A lap feldolgozottságának foka

Népdalok és mondák (3. kötet)

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Népdalok és mondák (3. kötet)
szerző: Erdélyi János
Előszó →
MAGYAR NÉPKÖLTÉSI GYÜJTEMÉNY.


NÉPDALOK ÉS MONDÁK.

HARMADIK KÖTET.

A

KISFALUDY-TÁRSASÁG

MEGBIZÁSÁBUL

SZERKESZTI ÉS KIADJA

ERDÉLYI JÁNOS.


PESTEN,

NYOMATOTT BEIMEL JÓZSEFNÉL.

1848.


ELŐSZÓ.

NÉPDALOK.

SZERELMI DALOK.

 1. Babám szerelmiért
 2. Szólnak a kakasok
 3. Hosszú farkú fecske
 4. Lányom, lányom, gyöngyvirágom
 5. Esik eső a haraszton (2)
 6. Kiöntött a Duna vize meszszire
 7. Söprik a füredi utczát
 8. Fölszántottam a kőrösi nagy utczát
 9. Szeretnék én páva lenni
 10. Estve kezdem pej paripám nyergelni
 11. Vizi malom, őröld meg a buzámat
 12. Csak azért szeretek falu végin lakni
 13. Eszem a te istenedet
 14. Már én többet éjtszaka nem járok
 15. Vezseny felé látok eget
 16. Búsul a gerlicze madár
 17. Szól a világ mit hajtok rá
 18. Ide kékellik a Mátra
 19. Szép a csikó, ha szépen fölnyergelik
 20. Minden bokor a szállásom
 21. Egerben a fűszál mind bánatnak hajlik
 22. Elmengyek, elmengyek, messze földre mengyek
 23. Búval és bánattal élem világomat
 24. Hogy tudott kend, rózsám, ide jönni
 25. Fekete pántlikám fujdogálja a szél
 26. Este későn ne járj hozzám
 27. Megérem még azt az időt
 28. De szépen megy a hajó a vizen
 29. Sír a leány a kocsiba
 30. Szerettelek, kedves babám, a nyáron
 31. Ne szomorkodj, légy vig (1)
 32. Ha Petriből elmégysz
 33. Túl a hegyen, Tótországon (2)
 34. Most akadtam egy hajóra
 35. Megemésztett engem a bú
 36. Terjed a kökényfa ága
 37. Zavaros a Tisza vize nyárba
 38. Nem megyek én sebesen
 39. Uj a csizmám, most vették
 40. Sárga csikó, csengő rajta
 41. Gyere rózsám, Enyedre
 42. Jobb a bor, jobb a bor
 43. És az eső, zug a dara, haja haj!
 44. Nagy árnyéka van a fának
 45. Mikor én kis leány voltam
 46. Szeretőm szépsége most jutott eszembe
 47. Nyárban esik nyárban a derék aratás
 48. Debreczeni czédulaház!
 49. Én istenem, mi az oka?
 50. Erdő, erdő, be szép kerek erdő!
 51. Ha meghalok, el ne temessenek
 52. Volt nekem egy rozmarinom
 53. Rózsa, rózsa piros rózsa
 54. Jaj be szegény legény vagyok (2)
 55. Hogy mehetnék én te hozzád
 56. Kicsike még az én párom
 57. Buzával él a vad galamb
 58. Árva vagyok, árva lettem (3)
 59. Tudod rózsám, tudhatod is
 60. Harangoznak Csengerbe
 61. Falu végén keskeny gát
 62. Apró fának apró a virága
 63. Kecskeméti czifra szó
 64. Mutasd kérlek, szerelmedet
 65. Kinek van, kinek van (2)
 66. Árka mellett a szőlőnek
 67. Széles a kalapom karimája
 68. Boldogtalan az én sorsom
 69. Azért hogy én szegény vagyok (2)
 70. Elmehetsz, elmehetsz
 71. A fekete retket
 72. Bárányom legel mezőben
 73. Bujdosik egy ifju
 74. Itt a kocsi, el kell menni
 75. Egy kis kórót kaszáltattam
 76. Sirass anyám, sirass
 77. Szívem szép bálványa
 78. Szép a rozmaringszál
 79. Érik a szőlő
 80. Dörög a kocsi
 81. Örül a viola
 82. Ugat a kutyám
 83. Sokat köszöntem apádnak
 84. Felsütött a nap a cserjén
 85. Jaj be szép csendes este van
 86. Felsütött a nap sugára
 87. Jaj be fenszáll az a héja
 88. A gyöngyösi kő híd alatt
 89. Nincsen nekem feleségem
 90. Jaj be fázom egy ümögbe
 91. Hogy ha tudnád mért szeretlek
 92. Kis kertemben kinyilt
 93. Hamis a szemed
 94. Gerlicze turbékol
 95. Repülj madár, ha lehet
 96. Ez a falu de be vagyon kerítve
 97. Kis kertembe retket vetek
 98. Megizentem az édes anyámnak (2)
 99. Szomoru udvar ez nekem
 100. Mit tehetek már én arról
 101. Fonjál rózsám, fonjál
 102. Telki Pista kötött bokrétája
 103. Nincsen nekem jobb tanyám (2)
 104. Micsoda lárma ez
 105. Ne nézz rám haragos szemmel
 106. Oh be esik
 107. Elindulok hosszu utra
 108. Barna kis lány
 109. Kapum előtt jár
 110. Édes anyám rózsafája (2)
 111. Erdő, erdő, oh be szép zöld erdő
 112. Esik eső, bugyborékol
 113. Elszakadt a buza töve
 114. Piros a konkoly virága
 115. Szépen ragyog a hajnali csillag
 116. Szerettelek, rózsám, nagyon
 117. Elmegyek én szeretőmhöz
 118. Már mi nálunk igy köszönnek (2)
 119. Amott egy kis patak csereg (2)
 120. Ne szomorkodj, légy vig (2)
 121. Álom, álom-e
 122. Te kis rózsám
 123. Tudod-e galambom
 124. Szabad a madárnak
 125. Fuj a szellő
 126. Csókolj engem
 127. Megesküdtem az egekre
 128. Nézd, angyalkám
 129. Nem iszom bort
 130. Már én a tiszántúl
 131. Udvaromon csépelik
 132. Kicsapott a Körös
 133. Van szeretőm
 134. Nézz ki, rózsám, ablakodból (1)
 135. Gyászban derült
 136. Hej páva! hej páva!
 137. Hazám! hazám! édes hazám!
 138. Az a madár micsa madár
 139. Tótfaluban jártam
 140. Ha nem tudod rózsám
 141. Ne küldj rózsám
 142. Elment az én rózsám
 143. Sárga sinór
 144. Fáj a szivem szivedért
 145. Kertem alatt foly
 146. Be szépen szól
 147. Bodor füst száll
 148. Gyócs ingem
  BORDALOK.

 149. Bacchus köszöntője
 150. Hegyaljai kapásdal

GUNYDALOK.

HADI és KATONADALOK.

NEMZETI DALOK.

ROMÁNCZOK és ROKON.

VEGYES DALOK.

MONDÁK.

 1. A világ szép asszonya.
 2. A kezetlen lány.
 3. A király és az ördög.
 4. A három királyfi, a három sárkány és a vas orrú bába.
 5. A király és inasa.
 6. A pelikán madárról.
 7. Az özvegy ember és árva lány.
 8. A titkolódzó kis fiu és az ő kis kardja.
 9. A két testvér.
 10. A diákok, meg a szegény ember.
 11. A kivánságok.
 12. A félelemkereső.
 13. A szegény ember és a király.
 14. Mátyás király arany gyapjas báránya.
 15. A csuda-béka.
 16. Nefélj Jancsi.
 17. Juhász Palkó.
 18. Zsivány Gyuri.
 19. Az ördög és a vörös sapka.
 20. Az ördög és a zsidó.


Hazafi-dal.