Ugrás a tartalomhoz

Népdalok és mondák (1. kötet)

A Wikiforrásból
Népdalok és mondák (1. kötet)
szerző: Erdélyi János
MAGYAR NÉPKÖLTÉSI GYÜJTEMÉNY.


PESTEN,

BIZOMÁNYBAN EMICH GUSZTÁVNÁL.

1846.


NÉPDALOK ÉS MONDÁK.

A KISFALUDY-TÁRSASÁG

MEGBIZÁSÁBUL

SZERKESZTI ÉS KIADJA

ERDÉLYI JÁNOS.


PESTEN,

NYOMATOTT BEIMEL JÓZSEFNÉL.

1846.


ELŐSZÓ.

ELSŐ KÖNYV.

SZERELMI DALOK.

 1. Arany- ezüstért
 2. Szomorú már nekem
 3. Panaszimat mondani nem merem
 4. Az ur lelke legyen
 5. Ha én páva volnék
 6. Hej páva, hej páva (1)
 7. Fáj, fáj, fáj, fáj
 8. Édes dudu, duduskám
 9. Mint gerlicze madár
 10. Egy ártatlan nézés
 11. A merre én járok
 12. Hiven szerettem
 13. Jó napot kedvesem
 14. Köszönetem nyujtom
 15. Minek sirsz kedvesem?
 16. Hol jártál violám
 17. Vajjon mit irjak rózsámnak (1)
 18. Vajjon mit irjak rózsámnak (2)
 19. Én csak szenvedek
 20. Mig élek, szép lélek
 21. Istenem, istenem, vajjon
 22. Hej be szépen világit
 23. Feljött már a hajnal
 24. A fényes csillag is ballag
 25. Oh én édes rózsám
 26. Juttassa eszedbe
 27. Ha te tőled rózsám
 28. Huss huss, ölbe huss
 29. Azt gondolod édes rózsám
 30. Mért nem jöttél hozzám
 31. Bucsúznak szavaim
 32. Azt gondolom eső esik (1)
 33. Sem eső nem esik
 34. Záporeső után
 35. Találsz rózsám találsz
 36. Hervad az a rózsa
 37. Bolondság volt nádhoz bizni
 38. Rózsa vagy, rózsa vagy
 39. Hajnal, hajnal, hajnal akar lenni
 40. Arra járjunk arra
 41. Rózsám kertje alatt mentem
 42. Itt hagynál-e
 43. Ha én rózsa volnék (1)
 44. Pirulj rózsa, pirulj
 45. Megüzentem az édes anyámnak
 46. Árva vagyok, árva lettem (1)
 47. Nem átkozlak
 48. Életemmel halálommal
 49. Ha nekem szóltál volna
 50. Elment az én babám
 51. Bucsúzni akarok
 52. Pest mellett van egy kertecske
 53. Voltam én már gazdag is
 54. Menyasszony menyasszony
 55. Szegény vagyok én
 56. Hol voltál te kis nyulacska
 57. Szerettelek nem tagadom
 58. Beteg az én rózsám
 59. Az én galambomnak
 60. Felmenék egy hegyre
 61. Azt a leányt szeretem én
 62. Jaj be szegény legény vagyok (1)
 63. Ugy meg vagyok határozva
 64. Már megmondtam rózsám
 65. Angyalom, édesem
 66. Szomorú az idő
 67. Bezzeg van Pest vármegyében
 68. Az éjjel álmomban
 69. Bár csak hamar szüret lenne
 70. Ha tudtad rózsám
 71. Felszállott a páva
 72. Szeretem én magát nagyon (1)
 73. Ajakid, rózsám, mézesek
 74. A kállai utcza ki van festve
 75. Meg kell a buzának érni
 76. Van szeretőm kettő, három
 77. Csillagos az ég, csillagos
 78. Most jó szeretőt tartani
 79. Mondtam anyám, házasits meg
 80. Édes anyám meghalok (1)
 81. Édes anyám meghalok (2)
 82. Sáros ez az utcza
 83. Akkor veszlek el galambom
 84. Nincsen annak semmi baja
 85. Izent nékem a gavallér
 86. Én istenem, be szép élet
 87. Nincsen kedvem nincsen (1)
 88. Megvettem a szeretőmet
 89. El kell mennem már
 90. Ha fölvetem paplanos ágyamat
 91. Fejik a fekete kecskét
 92. Jaj be sáros ez az út
 93. Édes falum határa (1)
 94. Hajtsd ki babám az ökröket
 95. Nyitra partján nevelkedik
 96. Bodrog partján nevekedett
 97. Nem anyától lettél
 98. Sokszor vagyok nálad nélkül
 99. Addig élem világomat
 100. Hervad a cziprusfa
 101. Mariskám, Mariskám
 102. Melleden termett egy rózsa
 103. Gyere babám a kert mellé
 104. Beteg se voltam én
 105. Kicsin vagyok én
 106. Ha meguntad rózsám
 107. Lám megmondtam bús gilicze
 108. Ángyom, ángyom, édes ángyom (1)
 109. Tudod rózsám mit fogadtál
 110. Pista szivem, be alhatnám
 111. Menj szeretőm ablakába
 112. Bánod gazda, bánod
 113. Bús az idő
 114. Tisza mellett van egy város
 115. Szomorú hirt hoztak nekem
 116. Rózsa, rózsa, piros rózsa
 117. Nincsen kedvem nincsen (2)
 118. Nem vagyok én oka semminek
 119. Az én szeretőmnek
 120. Ne ugorj ott, a hol árok nincsen
 121. Ha nem voltál jó szerető
 122. Káka tövin költ a rucza
 123. Minden falu édes hazám
 124. Elmentem én a szőlőbe
 125. Erre gyere rózsám
 126. Megkötöm lovamat
 127. Én fehér kezkenőt
 128. Biharban, Borsodban
 129. Jaj be szennyes a kendője (1)
 130. Nincs szebb virág
 131. A kinek nincs szeretője
 132. Árva vagyok, árva, mint
 133. Szőlőtőke venyige
 134. Édes kedves galambocskám
 135. Itt hagynám én ezt a Muzslát
 136. Felfogadtam az egekre
 137. A kend édes anyja
 138. Hej huj bazsalik
 139. Menj el édes fecském
 140. Szakajtottam rózsát fehéret
 141. Kérik a szűrömet
 142. Meghalok Csurgóért
 143. Mig a világ világ lesz
 144. Halok halálomért
 145. Meghalok, meghalok (1)
 146. Árva az a leány
 147. A szerelmes gyászban járjon
 148. Végig mentem udvarodon
 149. Nem jöttem volna én ide (1)
 150. Álom, álom, édes álom (1)
 151. Álom, álom, édes álom (2)
 152. Kék eres a szőlőlevel
 153. Fáj a szivem, megvallom
 154. Nem messze van Budapest
 155. Az én babám tornyos nyoszolyája
 156. Jaj de beteg vagyok
 157. Hej csillagom teremtette
 158. Megváltam én szeretőmtől
 159. Szerettelek, nem kellesz már (1)
 160. Kerek az én subám alja
 161. Szabad péntek, szabad szombat
 162. Három huszas, látod-e
 163. Eszem adta barna szűz
 164. Komáromtól zörög az ég
 165. Most két hete vagy három
 166. Az ég alatt, a föld szinén
 167. Kisérj ki rózsám siromig
  MÁSODIK KÖNYV.

  LAKODALMI, ÜNNEPÉLYI VERSEZETEK.

 168. Sokszor kértem én az istent
 169. Farsangban kell vigadni
 170. Jó napot vitézek
  VŐFÉLKÖSZÖNTÉSEK.
  A.
 171.      Vagyon-e e háznak
 172.      Becsületre méltó jeles gyülekezet
 173.      Szerencsés jó estvét
 174.      Szerencsés jó estét
 175.      Jó estvét, uraim
  B.
 176.      Becsületes, méltó lakodalmi sereg
 177.      Édes jó barátim
 178. Érdemes nemes céh
 179. Konyhamesterséget
  HARMADIK KÖNYV.

  BORDALOK.

 180. A, a, a, éljen a nagy csutora
 181. Vigan barátim
 182. Az igaz Messiás már eljött
 183. Nincsen e világon ennél
 184. Megsavanyult már az uj bor
 185. Nosza felejtsük el bajunkat
 186. Igyál Petro
 187. Vasárnap bort iszom
 188. Istenadta vize
 189. A viz máskép jó lenne
 190. Nosza örüljünk
 191. E szép szóra, jurátus
 192. Tudja Bácska, mi a tus
 193. Én nekem egy szép gondolat
 194. Nyolczan vannak a mi ludaink
 195. Bort iszom, bort
 196. Dinom dánom, sógor
 197. Megiszom én a jó bort
 198. Jó bor terem Esztergamban
 199. Encze, Bencze, kis medencze
 200. Töltsd meg frater poharamat
 201. Sok ifju hullott a porba
 202. Jó borunk van, ihatunk
 203. A kinek most kedve nincs
 204. Bort iszom én nem vizet
 205. Bor, bor, bor
 206. Akarsz vig lenni?
 207. Elindula szent Péter
 208. Oszlik bomlik a gond
 209. Kis csupor nagy csupor (1)
 210. Kis csupor nagy csupor (2)
 211. Asszúszőlős átalag
 212. Igyunk barátim csendesen
 213. Milliom teringettét
 214. Még három holnapos koromban
 215. Hej pajtás igyunk
 216. Igyunk egy pohár bort
 217. Teli szivünk örömmel
 218. Addig kell a vasat verni
 219. Éljen, a ki most iszsza ki
 220. Isten áldjon pajtás
 221. Egészséggel pajtás
 222. Igyál pajtás, jó a szállás
 223. Muzsla alatt egy nagy tó
 224. Éjjel iszom, nem aluszom
 225. Adj kezembe egy pohár bort
 226. Jerünk, menjünk vendégségbe
 227. Viz, viz, viz, nincsen ollyan viz
 228. Adjon isten bort, buzát
 229. Kezdetben az ur isten
 230. Czifra pohár, veres bor
 231. Isten hozzád édes eszem
 232. Adjon isten minden jót
  NEGYEDIK KÖNYV.

  HARAMJA ÉS PUSZTAI DALOK.

 233. Hideg szél fú észak felől
 234. Borulni látom az eget
 235. A madár elnyugszik
 236. Lám megmondtam Angyal Bandi
 237. Somogyvári kis erdőben
 238. Hires vitéz az a Sobri
 239. Hej huj Sobri pajtás
 240. Mit busulsz kenyeres
 241. Kecskeméti csárdában
 242. Meg vagyok én búval rakva
 243. Szépen szól a fülemüle
 244. Tizenhat esztendős voltam
 245. Mikor még én kicsin voltam
 246. Az alföldön csikós vagyok
 247. Árva Csanád Borsod
 248. Kezemben a csákány
 249. Rongyos csárda, nincs teteje
 250. Batonyai hármas határ
 251. Oh te zsiros Kánaán
 252. Oh földi Kánaán
 253. Be van az én szűröm ujja kötve
 254. Szegény legény vagyok én (1)
 255. Édes anyám szült engem
 256. Hozz bort korcsmárosné
 257. Nincsen széna, nincsen abrak
 258. Deres a fű, édes lovam
 259. Szennyes ingem, szennyes gatyám
 260. Ugy ég a tüz, ha lobog
 261. Pej paripám patkószege de fényes (1)
 262. Pej paripám patkószege de fényes (2)
 263. Ó bort iszom
 264. Nagy a világ, végtől végig
 265. Kiforditom, beforditom
 266. Itthon van-e a kanász
 267. Mikor szürét nyakába
 268. Debreczeni kerek erdő
 269. Én vagyok a petri gulyás
 270. Nem bánom hogy paraszttá
 271. Lóra csikós, lóra
 272. Hej lóra csikós lóra
 273. Vajjon ki kiabál
 274. Ha csak egy lovad van
 275. Most jöttem én Károlybul
 276. Hej pajtás, be nevetem
 277. Magamban nevetem
 278. Hej amaz az én rózsám
 279. Ha valaki vigan él
 280. Ha gyönyörűségesen
 281. Amoda egy virág
 282. Egy cseppet se siessünk
 283. Nem kell nékem köpenyeg
  ÖTÖDIK KÖNYV.

  GUNYDALOK ÉS ROKON.

 284. Világ haszontalanság
 285. A szörnyü ég alatt
 286. Nincsen e világon semmi
 287. Módi jött be a lányoknál
 288. Nem vagyok én paraszt ember
 289. Viczeispán perczeptor
 290. Gyerünk koma a korcsmába
 291. Ki mit szeret, ha nem szép is
 292. Mostan hevertemben
 293. Doktornak jó lenni
 294. A fejét hagyta a tudósoknak
 295. Be kár, be kár nekem
 296. Mi légyen a házasság
 297. Mi legyen a házasság
 298. Elment a kisasszony
 299. A kert alatt szürke ló
 300. Minapában Debreczenből
 301. Amott amott a korcsmában
 302. Meg ne mondja komám asszony
 303. Az én kötőm
 304. Ne higy a leányoknak
 305. Mikor én nőtelen voltam
 306. Rákos mezőn egykor
 307. Tiszán túl, Dunán túl
  HATODIK KÖNYV.

  KOMOLYNEMÜEK S ROKON.

 308. Az ur isten minden gyülésekben
 309. Reménység az embert
 310. Felkel jó hajnalban
 311. Szép madár a föcske
 312. A mit csak látnak a szemek
 313. Én vagyok egy árva gyerek (1)
 314. Én vagyok egy árva gyerek (2)
 315. Ha van egy kis házam
 316. Pázsitos udvaron lakik
 317. Kalapom szememre vágom
 318. Nincs boldogtalanabb
 319. Nincsen szerencsésebb
 320. Busúl a vén gazda
 321. Csalárd világ, álnok világ
 322. Oh egek, egek!
 323. Természetnek csudálatos mesterségét
 324. Állhatatlan most az asszonyi nem
 325. Ez mostani álnok világban
 326. Ha meghalok se bánom
  HETEDIK KÖNYV.

  SZENT ÉNEKEK.

 327. Könyörülj istenem
 328. Egek ékessége
 329. Kövessük Máriát
 330. Nyugodjál már virágom
 331. Imádunk, szent ostya
 332. Ah hol vagy magyarok
 333. Keresztények, sirjatok
 334. Seregek rettentő, hatalmas szent ura
 335. Siessünk, siessünk
 336. Szent Gergely doktornak
  NYOLCZADIK KÖNYV.

  TÖRTÉNETI, NEMZETI DALOK.

 337. Idvez légy, kegyelmes szent László
 338. Mátyást mostan választotta
 339. Emlékezzünk régiekről
 340. Egy szép dologról
 341. Mohács, Mohács, régi vérontás helye
 342. Jaj már mi nekünk
 343. A mig engedte
 344. Szörnyü nagy romlásra készült
 345. Legyen ugy mint régen volt
 346. Nem ugy van most mint volt régen
 347. Bécs várostól
 348. Magyar sziv, váltig hiv
 349. Isten áldja meg a magyart
  KILENCZEDIK KÖNYV.

  KATONA ÉS HADI DALOK.

 350. A katonának olcsó a vére
 351. Már mi nálunk verbuválnak
 352. Sirhat az az édes anya
 353. Alig kezdett napom fénye
 354. Isten hozzád, Magyarország!
 355. Édes anyám rózsafája (1)
 356. A táborba jer, pajtás
 357. Az egész föld kerekségén
 358. Fegyvert fogok a hazáért
 359. Istenem, istenem, be megvertél
 360. Elment Gyurka katonának
 361. Nem őrzöm én senki juhát
 362. Ne kapj ollyan nagyon
 363. Édes anyám, ne járj sirva
 364. Járnak én utánam sirva
 365. Sárga ló, sárga ló, arany patkó rajta
 366. Soha sem vétettem
 367. Huszárok, a katonák
 368. A nap kerül
 369. Győztünk, győztünk
 370. Már Belgrád a mi várunk
 371. Hej most élem világom
 372. Szatmár vármegyének
 373. Hej a bőnyi csárda
 374. Isten hozzád, Nógrád
  TIZEDIK KÖNYV.

  ROMANCZOK ÉS ROKON.

 375. Isten jó nap! biró gazda
 376. Elmegyek én a hegy alá
 377. Egyszer egy királyfi
 378. Egy leány a hegyek között
 379. Oh gyönyörű tavaszidő
 380. Megöltek egy legényt
 381. Estve van, estve van
 382. Esik eső szép csendesen
 383. Jó ló volt a fakó
 384. Búra termett idő
 385. Virágokbul lesz a koszorú
 386. Fehér László lovat lopott
 387. Egyszer szombat este
 388. Fölmegyek a hegyre
 389. Egy vén paraszt egykor
 390. Berki, Berki, szegény Berki
 391. Megkérette anyámat
 392. Bakonyi Jutka, hol valál?
 393. Szapora Margit, hol voltál?
 394. Amott megyen egy kis lány
 395. Három legény áll az utczán
 396. Háromféle szeretőm volt
 397. Van Pozsonyban három sárga
 398. Kinek varrod rózsám, azt az inget?
 399. Három árva sirdogálva
 400. Minapában hogy kimentem
 401. Hallottad-e hirét
 402. Peringer kertjében
 403. Meghalok, meghalok (2)
 404. Az alföldön halászlegény vagyok én
  TIZENEGYEDIK KÖNYV.

  JÁTÉKOK ÉS GYERMEKDALOK.

 405. Kakas! isten jó napot
 406. Jőjetek révészek, jőjetek át
 407. Jertek által, jó révészek
 408. Ereszszetek jó révészek
 409. A kassai rózsafa
 410. Kivirágzott a diófa
 411. Bujj, bujj, zöld ág
 412. Kis kacsa fördik
 413. Uj ház, fényes ház
 414. Haj lapula, lapula
  TIZENKETTEDIK KÖNYV.

  CSANGÓ DALOK.

 415. Gyenge iffiucska kin törli szemeit
 416. Azért szeretem én falu végin
 417. Az én édeszemnek
 418. A pünkösti rózsa
 419. Sziraszsz, édes anyám
 420. Ugy jő naprul napra bánat
 421. A hol felnőtt vala
 422. Most van esztendeje
 423. Szeretlek, szeretlek (1)
 424. Tul a vizen egy kisaszony
 425. Forrófalvi zöld erdőben
 426. Éjen elmenek rózsám
 427. Szerelem, szerelem
 428. Ne higyj a legénynek
 429. Lyányok, lyányok
 430. Ugyan miért lennék én szegény
 431. Gazdag czángó volt az apám
 432. Lovam rétbe nyugszik
 433. Vidd el, madár, vidd el
 434. Eegből szállott dali madár
 435. Éen szonbaton régvel
 436. Nagy madarat láték
 437. Korcsomaház a templomunk
  TIZENHARMADIK KÖNYV.

  VEGYESEK.

 438. Kitették a holt testet
 439. Őszi harmat
 440. Fakadj piros rózsa
 441. Kincsem, komám asszony
 442. Kis Laczinál füstös kémény
 443. Ángyom, ángyom, édes ángyom (2)
 444. Zöld erdőben jártam
 445. Oh te áldott Kánaán
 446. Béborula, jaj elmula
 447. A bogádi utczán
 448. Lányok fonják a lenszöszt
 449. Zörög a kocsi
 450. Nincsen feleségem
 451. Már én nekem megesett
 452. Amott van egy kis ház
 453. Ritka a katona
 454. Diófának ágas bogas ága
 455. Mért nincs minden lánynak
 456. Közel a tél
 457. A leány gyöngyvirág
 458. Lisztet pénzen vettem
 459. Gyere be, gyere be
 460. Ki ki ki ki ki ki
 461. Elment a szeretőm
 462. Tiszaháti kis leány
 463. Ollyan a szemed járása
 464. Be szépen ég az a gyertya
 465. Nem dicsérem, hogy szép
 466. Estve van már a faluba
 467. Én vagyok ám az a kölök
 468. Rongyos a kend háza vége
 469. Meg fogok házasodni
 470. Tulsó soron a mi házunk
 471. Elhajtottam a libám
 472. Azért adtam egy petákot
 473. Fekete száru cseresznye
 474. Kis leány, hol anyád
 475. Piros alma, pirosodjál
 476. Isten átkát nem kivánom
TIZENNEGYEDIK KÖNYV.
(Toldalékul).
MONDÁK.


1. A három királyfi
2.
3.

JEGYZETEK.

SAJTÓHIBÁK.