nyári virág téli idő
 343. Nincs édesebb a hevesi dinnyénél
 344. Ez a szemem, ez az egyik
 345. Lehajtom fejemet
 346. Ki nem kap a házasságon
 347. Szintelen, szintelen
 348. Sárga csikó, selyem nyereg
 349. Tudtam én azt, tudom is
 350. A sarlai legények
 351. A gallyai faluvégen
 352. Ellopták szívemet, jól érzem
 353. Hej! érik, érik a cseresznye
 354. Piros alma gömbölyű
 355. Szerettelek, szeretlek is a míg élek
 356. Isteni kéz maradványa
 357. A mig élek, mindig bánom
 358. Megszólal a kakuk madár
 359. Hangicsál a fülemile a zöld ágon
 360. Nagy-Váradnak nem fáradnak
 361. Gyönge virág, gyönge szűz
 362. Nincs faloonkban ollyan legény
 363. Ó be parányi kis csupor
 364. Gyászba borúlt gondolatim szünjetek
 365. Panaszolom szeleknek
 366. Gyönge nád, gyönge nád
 367. Elmenek, elmenek, el is van vágyásom
 368. Most gyüttem én Gyuláról
 369. Zöld levelű gyöngyvirágszál
 370. Czirkasz kendőm szögre van
 371. Ritka búza, ritka rozs
 372. Most akadtam egy korcsmára
 373. Haragszom az ollyan szóra
 374. Fekete pántlikám
 375. A válás órája
 376. Este virágzik a repcze
 377. Volt szeretőm kettő, három
 378. Arra alá vörös az ég
 379. Nem bűn a lányt szeretni
 380. Gyerünk szép rózsám, ketten sétálni
 381. Kinek nincsen szeretője, babája
 382. Szeretnék egy szépet, tiszta szivből
 383. Árva vagyok, árva lettem (2)
 384. A kis leány sütni akar
 385. Lám megmondtam, hogy ne szeress
 386. Te kis leány, el ne bizd magadat
 387. Arra alá foly a viz szaporán
 388. A sümegi városvégen
 389. Elmehetsz drága madár (3)
 390. Van kökényfa, de nincs rajta (2)
 391. Piros kukoricaszár
 392. Szeretem én magát nagyon (2)
 393. Felülről fordított a szél
 394. Nekem is volt szép szeretőm
 395. Cserebogár, sárga cserebogár
 396. Kuku, kuku, kukucskám
 397. Fekete városban fehér torony
  BORDALOK.

 398. Ez a pohár bujdosik
 399. Oh be sok hal terem a nagy Balatonban
 400. Megvirrad még valaha
 401. Még azt mondják a kapások
 402. Ropog a hó a láb alatt
 403. Hej be derék vigan lenni
 404. Rezes pinte, csutora
 405. Elkopok én, attól kell félnem
 406. Egyszer egy barát azt mondta
 407. Összetöröm magamat
 408. Rontom, bontom testem csontom
 409. Nosza legény, a tánczba
 410. Bevont házban a vigadás
 411. Töltsd tele pajtás, poharam
 412. Mulik mint az árnyék, az élet
 413. Tust iszik a gazda kedves vendégeért
 414. Szőlőtőke szőlőmagnak ez a jó levecskéje
 415. Méltó a szerencse áldomásra
 416. Kedves jó barátom
  PUSZTAI DALOK.

 417. Este van a lovam nem lát
 418. Csikós vagyok a pusztába
 419. Hozz bort kocsmárosné
 420. Elment Bandi lovat lopni
 421. Nincsen nekem sok kincsem
 422. A búszerzői csárdában
 423. Juhász legény, szegény juhász legény
 424. Czifra szűröm Veszperémbe vettem
 425. Andorka kincsem
 426. Meghalt a juhász
 427. Az én lovam száz talléros fakó
 428. Kőfal van itt, nem kerítés
 429. Általmenék a lévai piaczon
 430. Megfogatott a nemes vármegye
 431. Szegény legény vagyok én (2)
 432. Van paripám takaros
 433. Valamennyi juhász bunda
 434. Állj meg, Jancsi, itt előttünk
 435. Ha kel az ég szép hajnala
 436. Beszegődtem Tarnócára juhásznak
 437. Az alföldnek sík mezején
 438. A Tiszából a Dunába foly a víz (2)
 439. Sir az egyik szemem, a másik könyezik
  GUNYDALOK és KOMOLYNEMÜEK.

 440. Nyomorúság az életem
 441. Tanuld asszony, az uradat megbecsülni
 442. Nehéz tudni czélját, végét
 443. Sirathatom, a mik rajtam estek
 444. Jaj nekem szegénynek
 445. Gyászos az életem
 446. Ázsiából jött dicső eleink
 447. Ollyan fürge, mint az ürge
 448. Ifju varjú keresztről
 449. Nincsen nekem semmi bajom
 450. Nincsen nálunk ollyan asszony
 451. Félre párta! nem kellesz
 452. Megdöglött a Jani lova
 453. Megholt feleségem
 454. Csötörtökön mult egy hete
 455. Ne maraszszuk! elmehet
 456. Csizma dámát nem illet
 457. Édes anyám! adj tisztát rám
 458. Honnét jöttél? Debreczenből
 459. Az ujdon uj policziát
 460. Most izentek Komáromból
 461. Ej Bukovár, Bukovár
 462. Majd eljön már a durva tél
 463. Feleségem, hallgas
 464. Minek az a pörge kalap
 465. Picze Zsuzsi zöld uborka
 466. Piszke Juli szép leány volt
 467. Uczczu penna, kalamáris
 468. Fehér czipó, szalonna
 469. Rába mellett mi történt
  TÖRTÉNETI, NEMZETI DALOK.

 470. Gondom nekem jó nagy isten
 471. Néhai való jó Mátyás király
 472. Már az magyar nemes sereg
 473. Azt mondják, hogy nem illik
 474. Mustafa, Karafa és az akasztófa
 475. Én vagyok a magyar gyerek
  IRÓKTUL.

 476. De mit töröm fejemet
 477. Vigan élem világom
 478. Estve jött a parancsolat
 479. Ha bort iszom, vidám vagyok
 480. Nem adott az isten nekem nagy palotát
 481. Hej juhászbojtár, hol a juh
 482. Sirtál anyám, egykor értem
 483. Messze fénylik a Balaton
 484. Az én kincsem noha szegény
 485. Minap a kertbe jártam
 486. Vigan foly a csermelye
 487. A ki szeretőjét igazán szereti
 488. Hej violám, szép violám
 489. Fogy már a nap melege
 490. Mély a Duna közepén
 491. Erdő nincsen zöld ág nélkül
 492. Szülő földöm szép határa
 493. Hej csicsergő kis madár
 494. Szép virággal kerted tele
 495. A szép magyar legény beteg
 496. Virágos kert ajtajánál
 497. Szombat este tiz az óra
 498. Bort ittam én, boros vagyok
 499. Kimentem én a szölőbe
 500. Forráskutnál juhászbojtár
 501. Ki vagyok én, mi a nevem
 502. Viola, kék violaszál
 503. Hajnalodik, harmatozik
 504. Kicsin a lány, nagy a gondja
 505. Liliomszál, tulipán
 506. Falu hosszat, és széltében
 507. Anyám mondja: válaszsz, fiam
 508. Melly világos szép este van
 509. Mariskának bús a szive
 510. Álmodom én, nem aluszom
 511. Kis rózsa, szép rózsa
 512. Ez a csárda nevezetes
 513. Vicza lelkem, hova sétálsz
 514. Hortobágyi pusztán fu a szél
 515. Tisza partján van egy hajó kikötve
 516. Távol látok két csillagot egymástól
 517. Magyar leány az én rózsám
 518. Azt gondolta egy kis leány
 519. Fáj a szivem, majd meghasad
 520. Erzsi, hozzám begyes vagy
 521. Megkövetem a tens nemes vármegyét
 522. Hortobágyi korcsmárosné, angyalom
 523. Télen, nyáron pusztán az én lakásom
 524. Kinyilik majd a tavasz
  SZÉKELY DALOK.

 525. Vörös dió levele
 526. Barátim, pajtásim
 527. Csíkszék közepében
 528. Nemerének hideg szele
 529. Az az igaz székely leány
 530. Jaj be szennyes a kendője (2)
 531. Ha én rózsa volnék (2)
 532. Átilla, Lehel, Árpád
 533. Jaj az én életem e világon immár
 534. Három széki czedele
 535. Már angyalom, isten hozzád
 536. Szaladj kurucz, jő a német
 537. Csíki tarka tarisznya
 538. Köszönjük meg a gazdának
 539. Kapu előtt a szekér
 540. Azt hallottam rózsám
 541. Már ezután többet járok
 542. Nem jöttem én gyalog ide
 543. Szőke kis lány jár utánam sírva
 544. Kis kertemben egy kis fa van
 545. Fel-Csik nagy bánatja


MONDÁK.

 1. Az ördög, és három tót fiu.
 2. A grófkisasszony.
 3. A szóló szőlő, mosolygó alma és csengő baraczk.
 4. A három pomarancs.
 5. A két legkisebb királygyermek.
 6. A láthatlan juhászfiu.
 7. A három királykisasszony.
 8. A három testvér.
 9. Három becses dolog.
 10. A kis tátos.
 11. Hamupipőke.
 12. A koldus ajándéka.


NÉPDALKÖLTÉSZETÜNKRŐL. (Értekezés)

I.
II.
III.
IV.

TARTALOM.

SAJTÓHIBA.

Függelék.

A dalok vidékei.

Első kötet.
Második kötet.

Mondák