XI. fejezet Kronológia

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← X. fejezet A Szegedi Pszichológus Hallgatók Egyesülete és a Forum Humanum - Szegedi Pszichológus NapokA lélektan 80 éves története a szegedi egyetemen 1929-2009
szerző: Szokolszky Ágnes
XII. fejezet A szegedi egyetem és a szegedi egyetem pedagógiai és pszichológiai intézményeinek elnevezései - Kronológiai áttekintés →
Társszerzők, társszerkesztők: Pataki Márta, Polyák Kamilla. Nyomtatásban megjelent: Szeged : JATEPress, 2009. 302 p. XI. fejezet 283-285.

XI. fejezet Kronológia[szerkesztés]

 • 1872. A magyar törvényhozás Eötvös József oktatási miniszter javaslatára egyetemet létesített Kolozsvárott. (1881-től Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem).
 • 1921. június 26. A kihirdetett 1921/XXV. törvénycikkely kimondta az egyetem ideiglenes elhelyezését Szegeden. 1921. október 10. Ünnepélyes tanévnyitás Szegeden, Menyhárth Gáspár rektor vezetésével.
 • 1925-től a bölcsészettudományi kar és a természettudományi kar egy része átköltözött az eredetileg vasúti leszámítoló hivatalnak épült neoromán stílusú épületbe, a mai Egyetem utca 2. sz. alá.
 • 1926. október 20. Imre Sándor felterjesztette kérelmét az egyetem vezetősége felé, egy új, az eddigiektől merőben eltérő, új szemléletű tanszék, a Pedagógiai-Lélektani tanszék felállításának ügyében, kérelmét Málnási Bartók György, a filozófia tanszék professzora is támogatta.
 • 1929. december 18. Klebelsberg vallási és kulturális miniszter megalapította a II. számú önálló Pedagógiai Lélektani Intézetet Szegeden. December 27-én az Intézet élére Várkonyi Hildebrand Dezső bencés rendi szerzetes paptanárt nevezte ki. (1929-1940-ig intézetvezető)
 • 1934. A Pedagógiai Lélektani Intézet a pedagógiai tanszéket magába olvasztja.
 • 1940. október 2. A Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter által benyújtott 1940. évi XXVIII. törvénycikk a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetemet visszahelyezi Kolozsvárra, egyúttal Szegeden a „Magyar Királyi Horthy Miklós Tudományegyetem” felállítását határozza el.
 • 1940. október 24. Az egyetem visszaköltözik Kolozsvárra, Várkonyi Hildebrand Dezső is távozik a visszaköltöző egyetemmel együtt (október 19.).
 • 1941. szeptember 13. Bognár Cecilt nevezték ki a szegedi egyetem nyilvános rendes tanáraként a Lélektani Intézet vezetőjének. Ezt a pozíciót 1950-ben történt nyugdíjazásáig betöltötte.
 • 1945/46-os tanévben megváltoztatták az egyetem nevét Magyar Királyi Horthy Miklós- Tudományegyetemről Szegedi Tudományegyetemre.
 • 1947. Az intézet nevét kibővítették: Lélektani Intézet és Tehetségvizsgáló Intézetté.
 • 1950. március 31. Bognár Cecilt politikai okokból nyugdíjazták.
 • 1950. A Lélektani Intézetet beolvasztották a Pedagógiai Intézetbe, amelynek elnevezése Neveléstudományi és Lélektani Intézet lett.
 • Az 1949/50 –es tanév első félévében Baróti Dezsőt bízták meg a Pedagógiai Lélektani intézet vezetésével.
 • 1950-51-es tanévben, amikor a Lélektani Intézet beolvadt a Neveléstudományi és Lélektani Intézetbe, az intézet vezetője már Tettamanti Béla (1950-1959) volt.
 • 1959. Tettamanti Bélát Ágoston György követte a Neveléstudományi és Lélektani Intézet élén.
 • 1970. A Pszichológiai Tanszék létrejött Duró Lajos vezetése alatt, a Pedagógiai és pszichológiai tanszékcsoport keretében. A továbbiakban Ágoston György a Pedagógiai Tanszéken volt tanszékvezető az 1985/1986-os tanévvel bezárólag, majd a tanszék professzora 1990. január elsejei nyugdíjazásáig.
 • 1988. Duró Lajos kezdeményezésére szerveződött Várkonyi Hildebrand Dezső születésének 100. évfordulójára (1888-1988) ünnepi emlékülés.
 • 1990-es évek elején a József Attila Tudományegyetem Bölcsészkarán központilag az elképzelés jött létre, hogy minden tanszék intézeti kereteken belül működjék. Ennek során a tanszékcsoportból Pedagógiai-Pszichológiai Intézet jött létre.
 • 1994. Vajda Zsuzsannát nevezték ki a Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék vezetőjévé.
 • 1996/1997-es tanévben kezdődhetett meg Szegeden a pszichológia szakos oktatás, kezdetben az akkori Kossuth Lajos Tudományegyetem (ma: Debreceni Tudományegyetem) Pszichológia Intézetének (akkori vezetője: Kovács Zoltán) kihelyezett tagozataként.
 • 1999. szeptember 1-jétől működött önálló tanszékként a JATE (2000. január 1-jétől Szegedi Tudományegyetem) Pszichológia Tanszéke.
 • 1999. Pléh Csaba, egyetemi tanár, az akkreditált pszichológia-szakos oktatás szakgazdája megszervezte a Pszichológia Tanszéken a Megismeréstudományi Csoportot, majd elindította a Szegedi Megismeréstudományi és Neuropszichológia Programot, más néven a Szegedi Kognitív Programot.
 • 2005 július 1-től Szokolszky Ágnes a Pszichológiai Tanszék vezetője.
 • 2006 szeptember 1-ben indul az első BA évfolyam.
 • 2007 júliusától megszűnik a közös Pedagógiai és Pszichológiai Intézet és létrejön a Pszichológiai Intézet. Az intézet vezetője Dr. Szokolszky Ágnes habilitált egyetemi docens.
 • 2008/2009-es tanév őszi szemeszterétől új helyet kapott az Intézet, a Bölcsészettudományi Kar épületének földszinti szárnyában.
 • 2009 szeptember 1-től indul az első MA évfolyam.