X. fejezet A Szegedi Pszichológus Hallgatók Egyesülete és a Forum Humanum - Szegedi Pszichológus Napok

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← IX. fejezet Az Országos Tudományos Diákköri versenyeken díjat nyert szegedi pszichológus hallgatók 2001-2009A lélektan 80 éves története a szegedi egyetemen 1929-2009
szerző: Szokolszky Ágnes
XI. fejezet Kronológia →
Társszerzők, társszerkesztők: Pataki Márta, Polyák Kamilla. Nyomtatásban megjelent: Szeged : JATEPress, 2009. 302 p. X. fejezet 275-282.

X. fejezet A Szegedi Pszichológus Hallgatók Egyesülete és a Forum Humanum - Szegedi Pszichológus Napok[szerkesztés]

Szerzők: Salamon János, Forum Humanum főszervező; Turcsik Ádám Bálint, SZEPSZI elnök

SZEPSZI[szerkesztés]

A Szegedi Pszichológus Hallgatók Egyesülete (SZEPSZI) egy 2003-ban alakult közhasznú szervezet. Kialakulásának fő célja volt, hogy az SZTE BTK Pszichológia Intézetének (akkor még tanszékének) ambiciózusabb hallgatói számára legyen egy hivatalos fórum, ahol közösen ténykedhetnek a gyakorlati képzés fejlesztése érdekében, illetve, hogy a Forum Humanum - Szegedi Pszichológus Napok mellett álljon egy erős jogi képviselet, egy bejegyzett hivatalos szervezet. Mindezt akkor, 2003-ban sikerült is megalkotni, így megalapították az egyesületet. Az alapító elnök, Szűgyi Jerne így emlékszik minderre:

"Szerettünk volna egy, a tanszéktől valamelyest független jogi személyt. A tanszék és a hallgatók igényei és érdeklődése nem mindig esett egybe, és e furcsa helyzet feloldását vártuk az egyesülettől. Szerettük volna, ha az egyesület kutatásokat finanszíroz, pályázatokat nyer. Nagy álmaink voltak. (...) Az egyesületet is egyetlen fillér nélkül hoztuk létre. Csernik Antal (a BTK jogi referense, akkor még ötödéves jogászhallgató - a szerk.) vállalta, hogy az egyesület alapító okiratát és a bejegyzéssel kapcsolatos jogi procedúrát »társadalmi munkában« elvégzi. Nélküle nem lett volna egyesület. (...) Elindítottuk Antival, bejegyeztettük, és néhány hónap után átadtam Kígyós Tamásnak. Minden, ami lett belőle, Tamás érdeme."

Tehát 2003-ban létrejött a SZEPSZI, mint hivatalos szervezet. Szűgyi Jerne azonban a jövőre gondolva fiatal hallgatóknak szerette volna átadni az egyesület vezetését, így a 2004-es naptári évre Polyák Ferencet választották elnöknek. A Szegedi Pszichológus Napok megrendezése mellett elkezdődött pályázatok figyelése, az egyesület profiljának kialakítása érdekében, illetve elkezdődött a tagtoborzás, mivel sajnos kevés aktív fiatal hallgató akadt, akikkel meg tudták volna osztani a munkát. Ebben az évben emelték be a Pszichológus Gólyatábort is az egyesület tevékenységi körébe, így biztosabbá vált a finanszírozás, és a Szegedre érkező gólyák már az egyetemi létük első hetében találkoztak a SZEPSZI-vel.

Az akkori elnök, Polyák Ferenc leköszönését követően a közgyűlés a 2005-ös, majd a 2006-os évre is Kígyós Tamást választotta elnöknek. Az ő elnöki működése alatt lett a SZEPSZI közhasznú, ekkor vált minden szempontból működőképessé az egyesületet, ekkor alapozták meg a jelenkori szervezeti felépítést is. De Kígyós Tamás elnöksége alatt szervezték meg az első pécsi szakmai kirándulást is, melynek célja a pszichológia szakok közötti ismerkedés beindítása volt, illetve ez időben rendezték meg az első Esélyek Napját, amelynek célja a másságokkal kapcsolatos előítéletek leküzdésének elősegítése volt az utca embereinek körében. Kígyós Tamás így emlékszik vissza ezekre az időkre:

"Saját, az Egyesület által támogatott, a képzéshez szervesen kapcsolódó tréningeket, képzéseket, gyakorlatokat szerettünk volna szervezni. Emellett úgy gondoltuk, hogy ez a tömörülés hasznos lehet a pszichológusok számára, nem csak, mint érdekvédelmi és együttműködési szerv a tanszék és az egyetem viszonylatában, hanem informális rendezvények összehozásához, és ahhoz, hogy félig tudományos, félig humánus műhely lehessen azok számára, akik az egyetemi előadásokon, zh-kon és vizsgákon kívül máshogy is szeretnének közösségi életet élni szaktársaikkal.”

A Csongrád Megyei Cégbíróság rutinvizsgálata azonban megakasztotta a fejlődést, ugyanis emiatt szembesült a vezetés azzal, hogy elődeik – jogi és gazdasági ismeretek híján – nem minden kötelezettségüknek tettek eleget, így a 2006-os év a Forum Humanum és a Pszichológus Gólyatábor megszervezésén kívül arra ment rá, hogy a hiányosságokat pótolják és immáron egy kifogástalanul működő jogi személyt hagyjanak utódaikra.

Kígyós Tamás a 2007-es Tanszéki Nap megszervezésével zárta egyesületi pályafutását, így az egyesület vezetését Lázár Eszter vette át, aki több módosítást kezdeményezett a SZEPSZI működésében. Így az elnöklete során az egyesületet munkacsoportokra osztotta, elméleti döntés született az egyesületi honlap létrehozásáról, pályázatírási tréning indult, megrendezték a második Esélyek Napját Élő Könyvtárral és széles programkínálattal. A tervek azonban csak részben értek célba, ugyanis Lázár Eszter csak 2007 végéig maradt elnök, utána Mező Bernadett vette át az egyesület irányítását, akinél szintén elméleti szinten maradtak a célkitűzések, hiszen ötödévesként már kevés lépést tudott tenni a fejlődés érdekében.

A fentiek okán a tanév végén, 2008 közepén Turcsik Ádám, elsőéves hallgató vette át az elnöki tisztséget. Az előzményekből kiindulva neki már fontos célja volt, hogy az elméletben megfogalmazott törekvések gyakorlati dimenzióba forduljanak, de szembesülnie kellett azzal a szomorú ténnyel, hogy mindezek előtt a 2006-os évihez hasonló elmaradásokkal kell megküzdenie a továbbhaladás előtt. Így újabb hiánypótlás, rehabilitáció ment végbe az egyesület alapvető működésének helyreállítása érdekében, szerencsére mindez 2008 végére teljesült. Ekkor kezdődött a munka, az egyesület fejlesztése, aminek nagy lendületet adott a Salamon János főszervező által megrendezett 2008-as Forum Humanum sikere (várakozáson felüli népszerűsége), valamint az egyesület új székhelye - az ezzel járó lehetőségekkel - a Pszichológia Intézet Konferencia szobájában.

Ezzel a lendülettel 2008-ban a taglétszám jelentősen megnövekedett, az egyesület stábokba rendeződött a munkakörök alapján, a hatékonyabb működés érdekében (az elnökségi tagok így egyben egy-egy stáb vezetői lettek), valamint a SZEPSZI saját kézbe vette az évfolyam-felelősi poszt irányítását, és mindezek a változások írásos formát, szabályozott keretet nyertek. 2009-ben pedig az egyesület pályázatokat nyert egy még sikeresebb Forum Humanum megrendezésére és a Pszichológus Gólyatábor fejlesztésére, újraindult a szaklap, megrendezésre kerül a Pszichológus Bál, valamint elkészült az egyesületi honlap,[1] amely információcsatornaként szolgál a pszichológia-szakos hallgatók számára, valamint egyesületi keretek között ad otthont a Forum Humanum programjának népszerűsítésére.

Mindemellett tervezzük az Esélyek Napja újbóli megrendezését, új kiadványok megjelentetését, pályázatok kiírását szaktársaink tudományos munkájának támogatása érdekében, tréningek és csereprogramok indítását, Pszichológus Sportnap megrendezését. De ezek mellett is még számtalan lehetőség áll előttünk, illetve a jövőbeni elnökök és tagok előtt. Reméljük, hogy az egyesület továbbra is ezt az utat követi, és leköszönésünk után hasonló ambíciókkal ellátott hallgatók viszik tovább a SZEPSZI munkáját.

Szegedi Pszichológus Napok 2002-től[szerkesztés]

A Szegedi Pszichológus Hallgatók Egyesülete és a SZTE Pszichológiai Intézet szervezésében évente kerülnek megrendezésre a Szegedi Pszichológus Napok. 2000 után vált haladó hagyománnyá a Szegedi Pszichológus Napok egyre színesebb és változatosabb formában való megszervezése. A rendezvények a hallgatók és a régió pszichológiai kultúrájának fejlesztését szolgálják, két napig tartanak, 2002-ben és 2003-ban tartották az I-II. Pszichológus Napokat.

A III. Pszichológus Napok keretében 2004-ben 10 előadás hangzott el, az előadók közt volt Ranscburg Jenő. A pszicholingvisztikai vitában részt vett Pléh Csaba.[2]

A IV. Pszichológus Napok megrendezésére 2005-ben került sor, az előadók közt találjuk a vietnámi Nguyen Luu Lan Anh pszichológust, Csabai Mártát, Kovács Zoltánt.[3]

Az V. Szegedi Pszichológus Napok keretében, 2006-ban a szervezők az egyetemi hallgatók életének problémáit (egészség, szexualitás, drogok és függőségek) helyezték előtérbe. A szokásoknak megfelelően szakmai előadásokat és kulturális programokat is szerveztek.[4][5]

A VI. Szegedi Pszichológus Napokon, 2007-ben is jeles előadók voltak, köztük Czigler István, Erős Ferenc, Pléh Csaba. Műhelyeket, diákelőadásokat, kerekasztalokat is szerveztek.

A VII. Szegedi Pszichológus Napokon, 2008. október 17-18-án is gazdag programmal várták a hallgatókat és az érdeklődőket a szervezők. Például Jámbori Szilvia - A felnőtté válás nehézségeiről, Szokolszky Ágnes A kognitív tudomány találkozása a Buddhizmussal címen adott elő. Balassa Levente és Harsányi Szabolcs Gergő - Sportpszichológia kerekasztalt tartott, s másnap Impact factor kerekasztal is volt meg különböző műhelyek, a Hipnózis Műhelyt Kovács Zoltán Ambrus mutatta be.

A VIII. Szegedi Pszichológus Napok megrendezésére 2009 őszén kerül sor. A rendezvény egyben megemlékezés is lesz a pszichológia 80 éves (1929-2009) történetére vonatkozóan szegedi egyetemen.

Forum Humanum - Szegedi Pszichológus Napok 2009[szerkesztés]

Maga a Forum Humanum az ország második legnagyobb, pszichológus hallgatók által szervezett rendezvénye. A rendezvénysorozatot 2002-ben indították el a szegedi pszichológus hallgatók, mely azóta évről évre egyre nagyobb látogatottságot élvez. A SZEPSZI megalakulása óta ez az egyesület első számú rendezvénye, állandósult célkitűzésekkel: nem csak a pszichológus hallgatók, hanem a szakmán kívüli nagyközönség számára is igyekszünk a lehető legérdekesebb programot összeállítani, melyekre a szakma legelismertebb szakembereit kérjük fel az előadások megtartására, így célunk a magyar pszichológus hallgatók számára színvonalas szakmai előadásokat, hasznos és érdekes műhelyeket biztosítani, s ennek létrejöttével kívánunk hozzájárulni a hallgatók és az ország legkiemelkedőbb szakemberei közötti együttműködés létrejöttéhez.

Emellett nagyon fontos célkitűzése a Forum Humanumnak, hogy ismeretterjesztő jellegénél fogva minél szélesebb közönséghez jusson el a pszichológia tudomány a lehető legváltozatosabb formában, valamint a nagyközönség olyan élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodjon, amelyek a hétköznapi életben is hasznosak. Programunkkal igyekszünk megszólítani a középiskolásoktól kezdve az érdeklődő egyetemistákon át az "utca emberéig" mindenkit.

Az idei, 2009-es Forum Humanum - VIII. Szegedi Pszichológus Napok első estéjén megrendezésre kerül - a szegedi Pszichológia Intézet megalakulásának 80. évfordulója alkalmából - az első szegedi Pszichológus Bál is. Ez az esemény alkalmat ad a már hagyományként szereplő, rendezvényzáró koncerten kívül is a szakmabeliekkel való kapcsolat és együttműködés megteremtésére, egy sokkal elegánsabb környezetben.

A Szegedi Pszichológus Hallgatók Egyesületének elnökei:

 • 2003: Szűgyi Jerne
 • 2004: Polyák Ferenc
 • 2005-2006: Kígyós Tamás
 • 2007: Lázár Eszter
 • 2008: Mező Bernadett
 • 2008-2010: Turcsik Ádám Bálint
 • 2011: Lauter Adrienn
 • 2012-: Mácsai Villő

A Forum Humanum - Szegedi Pszichológus Napok főszervezői:

 • 2002: Szűgyi Jerne és Viczián Diána
 • 2003: Kováts Klára Cecília
 • 2004: Csomortáni Domokos Zoltán, Kígyós Tamás és Polyák Ferenc
 • 2005: Kígyós Tamás
 • 2006: Harsányi Szabolcs Gergő
 • 2007: Mező Bernadett
 • 2008: Salamon János
 • 2009: Salamon János
 • 2010: Polner Bertalan
 • 2011: Kovács István
 • 2012: Kóródi Kitti, Mácsai Villő

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Szegedi Pszichológus Hallgatók Egyesülete (SZEPSZI) honlapja
 2. Szegedi egyetem, 2004. február 16. 4.
 3. Szegedi Egyetem, 2005. április 11. 3.
 4. Szegedi Egyetem, 2006. április 3. 3.
 5. Képek forrása:SZTE Pszichológia galériája