IX. fejezet Az Országos Tudományos Diákköri versenyeken díjat nyert szegedi pszichológus hallgatók 2001-2009

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← VIII. fejezet Az SZTE Pszichológiai Tanszékén / Intézetében végzett pszichológus szakos hallgatók névsora 2001 - 2009A lélektan 80 éves története a szegedi egyetemen 1929-2009
szerző: Szokolszky Ágnes
X. fejezet A Szegedi Pszichológus Hallgatók Egyesülete és a Forum Humanum - Szegedi Pszichológus Napok →
Társszerzők, társszerkesztők: Pataki Márta, Polyák Kamilla. Nyomtatásban megjelent: Szeged : JATEPress, 2009. 302 p. IX. fejezet 269-274.

IX. fejezet Az Országos Tudományos Diákköri versenyeken díjat nyert szegedi pszichológus hallgatók 2001-2009[szerkesztés]

XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, 2001[1][szerkesztés]
 • Felhősi Gabriella – Schnell Zsuzsanna: A téri vonatkoztatási rendszerek váltakozásai kisgyermekkorban ego - vagy/és allocentrikus? (Témavezető: Pléh Csaba, MTA tag és egyetemi tanár).
 • Glaskó Dénes: A nemi sztereotípiák megjelenése a reklámokban. (Témavezető: Fülöp Márta, az MTA Pszichológiai Kutatóintézete tudományos főmunkatársa, habilitált egyetemi docens).
XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, 2003[2][szerkesztés]

Pro Sciencia díjas Garab Edit Anna.

 • Gárdián Lajos - Sefcsik Tamás: A panaszkodás természetrajza. (Témavezető: Fülöp Márta).
 • Kovács Kristóf: Az egyedfejlődés genetikai alapú egyéni különbségeinek evoluciós pszichológiai megközelítése. (Témavezető: Bereckei Tamás egyetemi docens).
 • Kovács Kristóf: Arthur Jensen és az IQ-vita 1969-2000-ig.(Témavezető: Pléh Csaba).
 • Garab Edit Anna – Csifcsák Gábor – Frankó Edit – Lenti Laura: Színivariáns alakfelismerés alacsony színdiagnosztikájú képek esetében makákó majmoknál. (Témavezetők: Chadaide Zoltán kutató, Tompa Tamás egyetemi tanársegéd, Benedek György egyetemi tanár), SZTE Orvosi Karról.
XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, 2005[3][szerkesztés]

2 első díjat, 1 második díjat, s 2 különdíjat, összesen 5 díjat nyertek a SZTE BTK Pszichológiai Tanszék pszichológus jelöltjei. Ugyanekkor az OTDK Pro Scientia díjas pszichológus jelöltek: Harsányi Szabolcs Gergő és Szabó Beáta.

Első helyezettek

 • Ivády Rozália Eszter: Rövidtávú emlékezet és a morfológiai komplexitás avagy toldalékolt szavak megjegyzése: dobozok, magnószalag, jegyzetfüzet vagy mi? (Témavezetők: Pléh Csaba akadémikus; Németh Dezső egyetemi docens).
 • Harsányi Szabolcs Gergő – Szabó Beáta: „Nem az a fontos, hogy ki mondta, hanem az, hogy mit mondott.” – vagy mégis? A politikai ítéletalkotás belső és külső tényezőinek vizsgálata. (Témavezető: Szabó Éva habilitált egyetemi docens)

Második helyezett

 • Palatinus Zsolt: A szubitizációs függvény törése: versengő magyarázatok. (Témavezető: Krajcsi Attila egyetemi adjunktus).

Különdíjasok

 • Ivády Rozália Eszter az első helyezés mellett külön díjat is kapott dolgozatára.
 • Zsadányi-Nagy Zsanett: Arcadaptáció: Arcokra kiváltott vizuális utóhatások pszichofizikai vizsgálata. (Témavezető: Dr. Kovács Gyula egyetemi docens).
A XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Piliscsabán 2007-ben[szerkesztés]
OTDK Piliscsaba, 2007.JPG
OTDK, Piliscsaba, 2007 (Fotó: N.D.)

3 első, 4 második, s 4 különdíjat, összesen 11 díjat nyertek a SZTE BTK Pszichológiai Tanszék pszichológus jelöltjei. Pro Scientia díjas Weisz Katalin.

Első helyezettek

 • Janacsek Karolina: A számok párosságának reprezentációja. (Témavezető: Krajcsi Attila egyetemi adjunktus).
 • Weisz Katalin: A Rorschach, az EPQ és a BFO személyiség-tesztek extraverzió fogalma. (Témavezető: Molnár Ferenc óraadó tanár).
 • Iván Eszter – Lantos Katalin: Egy új diagnosztikai segédeszköz a testkép vizsgálatában. (Témavezetők: Jámbori Szilvia egyetemi adjunktus; Dr. Pászthy Bea klinikai főorvos).

Második helyezettek

 • Kothencz Zsanett – Csupor Éva: Mondatmegértés és munkamemória. (Témavezető: Németh Dezső).
 • Igács János: A mennyiség és a párosság reprezentációinak kapcsolata: asszociáció vagy disszociáció. (Témavezető: Krajcsi Attila).
 • Hegedűs Anita: Születési sorrend és személyiség. (Témavezető: Petróczi Erzsébet tudományos főmunkatárs).
 • Balázs Éva – Balogh Virág – Ferenc Valéria: Új empirikus módszerek a dialógus kutatásában autizmussal élő és ép gyermekeknél. (Témavezető: Németh Dezső)

Különdíjasok

 • Barta Judit: A gondoskodás szerepe csecsemőcsimpánzok kognitív fejlődésében. (Témavezetők: Dr. Kim A. Bard reader; Kádár Endre senior lecturer, Univ. of Portsmouth).
 • Mészáros Tünde – Janacsek Karolina – Tánczos Timea: Hallási mondatterjedelem teszt: Lépések a sztenderdizálás felé. (Témavezető: Németh Dezső).
 • Kabai Piroska: Naplóírók vagy naplopók. A személyes naplóírók és az internetes naplóírók személyiségének és motivációiknak összehasonlítása. (Témavezető: Török Imre András egyetemi tanársegéd).
 • Devecseri Ágnes – Hausz Katalin: Az allergiáról alkotott laikus nézetek, reprezentációk szerveződése. (Témavezető: Csabai Márta egyetemi docens).
XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, 2009 (Helyszín: Pécsi Tudományegyetem, 2009)[4][szerkesztés]
Dobogós Sófi-ösztöndíjasok 2009.jpg
Dobogós Sófi-ösztöndíjasok, balról jobbra: Arany Mihány, Balogh Virág, Janacsek Karolina, Nagy Dóra, Devosa Iván[5]

22 szegedi pszichológia szakos hallgató vett részt a konferencián, közülük 12 díjnyertes lett. Az arányokat tekintve a SZTE Pszichológiai Intézet az ország egyik legsikeresebb képzőhelye. A helyezést elért pszichológus jelöltek közül ketten, Balogh Virág és Janacsek Karolina a Sófi József Alapítvány ösztöndíjasai. Pro Scientia díjas Janacsek Karolina.

Első helyezettek

 • Janacsek Karolina: Az öregedés hatása az implicit készségtanulásra. (Témavezető: Németh Dezső).
 • Németh Kornél: Utak és kerülők emlékeinkhez. Hozzáférhetőség vs. Rendelkezésre állás irányított felejtés után. (Témavezető: Racsmány Mihály habilitált egyetemi docens, BME-SZTE).

Második helyezettek

 • Turi Zsolt - Janacsek Karolina: A munkamemória, a szógyakoriság és a kontextus szerepe a lexikális kétértelműség feldolgozásában. (Témavezető: Németh Dezső).

Harmadik helyezettek

 • Balogh Virág - Fazekas Márta: Egy újabb darab az autizmus kirakójátékából: Autizmus és implicit tanulás. (Témavezető: Németh Dezső).
 • Csanádi András – Lantos Nóra: Döntéseink nyomában. (Témavezetők: Harsányi Szabolcs Gergő egyetemi tanársegéd, Németh Dezső).
 • Fodor Ádám – Mihalik Árpád – Nagygyörgy Katalin: Virtuális világba zárkózott fiatalok: Magyar MMORPG-játékosok motivációjának és személyiségvonásainak vizsgálata. (Témavezető: Harsányi Szabolcs Gergő).
 • Pásztor Attila: A tanulás hatása az autóvezetés vizuális kontrolljára. (Témavezető: Kádár Endre, University of Portsmouth).
 • Szanka Szilvia – Lovassy Noémi – Gazsó Dorottya: A deklaratív/procedurális modell pszicholingvisztikai vizsgálata magyar főnevek többes szám képzése és magyar igék múlt idő képzése esetén. (Témavezető: Németh Dezső).

Különdíjasok

 • Fekete Regina – Filep Orsolya – Gyüre Tamás – Újvári Katalin: A munkamemória fejlődésének vizsgálata: új magyar nyelvű sztenderdizált mérőeljárások. (Témavezető: Németh Dezső).
 • Janacsek Karolina: A munkamemória, a szógyakoriság és a kontextus szerepe a lexikális kétértelműség feldolgozásában. (Témavezető: Németh Dezső).
 • Látos Melinda: Az empátia a gyógyító folyamatban: pszichológus és orvostanhallgatók empátiás készségének összehasonlítása. (Témavezető: Csabai Márta egyetemi docens).
 • Polgár Szilvia: A reklámszlogenek előfeszítő hatása. (Témavezető: Krajcsi Attila).

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Gáspár Mihály szerk. (2001). A tudományos Diákköri Dolgozatok rezümé kötete. A XXV. Országos Diákköri Konferencia. Pedagógiai, pszichológiai, közművelődési és könyvtártudományi szekciók. 2001. április 10-12.Szombathely, Berzsenyi Dániel Főiskola
 2. Szabó Antal szerk. (2003). A Tudományos Diákköri Dolgozatok rezümé kötete. A XXVI. Országos Diákköri Konferencia. Pedagógiai, pszichológiai, közművelődési és könyvtártudományi szekció. Nyíregyháza, 2003. április 23-25. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola
 3. Országos Tudományos Diákköri Tanács honlapja
 4. Arany Mihály - Pintér M. Lajos (2009). Közel hetven első hely: A SZTE mérlege: még a 2007-esnél is sikeresebb OTDK. Szegedi Egyetem : a Szegedi Tudományegyetem lapja, 57/7:7-9.; Nagy Timea (2009): Bölcsész siker a Sófi-pályázaton : a 2009-es nyertes csapat. Szegedi Egyetem : a Szegedi Tudományegyetem lapja, 57/7:10
 5. Arany Mihály kommunikáció-német szakos; Balogh Virág és Janacsek Karolina V. éves pszichológusok, Nagy Dóra V. éves orvostanhallgató; Devosa Iván rendszerprogramozó, PhD doktorandusz.