XIII. fejezet A kötet összeállításához használt legfontosabb források válogatott jegyzéke

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← XII. fejezet A szegedi egyetem és a szegedi egyetem pedagógiai és pszichológiai intézményeinek elnevezései - Kronológiai áttekintésA lélektan 80 éves története a szegedi egyetemen 1929-2009
szerző: Szokolszky Ágnes
Résumé →
Társszerzők, társszerkesztők: Pataki Márta, Polyák Kamilla. Nyomtatásban megjelent: Szeged : JATEPress, 2009. 302 p. XIII. fejezet 289-290.

XIII. fejezet A kötet összeállításához használt legfontosabb források válogatott jegyzéke szerkesztése[szerkesztés]

 • Ágoston György, Duró Lajos, Nagy József, Zakar András (szerk.) (1988). Várkonyi (Hildebrand) Dezső emlékkötet. Szeged, JATE Kiadó
 • Bibó István életművének aktualitása (1992). Szeged, Konferencia a Friedrich Ebert Stiftung támogatásával
 • Csaplár Ferenc (1967). A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma. Budapest, Akadémiai Kiadó
 • Devich Andor (1990). A Szegedi Tudományegyetem története 1921-1944. Szeged, JATE Kiadó.
 • Gaal György (2002). Egyetem a Farkas utcában: A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem előzményei, korszakai és vonzatai. Kolozsvár, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság
 • Gácser József. és Pukánszky Béla (1992). Egy nagy szegedi neveléstudós: Tettamanti Béla élete és pedagógiai munkássága. Szeged, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
 • Imre Sándor (1944). A Ferenc József Tudományegyetem a századforduló táján. Kolozsvár, Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem
 • Katona Szabó István (szerk.) (1997). Emlékkönyv a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem (1872-1944) létesítésének 125. évfordulója alkalmából. Budapest: Bolyai Egyetem Barátainak Egyesülete; Bolyai Egyetemért Alapítvány.
 • Kiss Tamás (2002). Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége Szeged – 1956. Szeged, Belvedere
 • A Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Almanachja az MCMXXXI-XXXII. Tanévről (1932). Szeged, Szeged városi nyomda és könyvkiadó részvénytársaság
 • A Magyar Királyi Horthy Miklós Tudományegyetem Tanrendje az 1941/42—1944/45. (1941-1944). Szeged, A Magyar Királyi Horthy Miklós Tudományegyetem Kiadása
 • Márki Sándor (1922). A M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem története. Szeged, Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó Rt.
 • Márta Ferenc, Martonyi János (szerk. és kiad.) (1968). A József Attila Tudományegyetem beszámolója: 1948-1967. Szeged, Szegedi Nyomda.
 • Marton János, Papp Kornélia (szerk.) (1997). Szegedi Egyetemi Almanach 1921-1996. 2. köt. Szeged, Dobozy Attila
 • Pléh Csaba (1992). Pszichológiatörténet: A modern pszichológia kialakulása. Budapest, Gondolat
 • Pukánszky Béla (1999). Pedagógiai és pszichológia. In: Rácz Béla (szerk.) A szegedi tudományegyetem múltja és jelene 1921-1998. Szeged, Officina, 215-227.
 • Ravasz János (szerk.) (1984). Schneller István és Imre Sándor tantervelméleti törekvései: válogatott írások. Budapest, OPI
 • Rácz B., Békési I., Minker E., Molnár I. és Szentirmai L. (szerk.) (2006). Szegedi Tudományegyetem 2006. 85 éves a szegedi felsőoktatás. Szeged, SZTE
 • Rácz B., Szentirmai, L., Gulya K., Balázs M. és Balogh E. (szerk.) (1999). A Szegedi Tudományegyetem múltja és jelene 1921-1998. Szeged, Officina
 • Szegedi Tanárképző Főiskola: 1873-1998. Történet; Almanach (1998). Szeged, Békési Imre
 • Szegedi Tanárképző Főiskola: 1873-1998. Tanszéktörténet (1999). Szeged, Galambos Gábor
 • Szeged, Tudományegyetem JATE A József Attila Tudományegyetem évkönyve 1967/68 — 2000/2003. (1969—2005). Szeged, [JATE-SZTE]
 • A Szegedi Tudományegyetem Tanrendje az 1949-50. tanév első felére (1949). Szeged, A Tudományegyetem Kiadása
 • Szentirmai László, Iványi Szabó Éva, Ráczné Mójzes Katalin (szerk.) (1996). Szegedi Egyetemi Almanach 1921-1995. 1. köt. Szeged, Mészáros Rezső
 • A Tudományegyetem Tanrendje az 1945/46—1948/49 (1945-1948). Szeged, A Tudományegyetem Kiadása
 • Vincze Gábor (2006). A száműzött egyetem: A Ferenc József Tudományegyetem sorsa Kolozsvártól Szegedig (1919-1921). Szeged, JATEPress
 • Zibolen Endre: A szolgálat jegyében: Tettamanti Béla életművéből születésének századik évfordulóján. Pedagógiai Szemle, 1984.