VII. fejezet A Pszichológiai Intézet oktatói és munkatársai a 2008-2009. tanév tavaszi szemeszterében

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← VI. fejezet A pszichológia fejlődése a Szegedi Tudományegyetemen, az ezredfordulótól napjainkigA lélektan 80 éves története a szegedi egyetemen 1929-2009
szerző: Szokolszky Ágnes
VIII. fejezet Az SZTE Pszichológiai Tanszékén / Intézetében végzett pszichológus szakos hallgatók névsora 2001 - 2009 →
Társszerzők, társszerkesztők: Pataki Márta, Polyák Kamilla. Nyomtatásban megjelent: Szeged : JATEPress, 2009. 302 p. VII. fejezet 233-258.

VII. fejezet A Pszichológiai Intézet oktatói és munkatársai a 2008-2009. tanév tavaszi szemeszterében[szerkesztés]

Dr. Szokolszky Ágnes[szerkesztés]

habilitált egyetemi docens, intézetvezető lásd VI. fejezet

Dr. Winkler István[szerkesztés]

egyetemi tanár, DSc lásd VI. fejezet

Csabai Márta[szerkesztés]

Dr. Csabai Márta (Kecskemét, 1963. április 13.) habilitált egyetemi docens, pszichológus, a Személyiség- klinikai és egészségpszichológiai csoport vezetője.

Oktatási területei: személyiséglélektan, egészségpszichológia, orvosi pszichológia. Kutatási területei: Pszichoszomatikus jelenségek társadalomlélektani összefüggései; A gyógyító kapcsolat nem specifikus hatótényezői; A test és az egészség társas és kulturális reprezentációi.

Márta Csabai psychologist.JPG
Csabai Márta

Életpályája: A kecskeméti Katona József Gimnáziumban érettségizett 1981-ben. A Kossuth Lajos Tudományegyetem (ma Debreceni Tudományegyetem) Bölcsészettudományi Karán szerezte meg pszichológusi diplomáját 1987-ben. Klinikai szakpszichológusi végzettséget a budapesti Orvostovábbképző Egyetemen nyert (1990-1992). Majd posztgraduális képzések keretében 1991-ben 2 trimesztert töltött el a University of London, Health Psychology Master of Science programjában. 1996-ban pedig a Central European University (Budapest) keretein belül “Gender and Culture” Summer University programban is részt vett. Tanulmányútjai közül kiemelkedő a londoni TEMPUS Visiting Grant (1991) és a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj Rómában eltöltött útja (2002).

Munkahelyei: Habilitált egyetemi docens a Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetében, illetve a Személyiség- klinikai és egészségpszichológiai csoport vezetője. Tudományos főmunkatárs az MTA Pszichológiai Kutató Intézete, Társadalomlélektani Osztályán. Társasági tagságai: Magyar Pszichológiai Társaság; Ferenczi Sándor Társaság; Csoportpszichoterápiás Egyesület; Critical Health Psychology Society, Communication, Medicine and Ethics Society.

Tudományos fokozat: PhD, Semmelweis Orvostudományi Egyetem, 1997. szeptember 8. tudományterület: orvosi pszichológia; Habilitáció, 2007. november 21. Pécsi Tudományegyetem.

Díjak, elismerések: 1994: “A legjobb tudományos prezentáció” díja az Európai Egészségpszichológiai Társaság VIII. Konferenciáján, Alicante, Spanyolország; 2000: A Springer Kiadó Orvostudományi Nívódíja az Egészség, betegség, gyógyítás c. kötetért; 2000-2003: Széchenyi Professzori Ösztöndíj.

Tanulmányai (válogatás): Csabai Márta és Molnár Péter: Egészség, betegség, gyógyítás. Az orvosi pszichológia tankönyve. Springer Orvosi Kiadó, Budapest, 1999.; Csabai Márta és Erős Ferenc: Testhatárok és énhatárok. Az identitás változó keretei. Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest, 2000.; Csabai, Márta: The Double-Bind of Female Desire. On the Mysteries of Hysteria and Anorexia Nervosa. Journal of European Psychoanalysis. No. 19. 2004/2 ; Csabai, Márta: Lay and Professional Discourses about “Medically Unexplained” Symptoms. The Need for New Participatory Techniques in Communication. In: Sara Rubinelli and Joachim Haes (eds): Tailoring Health Messages. Bridging the Gap Between Social and Humanistic Perspectives on Health Communication. Universita della Svizzera Italiana, Lugano, 2005. 165-171.; Csabai Márta: Tünetvándorlás. A hisztériától a krónikus fáradtságig. Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest, 2007.;Csabai Márta és Molnár Péter: Orvosi pszichológia és klinikai egészségpszichológia. Medicina, Budapest, 2009.

Csifcsák Gábor[szerkesztés]

Dr. Csifcsák Gábor (Szabadka, 1978. január 13.) általános orvos, egyetemi tanársegéd. A Megismeréstudományi Csoport tagja.

Oktatási területei: anatómia-élettan, fejezetek az általános lélektanból.

Kutatási területei: Auditoros eseményfüggő potenciálok és oszcillációk szkizofréniában, a vizuális rendszer, implicit tanulás és nyelvi feldolgozás elektrofiziológiai vizsgálata egészséges felnőttekben.

Csifcsák Gábor orvos, pszichológus.JPG
Csifcsák Gábor

Életpályája: A Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumban érettségizett Szegeden. A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán szerzett orvosi diplomát. Németországban volt tanulmányúton: Department of Clinical Neurophysiology, Göttingen, Germany. Jelenleg PhD hallgató.

Munkahely: SZTE, Pszichológiai Intézet.

Tudományos fokozat: Orvosi doktorátusa van, PhD folyamatban.

Díjak, elismerések: Szemináriumi díj, ECNP-AEP Seminar in Neuropsychopharmacology, 2008 Siófok, Hungary.

Tanulmányai (válogatás):CSIFCSAK G, Nitsche MA, Baumgärtner U, Paulus W, Treede RD, Antal A, Electrophysiological correlates of reduced pain perception after transcranial theta-burst stimulation. Neuroreport, 2009; in press; Sáry Gy, Koteles K, Kaposvari P, Lenti L, CSIFCSAK G, Franko E, Benedek Gy, Tompa T: The representation of Kanizsa illusory contours in the monkey inferior temporal cortex. Eur J Neurosci. 2008; 28(10):2137-2146.; CSIFCSAK G, Antal A, Hillers F, Levold M, Bachmann CG, Happe S, Nitsche MA, Ellrich J, Paulus W: Modulatory Effects of Transcranial Direct Current Stimulation on Laser-Evoked Potentials. Pain Med. 2009;10 (1): 122-132., Poreisz Cs, CSIFCSÁK G, Antal A, Levold M, Hillers F, Paulus W: Theta burst stimulation of the motor cortex reduces laser-evoked pain perception. Neuroreport, 2008;19(2):193-196.; Antal A, Brepohl N, Poreisz C, Boros K, CSIFCSÁK G, Paulus W. Transcranial direct current stimulation over somatosensory cortex decreases experimentally induced acute pain perception. Clin J Pain. 2008; 24(1):56-63.; Poreisz Cs, Antal A, Boros K, Brepohl N, CSIFCSÁK G, Paulus W: Attenuation of N2 amplitude of laser-evoked potentials by theta burst stimulation of primary somatosensory cortex. Exp Brain Res, 2008; 185(4):611-621.; Cimmer C, Szendi I, CSIFCSAK G, Szekeres G, Ambrus Kovacs Z, Somogyi I, Benedek G, Janka Z, Keri S: Abnormal neurological signs, visual contrast sensitivity, and the deficit syndrome of schizophrenia. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2006; 30(7):1225-1230.;

Harsányi Szabolcs Gergő[szerkesztés]

Harsányi Szabolcs Gergő (Budapest, 1979. március 21.) pszichológus, egyetemi tanársegéd, a a Fejlődés és társadalomlélektani szakcsoport tagja.

Oktatási területei: szociálpszichológia, politikai pszichológia, sportpszichológia.

Kutatási területei: politikai pszichológia, sportpszichológia.

Harsányi Szabolcs Gergő pszichológus.jpg
Harsányi Szabolcs Gergő

Életpályája: A Toldy Ferenc Gimnáziumban érettségizett Budapesten. 2001-2006: Felsőfokú tanulmányokat a SZTE BTK pszichológus szakon folytatott klinikai pszichológia és szociálpszichológia szakirányokban. ELTE-PPK, Pszichológiatudományi Doktori Iskola, „Szocializáció és társadalmi folyamatok” program doktorandusz hallgatója (2006- ) Egyéb szakképesítés: SE-TSK, Sport szakpszichológus (2007 — 2009)

Munkahelye: SZTE-BTK, Pszichológia Intézet (2006-)

Tanulmányai (válogatás): HARSÁNYI SZ. G. (2007): The political socialization of secondary school students in Szeged (Hungary) In: I. KOVALCIKOVÁ (Ed.) Children’s identity and citizenship in the Visegrad context Presov: University of Presov; 248-254; HARSÁNYI SZ. G. (2009): Politika, család, barátok – Politikai ismeretek és azok forrásai In: SZABÓ, É., KŐRÖSSY, J. (szerk.) Ezerarcú reprezentációk. (megjelenés alatt); CSANÁDI A., HARSÁNYI SZ. G., NÉMETH D. (2009): Társas megismerés és munkamemória In: Pszichológia. (megjelenésre elfogadva)

Társasági tagság: Magyar Pszichológiai Társaság; Pro Scientia Aranyérmesek Társasága (ügyvivő testületi tag)

Díjak, elismerések (válogatás): OTDK I. helyezés az Alkalmazott- és Szociálpszichológia Alszekcióban (2005); Magyar Tudományos Akadémia Pro Scientia Aranyérem Kitüntetése (2005)

Sporttevékenység: versenyszerű sportolás (vívás, párbajtőr) 1990 óta; Felnőtt Magyar Országos Bajnok (férfi párbajtőr csapat, 2008); Magyar válogatott kerettag (férfi párbajtőr, 2008).

Jámbori Szilvia, Bárányné[szerkesztés]

Jámbori Szilvia, Bárányné (Csongrád, 1976. december 25.) pszichológus, PhD, egyetemi adjunktus, a Fejlődés és társadalomlélektani szakcsoport tagja.

Oktatási terület: fejlődéslélektan, neveléslélektan, iskolapszichológia, kutatásmódszertan, szociálpszichológia.

Kutatási terület: serdülőkori énkép, jövő-orientáció, stressz és megküzdés serdülőkorban.

Jámbori Szilvia, Bárányné pszichológus.JPG
Jámbori Szilvia, Bárányné

Életpályája: A Batsányi János Gimnáziumban érettségizett 1995-ben, Csongrádon. 1995-2000: a Debreceni Egyetem pszichológia szakán folytatott felsőfokú tanulmányokat, 2000-ben nyert pszichológus diplomát. 2000 – 2003-ig a Debreceni Egyetem, Pszichológia PhD Program, nappali képzésben vett részt. Tanulmányúton Erasmus-ösztöndíjjal Németországban járt: 2001. 04-07.: Martin Luther Universität, Halle-Wittenberg.

Munkahelye: SZTE, Pszichológiai Intézet, és óraadó pszichológus: Kagylóhéj Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Hódmezővásárhely; Családsegítő Szolgálat, Sándorfalva.

Tudományos fokozat: PhD (Pszichológia tudományágban, Debreceni Egyetem, Pszichológia Intézet, 2004).

Tanulmányai (válogatás): JÁMBORI Sz. (2003).: Serdülők jövő-orientációját befolyásoló szülői nevelési stílusok vizsgálata. Serdülő- és gyermekpszichoterápia. 3. 221-231.; JÁMBORI, Sz. & Sallay, H. (2003): Changes in parental education and their impact on future orientation in adolescence and young adulthood. Review of Psychology. Vol. 10. 2. 131-140.; JÁMBORI Sz. (2003): Az iskola szerepe a serdülők jövő-orientációjának alakulásában. Magyar Pedagógia, 103, 4, 481-497.; JÁMBORI Sz. (2006): Családi és iskolai környezet hatása a fiatalok teljesítménymotivációjára és versengés iránti attitűdjére. Alkalmazott pszichológia 4. 41-63.; JÁMBORI Sz. (2007): Hogyan tervezik a serdülők a jövőjüket? SZEK JGYF Kiadó, Szeged.

Kékesi Márk Zoltán[szerkesztés]

Kékesi Márk Zoltán (Budapest, 1979. március 22.) szociológus, PhD-hallgató, gyakornok, a a Fejlődés és társadalomlélektani szakcsoport tagja.

Oktatási területei: statisztika, szociálpszichológiai kutatásmódszertan.

Kutatási területei: Értékrend és identitás Közép-Kelet-Európában; A rendszerváltás társadalmi és lélektani hatásai; A rendszerváltás narratívái és szociális reprezentációja Magyarországon.

Kékesi Márk Zoltán szociológus.JPG
Kékesi Márk Zoltán

Életpályája: 1998-ban tett gimnáziumi érettségit Budapesten. 1999-2005: a szegedi egyetem Bölcsészettudományi Karán szociológia szakon végzett. Posztgraduális képzés: 2005-től a győri Széchenyi Egyetem Gazdaság- és Regionális Tudományi Doktori Iskolájának PhD-hallgatója. 2008: a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Doktori Iskolájának Szociálpszichológia programjában vesz részt PhD hallgatóként.

Munkahelyei: Korábbi munkahelyek: 2005-2006 között a TÁRKI Adatfelvételi Osztályán dolgozott szociológusként. Majd az Országos Közoktatási Intézet kutatási asszisztenseként működött 2006-2007-ig. 2007-től pedig az SZTE BTK Pszichológiai Intézetének gyakornoka.

Társasági tagságai: Magyar Szociológiai Társaság (2000-)

Fontosabb tanulmányai (válogatás): KÉKESI Márk Zoltán: A vallás és életminőség néhány összefüggéséről. In: Utasi Ágnes (szerk.): A szubjektív életminőség forrásai. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 2006.; KÉKESI Márk Zoltán: A szubjektív életminőség térbeli vonatkozásai. In: Utasi Ágnes (szerk.): A szubjektív életminőség feltételei. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 2007.

Kovács Zoltán Ambrus[szerkesztés]

Dr. Kovács Zoltán Ambrus, (Nagykőrös, 1955. szeptember 29.) MD, pszichiáter és neurológus szakorvos, c. egyetemi docens, osztályvezető klinikai főorvos.

Oktatási területei: pszichopatológia, pszichiátria, pszichoterápia.

Kutatási területei: A hipnózis elméleti és kísérleti kutatása; Pszichoterápiák neurobiológiája; Zenei- és szín-élmény kvantitatív elemzése; Szkizofrénia neurokognitív kutatása.

Kovács Zoltán Ambrus (1955) pszichiáter, c. egyetemi docens.JPG
Kovács Zoltán Ambrus

Életpályája: Általános és középiskolai tanulmányait Nagykőrösön végezte, majd egy év műtőssegédi gyakorlat után a Szegedi Orvostudományi Egyetem hallgatója. Szakképesítések: általános orvosi diploma (1981); pszichiátriai- (1985), neurológiai- (1988), rehabilitációs (2005) szakorvosi képesítés. Munkahelye 1981-től a Szegedi Orvostudományi Egyetem, Ideg- és Elmegyógyászati Klinika, ma SZTE ÁOK Pszichiátriai Klinika.

Tudományos fokozat: Medical Doctor, kummulatív IF 25.548

Társasági tagságai: Magyar Pszichiátriai Társaság; Magyar Hipnózis Egyesület

Díjak, elismerések: A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem kiváló oktatója (1992)

Fontosabb közlemények (válogatás): Kovács Z.: Pszichogén afónia és diszfónia hipnoterápiás kezelésének tapasztalatai három eset kapcsán. Psychiatria Hungarica. 4:311-316, 1989.; Kovács Z., Nagy F., Pető Z.: Lüscher-teszt vizsgálatok kolitisz ulcerózás betegeknél. Magyar Pszichológiai Szemle 1:21-36, 1989.; Kovács, Z.A.: „Aida”: A romantoc story as the key of the symptom. Australian Journal of Clinical Hypnotherapy and Hypnosis. 11:33-36 1990.; Kovács Z.: Mitrális billentyű prolapsushoz társuló szorongásos betegség hipnoterápiája. Psychiatria Hungarica. 1:69-73, 1991.; Kovács, Z., Janka, Z., Boncz, I., Maglóczky, E.: Influence of hypnotic trance on emotional experience of music. 6th European Congress of Hypnosis in Psychoterapy and Psychosomatic Medicine. Abstracts p.33, Vienna, 1993.; Kovács, Z.A., Janka, Z., Boncz, I., Maglóczky, E., Dán A., Horváth, M.: Influence of active-alert hypnotic trance on emotional experience of music: a quantitative assessment. „EUROHYPNOSIS ’96” 7th European Congress of Hypnosis Budapest, Hungary, August 17-23, 1996 (poster); Kovács Z.A.: A funkcionális gastrointestinális tünetek néhány pszichiátriai vonatkozása. Funkcionális gastroenterológiai kórképek, Szerk.: Lonovics, Simon, Tulassay, Újszászy, Wittmann. MGT Medicom MEDICOM, Budapest, 1999. 23 – 30. oldal; Kovács Z.A., Janka Z.S.: A pszichiátriai kórképek felismerése. Diagnosztika a rendelőben és a betegágynál, Szerkesztette: Szarvas Ferenc, Csanády Miklós, Vécsei László. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 2004; Z.A. Kovács, L.G. Puskás, A.Juhász, Á. Rimanóczy, L. Hackler Jr, L. Kátay, Z. Gali, Á. Vetró, Z. Janka, J. Kálmán Hypnosis Upregulates the Expression of Immune-Related Genes in Lymphocytes, Psychother Psychosom. 2008;77(4):257-9. Epub 2008 Apr 25.; Szendi I, Kovács ZA, Szekeres G, Galsi G, Boda K, Boncz I, Janka Z. Effects of a Hypnotically Altered State of Consciousness on Intensification of Semantic Processing International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis Sep 16, 2009 (in press)

Kőrössy Judit[szerkesztés]

Kőrössy Judit (Kecskemét, 1956. augusztus 7.) pszichológus, PHD, egyetemi docens, a a Fejlődés és társadalomlélektani szakcsoport tagja.

Oktatási területei: fejlődéslélektan, családi szocializáció, a szocializáció zavarai.

Kutatási területei: A szülők gyermekkel kapcsolatos vélekedései; A szociális reprezentáció fejlődése gyerekeknél; A boldogság reprezentációja fiataloknál.

Kőrössy Judit pszichológus.jpg
Kőrössy Judit

Életpályája: A Katona József Gimnáziumban érettségizett Kecskeméten, az ELTE pszichológia szakán nyert pszichológus diplomát.

Munkahelyei: Oktatáskutatói Intézet, Országos Pedagógiai Intézet, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, jelenleg SZTE Pszichológiai Intézet.

Tudományos fokozat: Bölcsészdoktori fokozat; PhD

Társasági tagságai: Magyar Pszichológiai Társaság, European Society for Developmental Psychology.

Díjak, elismerések (válogatás): Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj

Tanulmányai (válogatás): KŐRÖSSY J.: Gyermekek – ahogyan a felnőttek látják. Eötvös József Könyvkiadó, 2006.; KŐRÖSSY J.: Énkép és éntudat fejlődése. In: Pszichológia tanároknak. Szerk. N. Kollár K., Szabó É., Osiris Kiadó, Bp. 2004. 51-73.;KŐRÖSSY J.: Szülők vélekedései a gyermek fejlődéséről. Egyéni tapasztalatok vagy szociális konstrukciók. Magyar Pszichológiai Szemle, 1999. LIV.., 3. 307-322.; KŐRÖSSY J.: Az énkép és összefüggése az iskolai teljesítménnyel. In: Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. Szerk: Mészáros A. ELTE Ötvös Kiadó Bp. 1997. 67-85.

Kőváry Zoltán Ernő[szerkesztés]

Kőváry Zoltán Ernő (Békéscsaba, 1974. április. 29.) pszichológus, felnőtt klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus; egyetemi tanársegéd, a Személyiség- klinikai és egészségpszichológiai csoport tagja.

Oktatási területei: személyiségpszichológia, pszichodiagnosztika, pszichoterápia, krízispszichológia, módszertan, művészetpszichológia.

Kutatási területei: művészetpszichológia, pszichoanalitikus személyiségelmélet.

Kőváry Zoltán Ernő.jpg
Kőváry Zoltán Ernő

Életpályája: A Rózsa Ferenc Gimnáziumban érettségizett Békéscsabán. Szegeden, a József Attila Tudományegyetemen elvégezte a Magyar nyelv- és irododalom szakot, a Debreceni Egyetemen pszichológus diplomát, a Semmelweis Tudományegyetemen klinikai szakpszichológusi képesítést szerzett. A Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Doktori Iskolájában az Elméleti Pszichoanalízis Programban vesz részt.

Munkahelyei: Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula, Pszichiátriai Osztály; Nevelési Tanácsadó, Gyula; Nevelési Tanácsadó, Békéscsaba; Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas, Neveléstudományi Tanszék; Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórháza, Drogambulancia; jelenlegi munkahelye: SZTE BTK Pszichológiai Intézet. Tudományos fokozat: PhD folyamatban (abszolutórium).

Társasági tagság: Imago Egyesület

Tanulmányai (válogatás): KŐVÁRY Z.: Múlt és jövő között. Csáth Géza és Nietzsche. Üzenet 1997 szept. (Csáth Géza különszám); KŐVÁRY Z.: Lélek és zene. Csáth Géza, Nietzsche és a pszichoanalízis - Mélylélektan és kultúra (tanulmánygyűjtemény), 1998; KŐVÁRY Z.: Jung Siegfried-álma. Lélekelemzés folyóirat, 2007/2; KŐVÁRY Z.:Tragédia születése a zene szelleméből. Thomas Mann és L. Visconti Halál Velencében c. művei Az I. Pszichoanalitikus Filmkonferencia előadásai (DVD lemezen), 2008; KŐVÁRY Z.: A vágy talánya. Salvador Dalí és az irracionális meghódítása. Thalassa, 2008/4; KŐVÁRY Z.: Morfium matricidium és pszichoanalízis. Témák és variációk Csáth Géza és Kosztolányi Dezső életében és műveiben (2009). In Csáth-járó át-járó. Csáth Géza, az irodalmi és pszichológiai diskurzusok metszéspontja, konTEXTUS könyvek 3., Újvidék, 2009;KŐVÁRY Z.: Morfium matricidium és pszichoanalízis. Témák és variációk Csáth Géza és Kosztolányi Dezső életében és műveiben. Thalassa 2009/2; KŐVÁRY Z.: Enigma of desire. Salvador Dalí and the conquest of the irrational, www.psyart.com: http://www.clas.ufl.edu/ipsa/journal/2009_kovary01.shtml#kovary01

Krajcsi Attila[szerkesztés]

Krajcsi Attila (1973. december 9.) pszichológus, egyetemi adjunktus, a Kognitív és neuropszichológiai szakcsoport tagja.

Oktatási területei: numerikus megismerés, képalkotó eljárások, módszertan, gondolkodáslélektan, észlelés.

Kutatási területei: Numerikus megismerés; Fejlődési diszkalkulia; módszertani problémák.

Krajcsi Attila pszichológus.JPG
Krajcsi Attila

Életpályája: A Kalmár László Számítástechnikai Szakközépiskolában érettségizett Szegeden. Az ELTE pszichológia szakos hallgatója, majd doktorandusza volt.

Munkahelye: SZTE-BTK, Pszichológia Intézet, jelenleg Harvard Medical School, Brigham & Women's Hospital.

Tudományos fokozata: PhD, pszichológia tudományok.

Tudományos tisztség: Szegedi pszichológiai tanulmányok, szerkesztés.

Társasági tagság: Magyar Pszichológiai Társaság; Magyar Pszichiátriai Társaság; Neumann János Számítógép-Tudományi Társaság.

Tanulmányai (válogatás): KRAJCSI, A., LUKÁCS, Á., IGÁCS, J., RACSMÁNY, M., & PLÉH, C. (2008). Numerical abilities in Williams syndrome: dissociating the analogue magnitude system and verbal retrieval. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology.; KRAJCSI, A. (2008). Kísérletvezérlés és adatelemzés a kognitív tudományban. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó.; KRAJCSI, A. (2008). Gondolkodáslélektan. In V. Csépe, M. Győri, & A. Ragó (Szerk.), Általános pszichológia 3. Nyelv, tudat, gondolkodás. Budapest: Osiris.; KRAJCSI, A. (2005). Nyelvi relativizmus: a numerikus ismeretek példája. In J. Gervain, K. Kovács, Á. Lukács & M. Racsmány (Eds.), Az ezerarcú elme. Tanulmányok Pléh Csaba 60. születésnapjára. (pp. Budapest, Akadémiai (pp. 171-186.)

Németh Dezső[szerkesztés]

Németh Dezső (Szeged, 1975. szeptember 1.) pszichológus, egyetemi docens, a Kognitív és neuropszichológiai szakcsoport tagja, intézetvezető helyettes.

Oktatási területei: általános és kísérleti lélektan, neuropszichológia, pszicholingvisztika.

Kutatási területei: Implicit tanulás; Pszicholingvisztika; A nyelvi rendszerek és emlékezeti folyamatok kapcsolata; A kéreg-alatti struktúrák szerepe a kognícióban, Az Alzheimer-kór, a Huntington-kór, az autizmus kísérleti és neuropszichológiai vizsgálata.

Németh Dezső pszichológusXXX.jpg
Németh Dezső

Életpályája: A Ságvári Gyakorló Gimnáziumban érettségizett 1994-ben, Szegeden. Felsőfokú tanulmányokat az ELTE pszichológia szakon folytatott (1994-1999). Pszichológus diplomát kapott 1999-ben. Hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon vett és vesz részt. 2007-ben és 2008-ban több hónapot töltött a Georgetown University, Medical School, Neuroscience tanszékén (Washington, DC) kutatói ösztöndíjakkal. Számos OTDK helyezett hallgatója van.

Munkahelye: SZTE Pszichológiai Intézet (1999-)

Tudományos fokozat: PhD fokozat (Kognitív/Kísérleti Pszichológia), Budapest (ELTE Pszichológia Doktori Iskola, 2005.)

Tudományos tisztségek: A Szegedi Megismeréstudományi és Neuropszichológiai Program szervezése; Szegedi Pszichológiai Tanulmányok, szerkesztés; SZTE Pszichológiai Intézet - Intézetvezető helyettes (2008-); MTA Pszichológiai Bizottság, titkár (2009-)

Tanulmányai (válogatás): NÉMETH D.(2006): A nyelvi folyamatok és az emlékezeti rendszerek kapcsolata. Akadémiai Kiadó, Budapest - ISBN 963 05 8322 4; Hoffmann Ildikó és NÉMETH Dezső (2006): Fejezetek a neurolingvisztikából. Nyelvi patológia, emlékezeti működés. JGYTF Kiadó Szeged; NÉMETH D., Ivády R. E., Miháltz M., Krajcsi A., Pléh Cs. (2006). A verbális munkamemória és morfológiai komplexitás. Magyar Pszichológiai Szemle. 61. 2. 265-298; Janacsek Karolina, Tánczos Tímea, Mészáros Tünde, NÉMETH Dezső (2009). A munkamemória új neuropszichológiai mérőeljárása: a hallási mondatterjedelem teszt (HMT). Magyar Pszichológiai Szemle, 64(2) 385-406; NÉMETH D., Gönczi D., Aczél B., Háden G., Orosz G., Ambrus G. G. (2008). A procedurális rendszerek és a mondatmegértés kapcsolata. in Gervain Judit, Pléh Csaba (szerk.). A láthatatlan nyelv. Gondolat 120-134; Sztriha, L. K., NEMETH, D., Sefcsik, T., Vecsei, L. (in press). Carotid stenosis and the cognitive function. Journal of Neurological Sciences.; Ildikó Hoffmann, Dezso NEMETH, Cristina Dye, Magdolna Pákáski, Tamás Irinyi, János Kálmán (in press). Temporal features of spontaneous speech in Alzheimer’s Disease. International Journal of Speech-Language Pathology.

Társasági tagságai: Magyar Pszichológiai Társaság; European Society for Cognitive Psychology; Magyar Pszichiátriai Társaság, Cognitive Neuroscience Society, International Neuropsychological Society, MTA Köztestület – Azonosító: 16974

Díjak, elismerések: (meghívott előadások: Mérei Ferenc díj – A Magyar Pszichológiai Társaság publikációs díja (2005); MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2007); Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (2007).

Orosz Gábor[szerkesztés]

Orosz Gábor (Szentes, 1982. február 22.) pszichológus, egyetemi tanársegéd, a Fejlődés és Társadalomlélektani szakcsoport tagja.

Oktatási területei: szociálpszichológia, a versengés pszichológiája, gazdaságpszichológia, az iskola szociálpszichológiája.

Kutatási területei: Morális és immorális versengési stratégiák, iskolai csalás.

Orosz Gábor pszichológus.jpg
Orosz Gábor

Életpályája: A szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban érettségizett 2000-ben. 2000-2006-ig az SZTE BTK Pszichológia Tanszékén folytatott felsőfokú tanulmányokat. 2004-2005: a Provence-i Egyetem hallgatója volt Erasmus ösztöndíjjal. 2006: pszichológus diplomát nyert kognitív pszichológia szakirányon.

2006-tól az ELTE és a Reimsi Egyetem együttműködésében végzi PhD tanulmányait szociálpszichológiai területen (francia-magyar összehasonlítás a versengés, a csalás és a korrupció szociális reprezentációjának témájában).

Munkahelye: SZTE, Pszichológiai Intézet; Université de Reims, LPA Université de Reims.

Tanulmányai (válogatás): Háden G., OROSZ G., Ambrus G. G., Gönczi D., Aczél B., Németh D. (2004). Az implicit tanulás és nyelvi képességek kapcsolat. in Németh D. (szerk.). Szegedi Pszichológiai Tanulmányok, JGYTF Kiadó, Szeged 43-68.; Fülöp, M., OROSZ, G. (2006) The perception of economic competition and the competitive strategies of Hungarian business people. IAREP-SABE Paris, July 5-9, Conference Proceedings, 1-12 p. CD-ROM; OROSZ, G. (2007) Good Citizens? The Dark Side of the Hungarian competitive Business Life. 9th CiCe Conference Montpellier, May 24-26, Conference Proceedings, 412-425 p.;OROSZ, G. (2007) Hungarian and French Economics Students' Social Representation of Competition and Fraud. 32nd IAREP-SABE Ljubljana, September 9-12, Conference Proceedin, 596-603 p.;OROSZ G. Fülöp M. (2007) Középiskolások versengésről alkotott szociális reprezentációja: a gazdasági oktatás és a nem szerepe. Alkalmazott Pszichológia, 9. kötet 3-4 szám. 46-70.; OROSZ G. (2008) Magyar és francia egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Pszichológia, 28, 2. (165 -194); Németh D., Gönci D., Aczél B., Ambrus G., Háden G., OROSZ G. (2008). A mentális lexikon modelljei a magyar nyelvben. In: Gervain Judit, Pléh Csaba (szerk.) A láthatatlan nyelv. Gondolat, Budapest; OROSZ, G. (2008) From Competition to Academic cheating, 33rd IAREP-SABE Rome, September 3-6, Conference Proceedings, 70-96 p. CD-ROM; OROSZ G. (2009) Csalás a felsőoktatásban: francia és magyar közgazdászhallgatók összehasonlító vizsgálata. Magyar Pszichológiai Szemle, 64, 1. 253-284.

Díjak, elismerések: Köztársasági ösztöndíj, 2004, Erasmus ösztöndíj a Provence-i Egyetemre (9 hónap – Aix-en-Provence ), 2004/2005, Co-Tutelle ösztöndíj (15 hónap - Reims), 2006—2009.

Egyéb, amit fontosnak tart: A csocsót, az Intézetet és a zenét rendkívül fontosnak tartom, ezen kívül a munkám a hobbim.

Papp-Zipernovszky Orsolya[szerkesztés]

Papp-Zipernovszky Orsolya (Budapest, 1978. március 23.) pszichológus, egyetemi tanársegéd Oktatási terület: személyiségpszichológia (kognitív- és humanisztikus elméletek, speciális kollégiumok: narratív pszichológia, művészetterápia; kutatószeminárium).

Kutatási terület: esztétikai élmény pszichoanalitikus és narratív megközelítései, narratív koherencia, kauzalitás.

Papp-Zipernovszky Orsolya pszichológus.jpg
Papp-Zipernovszky Orsolya

Életpályája: A budapesti Toldy Ferenc Gimnáziumban érettségizett 1996-ban. Felsőfokú tanulmányai: 1996-2002 között ELTE BTK Pszichológia szakos Tanári képzés keretében végezte, egészségpszichológia szakirány (Egészség- és Személyiségpszichológia program). 1997-2006 között pedig a Magyar Nyelv és Irodalom szakon folytatta felsőfokú tanulmányait, az ELTE Bölcsészettudományi Karán. 2000-ben az Összehasonlító irodalomtörténet szakot kezdte el, szintén az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Posztgraduális képzés keretében: 2000-2002 között Irodalomterapeuta szakon 4 szemesztert végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Továbbképzési Osztályának Bölcsészettudományi Karán (Piliscsaba). 2003-ban az Egyesült Királyságban járt tanulmányúton, Film Theory and Criticism (1 szemeszter): Office of Lifelong Learning, Open Studies tárgykörben folytatta tanulmányait (University of Edinburgh). 2003-2008: a Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Doktori Iskolájának Elméleti Pszichoanalízis Programjában vett részt. (2008 ősz: abszolutórium megszerzése). Gyakorlati tevékenység: 2006-Magyar Máltai Szeretetszolgálat, pszichológiai tanácsadó, Hajléktalanok munkaerőpiaci reintegrációjában személyiségfejlesztő tréning tartása, egyéni tanácsadás, 2004-2008 Soteria Alapítvány, pszichológiai tanácsadó, mentor; terápiás csoportvezető, Pszichés problémával élők munkaerőpiaci reintegrációjának elősegítése; 2004- nappali intézményben irodalomterápiás csoport vezetése, Soteria Alapítvány.

Tanulmányok (válogatás): PAPP O. A „beszélő kúra” ábrázolása a (néma)filmművészetben. Lélekelemzés: A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület Szakmai Folyóirata, 2008, III. évf. 1-2. sz., Lélekben Otthon Kiadó Kft, 164-184.; PAPP O. (2007) Identifying narrative coherence in autobiographical texts. In: Beatrix Lábadi (szerk.): Cognition and Interpretation. Pécs Studies in Psychology. PTE BTK Pszichológiai Intézet, Pécs, 141-152.; Mészáros Á., PAPP O. (2006) A kauzális kohézió vizsgálata az Intex számítógépes eszközzel. In: MSZNY (szerkesztett konferenciakötet), Szeged, 2006, 305-313.; PAPP O., Az irodalmi mű mint átmeneti tárgy. Lélekelemzés: A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület Szakmai Folyóirata, 2006 okt., Lélekben Otthon Kiadó Kft, 30-37.; PAPP O., A befogadási tér változásai József Attila Füst című versének értelmezése során. Thalassa, 2005/2−3, Thalassa Alapítvány, Budapest, 81-106.; PAPP O., Marno H., Kónya A. (2004) A narratív szelf emlékezeti tükörben: A reminiszcencia-hatás szelf-narratív elméletének kiterjesztése. In: Erős Ferenc (szerk.), Az elbeszélés az élmények kulturális és klinikai elemzésében, Pszichológiai Szemle Könyvtár, 8, Akadémiai Kiadó, Budapest, 33-57.;

Társasági tagságok: "Imágó Egyesület", mely a pszichoanalízis interdiszciplináris megközelítése mentén végez tudományos-, szervező tevékenységet, "3 lépés" Egyesület, ami pszichés problémával élő személyek komplex pszicho-szociális rehabilitációját tűzte ki célul.

Díjak, elismerések: 2006. szeptember 1.- október 31. és 2008. február 1- március 31. Bécsi Collegium Hungaricum tudományos ösztöndíja (A pszichoanalízis és filmművészet találkozása az 1920-as/30-as évek Ausztriájában című munkaterv megvalósításához, tágabban A pszichoanalízis és művészet kapcsolatának vizsgálata).

Egyéb, amit fontosnak tart: 2006 december 7-9.; 2008 november 20-22.: az I. és II. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia egyik szervezője és a konferencia anyag elektronikus kiadványának szerkesztője.

Racsmány Mihály[szerkesztés]

Racsmány Mihály (Gyula, 1969. szeptember 9.) pszichológus, habilitált egyetemi docens, a Kognitív és neuropszichológiai szakcsoport tagja.

Oktatási területei: általános pszichológia: emlékezet, tanulás, érzelem; kognitív neuropszichológia.

Kutatási területei: Emlékezeti előhívás és gátló folyamatok; Kognitív neuropszichiátriai kutatások: szkizofrénia és OCD; Agysérülés és emlékezeti zavarok.

Racsmány Mihály pszichológus, habilitált egyetemi docens.jpg
Racsmány Mihály

Életpályája: A Vörösmarty Mihály Gimnáziumban érettségizett Budapesten, az ELTE BTK pszichológia szakán nyert pszichológus diplomát. Mind Magyarországon (ELTE), mind Angliában (University of Bristol) PhD tudományos fokozatot ért el. Munkahelyei: SZTE BTK Pszichológia Tanszék, majd Pszichológiai Intézet (1999-); MTA-BME Neuropszichológiai és Neuropszichológiai kutatócsoport tudományos főmunkatársa (2003-2006); MTA-BME Kognitív Tudomány Kutatócsoport tudományos főmunkatársa, BME Kognitív Tudományi Tanszék, egyetemi docens.

Tudományos fokozatai: PhD, ELTE BTK (2002); PhD, University of Bristol (2003); Habilitáció BME, Budapest (2008)

Tudományos tisztségek: MTA Pszichológiai Bizottságának titkára (2003-2006), BME Pszichológiai Doktori Iskola, alapító, belső tag (2004-), Learning of Perception, International Journal of Psychology, főszerkesztő (2007-)

Tanulmányai (válogatás): Conway, M.A., Harries, K., Noyes, J., RACSMÁNY, M., Frankish, C.R. (2000) The disruption and dissolution of directed forgetting: Inhibitory control of memory. Memory and Language. 43, 409-430. ; RACSMÁNY, M., Lukács, Á., Pléh, Cs., Király, I. (2001) Some cognitive tools for word learning: the role of working memory and goal preference. Behavioral and Brain Sciences, 24, 6, 1115-117.; RACSMÁNY, M., & Conway, M.A. (2006) Episodic inhibition. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory & Cognition, 32, 44-57.; Szendi, I., Kiss, M., RACSMÁNY, M., Vörös, E., Cimmer,Cs., Kovács, Z.A., Szekeres, Gy. Galsi, G., Boda, K., Pléh, Cs., Csernay, L., Janka, Z.(2006) Correlations between clinical symptoms, working memory functions and structural brain abnormalities in men with schizophrenia. Psychiatry Research: Neuroimaging, 147, 47-55.; RACSMÁNY, M., Conway, M.A., Garab, E.A., & Nagymáté, G. (2008) Memory awarness following episodic inhibition, Quarterly Journal of Experimental Psycholog, 61, 525-534.; RACSMÁNY, M., Conway, M.A., Garab, E.A., Cimmer, Cs., Janka, Z., Kurimay, T., Pléh, Cs., and Szendi, I. (2008) Disrupted memory inhibition in schizophrenia. Schizophrenia Research, 101, 218-224. ; RACSMÁNY, M., Conway, M.A., & Demeter, Gy. (in press) Consolidation of Episodic Memories during Sleep: Long-term Effects of Retrieval Practice. Psychological Science.

Társasági tagságai: Magyar Pszichológiai Társaság (MPT) tagja (1997-), MPT neuropszichológiai szekciójának titkára (2000-2003), Society for Applied Research in Memory and Cognition tagja (2003-), European Society for Cognitive Psychology tagja (2005-)

Díjak, elismerések (válogatás): OTDK Kiemelt első hely (1997), Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért Alapítvány különdíj (1997), Chevening/Soros Ösztöndíj, (1999), ORS Angol Állami Ösztöndíj (2000-2003), Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2003), Akadémiai Ifjúsági Díj (2004), Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2007), BME, GTK, kari kutatói díj, (2008).

Egyéb, amit fontosnak tart: Official member of Manchester United.

Sefcsik Tamás[szerkesztés]

Sefcsik Tamás (Törökszentmiklós, 1975. február 14.) pszichológus, egyetemi tanársegéd, a Személyiség klinikai és egészségpszichológiai szakcsoport tagja.

Oktatási területei: személyiséglélektan, kognitív viselkedésterápia, neuropszichológia, általános lélektan.

Kutatási területei: Carotis stenosis hatása a kognitív funkciókra és a szorongásra; A kisagy és a kéreg alatti struktúrák szerepe a kognícióban; A postpartum depresszió rizikótényezőinek a vizsgálata.

Sefcsik Tamás pszichológus.jpg
Sefcsik Tamás

Életpályája: A szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban érettségizett, majd felsőfokú végzettségét a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának pszichológia szakán szerezte.

Munkahelyei: 1996-2001 között a Szegedi Új Klinika Gyermek- és Serdülőpszichiátriai Osztályán tevékenykedett, foglalkoztatói munkakörben. 2002-2004-ig a SZMJVÖ Gyermekvédelmi Intézmény (Szeged), Fiú Speciális Gyermekotthonában dolgozott pszichológusként. 2003-2005-ig a Kincsesház Alapítványi Iskolában (Szeged) szintén, mint pszichológus tevékenykedett. Jelenleg az SZTE BTK Pszichológiai Intézetének oktatója.

Tanulmányai (válogatás): Csatordai, S., Kozinszky, Z., Tóth, E., Krajcsi, A., SEFCSIK, T., Pál A (2007).: Obstetric and sociodemographic risk of vulnerability to postnatal depression. Patient Educ Couns; 67(1-2):84-92; Sztriha, L., Németh, D., SEFCSIK, T., Vécsei, L. (2009): Carotid stenosis and cognitive function. Journal of the Neurological Sciences [Epub ahead of print]; A Magyar Tudományos Parkinson Társaság 2006. évi Tudományos Ülése 2006 május 19-20. Budapest. SEFCSIK T., Németh D., Klivényi P., Hoffmann I., Vécsei L.:Kognitív funkciók vizsgálata spinocerebellaris ataxia 2 típusában; The 4th International Conference on Memory - ICOM-4Sunday 16th - Friday 21st July 2006, Sydney, Australia Németh, D., SEFCSIK T., Klivényi, P., Hoffmann, I., Vécsei, L., Gönci, D., Aczél, B., Háden, G.: Implicit learning, sentence processing and sub-cortical regions.; 48th Annual Meeting of The Psychonomic Society November 15 – November 18, 2007, Long Beach Dezso Nemeth, Peter Klivenyi, Gabriella Gardian, Tamas SEFCSIK, Laszlo Vecsei: Mental Grammar, Implicit Learning, and Subcortical Region.

Társasági tagság: Magyar Pszichológiai Társaság.

Szabó Éva Zsuzsanna[szerkesztés]

Szabó Éva Zsuzsanna, PhD (Budapest, 1964. szeptember 25.) pszichológus, habilitált egyetemi docens, a Fejlődés és társadalomlélektani szakcsoport vezetője, intézetvezető helyettes.

Oktatási területei: szociálpszichológia, iskolapszichológia, tranzakció analízis, autogén tréning.

Kutatási területei: szociális reprezentáció fejlődése, társadalmi problémák megértése, szterotípák, sikerfelfogás kutatás.

Éva Zsuzsanna Szabó psychologist.JPG
Szabó Éva Zsuzsanna

Életpályája: 1982-ben érettségizett a Bajza József Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában, Hatvanban. 1982-1987: felsőfokú tanulmányokat a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán folytatott. 1987-ben diplomázott, okleveles pszichológus és pszichológia szakos középiskolai tanári képesítést szerzett, a diploma minősítése: kiváló. Posztgaraduális képzésként 1993-1996 között az ELTE Pszichológia Doktori Iskolájának "Szocializáció és társadalmi folyamatok pszichológiája" alprogramban vett részt.

Munkahelyei: 1986 -1991 között a debreceni Fazekas Mihály Általános Iskolában dolgozott iskolapszichológusként. 1991-1992: a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán volt tanársegéd. 1992-től, s jelenleg is a Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetében dolgozik, 2008-tól habilitált egyetemi docensként, a Fejlődés- és Társadalomlélektani Szakcsoport vezetőjeként.

Tudományos fokozatok: 1999. PhD - Pszichológia tudományterületen, minősítés: summa cum laude - Tézisek (ELTE Pszichológia Doktori iskola), Értekezés címe: "Laikus és professzionális nevelők nézetei az iskolai nevelésről."; 2008. Habilitáció - ELTE Pszichológia Doktori iskola - Tézisek. Tantermi előadás: Sikerminták, sikerideológiák jellemzői és reprezentációja. Tudományos előadás: Quo Vadis School Psychology - The status of Hungarian school psychology, in light of an international survey.

Tudományos tisztség: SZTE Pszichológiai Intézet - Intézetvezető helyettes (2008-)

Tanulmányai (válogatás): SZABÓ Éva (2006): Szeretettel és szigorral. Az iskolai nevelés problémái a szülők és a tanárok szemszögéből. Akadémiai Kiadó, Budapest; SZABÓ Éva (1999) Mire neveljünk és hogyan? Szülők és tanárok vélekedései az iskolai nevelés céljáról és egyes pedagógiai módszerekről. Magyar Pszichológiai Szemle 3. 443-467.; SZABÓ Éva (1999) A "kedves" az "okos" és a "gonosz". Avagy a kedvelt és nem kedvelt tanár képének jellemzői. In: Alkalmazott Pszichológia, 1. 31-41.; SZABÓ Éva - Váriné Szilágyi Ibolya (2007) Tanárok sikerképe a rendszerváltás után. In: Alkalmazott Pszichológia. IX. 3-4. 123-146.; SZABÓ Éva (2007) "Sikeres embert faragni" - Pedagógusok véleménye a sikerességről és az iskola szerepéről. In: Pedagógusképzés. 1. 27-37.

Társasági tagságai: 1988 Magyar Pszichológiai Társaság, Szociálpszichológiai szekció, 1992-1996 European Association for Research on Learning and Instruction –tag; 1991-1996 Magyar Tudományos Akadémia, Szegedi Akadémiai Bizottság, Pedagógiai Szakbizottságban Személyiség és képességfejlesztés munkacsoport – elnök; 1997 Holland-Magyar Közoktatási vezetőképző Intézet – Program és Vizsgabizottság –tag; 1999 International School Psychology Association (ISPA)- tag; 2000- MTA – Köztestületi Tag; 2004- Children’s Identity and Citizenship in Europe (CiCe) – tag; 2006- The Society for the Psychological Study of Social Issues (SPSSI) – tag

Díjak, elismerések: 2001-2004. Békéssy György posztdoktori ösztöndíj (BÖ 198/2001)

Egyéb, amit fontosnak tart: 2009 január 1.-vel hivatalosan is megalakult a Dél-alföldi Iskolapszichológiai Módszertani Központ (DIPSZI), amelynek vezetőjeként elsődleges célom, hogy összefogjam és szakmailag támogassam a régióban dolgozó iskolapszichológusokat. A jövőben további szervező munkával kívánom fejleszteni a hálózatot, valamint a szakmai-módszertani továbbképzési rendszer kidolgozását.

Szenes Márta[szerkesztés]

Szenes Márta (Szarvas, 1957. június 4.) pedagógiai pszichológus, egyetemi adjunktus, a Személyiség, klinikai és egészségpszichológiai szakcsoport tagja, az Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ vezetője.

Oktatási területei: szociálpszichológia, tanácsadás pszichológiája, valláslélektan.

Kutatási területei: Új vallási mozgalmakba való megtérés; Az egyetemi diáktanácsadás szervezeti és személyiségpszichológiai keretei

Sebőné Szenes Márta pszichológus.JPG
Sebőné Szenes Márta

Életpályája: A Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte meg okleveles pszichológusi diplomáját, 1980-ban. 1983: a József Attila Tudományegyetemen bölcsészdoktori címet nyert. 1984: Középiskolai pszichológia tanári oklevelet a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán kapott. Posztgraduális képzés keretében, 1988-ban pedagógiai szakpszichológussá vált, ELTE BTK Pszichológiai Intézetének keretei között. 1999-2002: Mentálhigiénés szakemberi képesítést szerzett a SOTE Mentálhigiénés Tanszékén. 2005: pszichodrámás képzettségét felsőfokúra fejlesztette.

Munkahelyei: 1980 és 1983 között a József Attila Tudományegyetem (Szeged) gyakornoka volt. 1982-1987 között az Ifjúsági Ideggondozó munkatársa volt. SZMJV. Dr. Farkasinszky Terézia Drogambulancián dolgozott 1985-1999-ig. 1983—1989: a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán működött tanársegédként. 1989-től dolgozik adjunktusként a JATE BTK Pszichológia Tanszékén, ma már SZTE BTK Pszichológiai Intézetében.

Tudományos fokozat: 2008-ban PhD fokozatot szerzett a Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetében.

Fontosabb tanulmányai: SZENES Márta: A Diákcentrum Universitas működésének bemutatása. Soros alapítvány Bp. 2001. Soros Oktatási Füzetek: Diáktanácsadók a felsőoktatásban.; SZENES Márta: A Szegedi Tudományegyetem Pszichológia Tanszéke /Oktatás –Kutatás/. Szeged 2002 Összefoglaló: Új vallási mozgalmakba megtért fiatalok életútinterjúinak elemzése. ; SZENES Márta: III. Magatartástudományi Napok: Debrecen, 2002, május9-11. Előadás: Szenes Márta: Új vallási mozgalmakba megtért fiatalok életút interjúinak elemzése. Írásos formában Előadás kivonatok című konferencia kiadványban.; SZENES Márta – Katona Miklós: A Szegedi Diákcentrum tapasztalatai. Diáktanácsadás a felsőoktatásban 2003 (FETA) Bp ELTE. ; SZENES Márta – Katona Miklós: Fogyatékkal élő hallgatóknak nyújtott szolgáltatások a Szegedi Tudományegyetemen. 2004. (FETA) BP. ELTE kiadó.; SZENES Márta: Új vallási mozgalmakba belépett fiatalok életútjellemzői a megtérést megelőzően. In: Puskás - Vajda Zsuzsa: Felsőoktatásban tanuló fiatalok problémái, útkeresése, pályafejlődése a 21. század kezdetén, Magyarországon. 2007. FETE Könyvek 2., Budapest. 23-48 p.; SZENES Márta (2008.): Új vallási mozgalmakba belépett fiatalok életútjellemzői. In: Máté-Tóth András- Nagy Gábor: Vallásosság változatok. 2008. JATE Press Szeged.189-219.p; SZENES Márta: Új vallási közösségekbe megtért fiatalok életútelemzése az identitáskeresés tükrében PhD értekezés, Pécs, 2008. Kézirat.

Társasági tagság, tisztségek: Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ, szakmai vezető SZTE Szeged/Vezetői megbízás, Fogyatékkal élő hallgatók egyetemi koordinátora, SZTE Szeged, Diákcentrum Universitas Alapítvány (kiemelten Közhasznú civil szervezet), kuratóriumi elnök, Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület, társelnök, SZITI Ifjúsági és információs Egyesület, kuratóriumi tag, Magyar Pszichológiai Társaság, Pszichodráma Egyesület

Díjak, elismerések: Szakállamtitkári Dicsérő Oklevél - Oktatási és Kulturális Minisztérium, 2007., Rektori Elismerő Oklevél, SZTE 2009.

Tisljár Roland[szerkesztés]

Tisljár Roland (Szolnok, 1976 november 13.) pszichológus, egyetemi tanársegéd, a kognitív és neuropszichológiai szakcsoport tagja.

Oktatási területei: Evolúciós pszichológia, etológia, Általános lélektan III. (Érzelmek, motiváció, tudat), módszertan, Bevezetés a pszichológiába (tanárszak), Fejlődéslélektan (tanárszak).

Kutatási területei: A humor evolúciós meghatározói; A párválasztást meghatározó evolúciós mechanizmusok; Evolúciós pszichopatológia

Roland Tisljár psyhologist from Hungary.jpg
Tisljár Roland

Életpályája: A Széchényi István Általános Iskolába járt Kunszentmártonban, majd az Erdei Ferenc Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett Makón. Felsőfokú tanulmányokat a JATE Bölcsészettudományi Karán folytatott, ahol történelem szakos középiskolai tanári oklevelet és pszichológus diplomát szerzett. A Pécsi Egyetem Kognitív és Evolúciós Pszichológiai Doktori programjában vesz részt.

Munkahelye: SZTE Pszichológiai Intézet

Fontosabb tanulmányai: TISLJAR, R. and BERECZKEI, T. (2005). An Evolutionary Interpretation of Humor and Laughter. Journal of Cultural and Evolutionary Psychology, 3-4, 301-309.; TISLJAR Roland (2009). Ezerarcú humor. Magyar Tudomány, 170/ 4:502-504.

Társasági tagságai: Magyar Pszichológiai Társaság, Magyar Pszichiátriai Társaság, Evolúciós Pszichológiai Kutatócsoport, Pécsi Egyetem (vezető: Bereczkei Tamás)

Török Erzsébet[szerkesztés]

Török Erzsébet (Derecske, 1965 november 3.) pszichológus, tanársegéd.

Oktatási területei: neveléslélektan: családi és iskolai szocializáció; nevelési tanácsadás; bevezetés a családterápia alapjaiba.

Munka területei: nevelési tanácsadás, családterápia, gyermekvédelem, pályaválasztási tanácsadás.

Török Erzsébet pszichológus.jpg
Török Erzsébet

Életpályája: A Kossuth Lajos Tudományegyetemen (ma Debreceni Egyetem) folytatott felsőfokú tanulmányokat. A pszichológus diploma megszerzése után speciális szakképzéseken vett részt: Budapesti Műszaki Egyetem Természet- és Társadalomtudományi Kar, Munka-és Szervezetpszichológiai Szakképzés; Eötvös Lóránd Tudományegyetem PPK Tanácsadó Szakpszichológus Szakképzés. Munkahelyei: 1990-1992: Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Pszichológia Tanszék, Szeged; 1992-1997: SZTE Főiskolai Kar Általános Szociális Munkás Szak, Szeged; 1997- Nevelési Tanácsadó, Hódmezővásárhely.

Társasági tagságai: Magyar Pszichológiai Társaság, Magyar Családterápiás Egyesület, Nevelési Tanácsadók Egyesülete.

Török Imre András[szerkesztés]

Török Imre András (Szentes, 1967. október 10.) klinikai szakpszichológus, egyetemi tanársegéd, a Személyiség, klinikai és egészségpszichológiai szakcsoport tagja.

Oktatási területei: személyiséglélektan, pszichodiagnosztika, a Szondi-teszt elemzése.

Kutatási területei: a téri tájékozódás, kötődés és temperamentum kapcsolata.

Török Imre András klinikai szakpszichológus.jpg
Török Imre András

Életpályája: A szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban érettségizett. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen (ma Debreceni Egyetem) folytatott felsőfokú tanulmányokat, pszichológus oklevele van. Klinikai szakpszichológusi képzettséget a budapesti Haynal Imre Egészségtudományi Egyetemen szerzett posztgraduális képzés keretében.

Munkahelyei: SZOTE Orvosi Pszichológia Csoport; Pándy Kálmán Megyei Kórház (Gyula), Pszichiátriai Osztály; Szegedi Városi Kórház, Pszichiátriai Osztály; SZTE, BTK, Pszichológia Intézet.

Fontosabb tanulmányai: TÖRÖK, I. A., Vincze, G., Papp, T., Oláh, Sz. (2003): Az SMS addiktív és funkcionális viselkedéses elemeinek azonosítása a serdülő korosztályban. Az SMS - kommunikáció minőségi specifikumai és az SMS - chat viszonylat. Psychiatria Hungarica, 6.; Bagdy, E., Bugán, A., TÖRÖK, I. A. (2002): A Magyar Pszichológiai Társaság és a Klinikai Pszichológiai Szakmai Kollégium programjavaslata és ajánlásai az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program 2001-2010 tervezetéhez. Budapesti Népegészségügy 3. ; TÖRÖK, I. A. (2007): Gravity minds. Quantum Mind Conference 2007, Salzburg.

Társasági tagságai: Magyar Pszichológiai Társaság, Magyar Pszichiátriai Társaság.

Szakmai közéleti tevékenység: A Klinikai Pszichológiai Szakmai Kollégium Praxis Bizottságának társelnöke 2001 és 2005 között; A klinikai pszichológusok egészségügyi rendszerbe kapcsolásához a bélyegző használat szakmai-jogi hátterének összeállítása; A csoportpraxis pszichológusokat foglalkoztató finanszírozott lehetőségének szakmai és jogi megalapozása.

Oktatásszervezők[szerkesztés]

Balázs Gabriella oktatászservező.JPG
Balázs Gabriella

Balázs Gabriella (Szeged, 1969. július 24.) oktatásszervező. A Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumban érettségizett 1987-ben. 1997-2000: mérlegképes könyvelő, 1998-1999: vámügyintéző szaktanfolyamokon szerzett szakképesítést. 2003-2007: Szociális munkás szakon végzett (SZTE, ETSZK). Munkahelye: 1999. szeptember 1-től SZTE Pszichológiai Intézet munkatársa oktatásszervezői beosztásban.

Molnár Zsuzsa oktatásszervező.jpg
Molnár Zsuzsa

Molnár Zsuzsa (Szeged, 1977. május 25.) oktatásszervező. A Deák Ferenc Gimnáziumban érettségizett 1995-ben. Felsőfokú tanulmányokat a szegedi egyetemen folytatott, történelem (2000), majd magyar nyelv- és irodalom (2002) szakon szerzett diplomát. 2003-2006: Modern Magyar Irodalmi Tanszék doktori iskola (abszolutórium). Munkahelye: 2003. február 1-től a SZTE Pszichológiai Tanszék munkatársa, mint oktatásszervező.