A lélektan 80 éves története a szegedi egyetemen 1929-2009

A Wikiforrásból
A lélektan 80 éves története a szegedi egyetemen 1929-2009
szerző: Szokolszky Ágnes
I. fejezet A lélektan oktatásának előzményei és kezdetei a kolozsvári, majd szegedi egyetemen. A Pedagógiai Lélektani Intézet megalakulása 1929-ben →
Társszerzők, társszerkesztők: Pataki Márta, Polyák Kamilla. Nyomtatásban megjelent: Szeged : JATEPress, 2009. 302 p.

„Minden élő intézménynek szüksége van történelmi tudatosságra, múltja tanulságainak ébrentartására, a jövőért való munkájának az előbbi, addigi munkájához való benső kapcsolására. Az intézmények könnyen elszakadhatnak a múlttól, mert egyének dolgoznak bennök, ezek pedig cserélődnek és sokféle előzmény hatását hordozzák magukban. Bármennyire személyesnek kell is lennie a munkának, az intézmény rendeltetése egyöntetűséget követel, a rendeltetés közös felfogását, a múltnak legalább is közös ismeretét, ha a megítélése nem lehet is azonos. Másképp nem lehet a munka nemzedékeken át folyamatos, sőt a változott helyzetekhez való alkalmazkodás sem lehet tudatos. Ezért minden intézmény tudatosságához mellőzhetetlen a múlt emlékeinek összegyűjtése; az íratlan emlékeké is, mert ezek mást és sokszor többet mondanak, mint az irattárak adatai. Olyanok emlékeire gondolok, akik annak az intézménynek a hatását befogadták, munkájában részt vettek, lelkökben ez eltelt időről képet őriznek…”

(Imre Sándor: A Ferenc József-Tudományegyetem a századforduló táján. Kolozsvár, 1944. 5. oldal)


A kötetet szerkesztette:
Dr. Szokolszky Ágnes habilitált egyetemi docens,
SZTE BTK Pszichológiai Intézetének vezetője


Társszerkesztők:
Pataki Márta ny. főtanácsos könyvtáros, SZTE EK
Polyák Kamilla, SZTE BTK Pszichológiai Intézet hallgatója


A fejezetek megírásában továbbá közreműködtek:
Csomortáni D. Zoltán, Ph.D
Salamon János, az SZTE BTK Pszichológiai Intézet hallgatója
Tóth Beatrix Lujza, az SZTE BTK Pszichológiai Intézet hallgatója
Pintér Mihály, az SZTE BTK Pszichológiai Intézet hallgatója
Békés Nóra, az SZTE BTK Pszichológiai Intézet hallgatója
Davletova Gulzada, az SZTE BTK Pszichológiai Intézet hallgatója
Rekeczki Amarilla, az SZTE BTK Pszichológiai Intézet hallgatója
Turcsik Ádám Bálint, az SZTE BTK Pszichológiai Intézet hallgatója


Külön köszönet az értékes visszaemlékezésért:
Duró Lajos egyetemi docensnek,
Veczkó József egyetemi docensnek,
Szenes Márta egyetemi adjunktusnak, és
Bácskai Erzsébet pszichológusnak, Pető Intézet.


Köszönet a kötet tartalmához való hozzájárulásért:
Csongrád Megyei Levéltár, Szeged
Kígyós Tamás, az SZTE Pszichológiai Intézetének volt hallgatója
Kokas Károly főigazgató helyettes, SZTE EK
Kormányos András ny. főkönyvtáros, SZTE EK
Marton János a biológia tudományok kandidátusa, ny. főigazgató, SZTE EK
Pap Kornélia főkönyvtáros, SZTE EK
Ráczné Mojzes Katalin könyvtári csoportvezető, SZTE EK
Szűgyi Jerne, az SZTE Pszichológiai Intézet volt hallgatója


ISBN 978-963-482-959-1


A kötet megjelenését az SZTE BTK anyagi támogatása segítette.