1987. évi XII. törvény

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
1987. évi XII. törvény
az 1960 előtt kibocsátott jogszabályok rendezéséről


A jogrendszernek az elavult szabályoktól való megtisztítása és ezáltal áttekinthetőségének biztosítása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § A törvény 1. számú mellékletében felsorolt jogszabályok hatályukat vesztik.

2. § Felhatalmazást kap az igazságügyminiszter, hogy a törvény 2. számú mellékletében felsorolt, 1945 előtt kibocsátott jogszabályok hatályos szövegét közzétegye, és ennek során az érdemet nem érintő szövegmódosításokat elvégezze.

3. § Ez a törvény 1988. január 1-jén lép hatályba.

1. számú melléklet az 1987. évi XII. törvényhez


A törvény 1. §-a alapján hatályukat vesztő jogszabályok a következők:

Törvények


1945


1945. évi II. törvény az államfőt megillető kinevezési jogkör gyakorlásáról,

1945. évi III. törvény a Nemzeti Főtanácsról,

1945. évi X. törvény az 1945. évben viselendő közterhekről és fedezendő kiadásokról,

1945. évi XI. törvény az államhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről.

1946


1946. évi III. törvény a Kurián honvédbírósági fellebbviteli tanács szervezéséről és az ezzel kapcsolatos rendelkezésekről,

1946. évi IV. törvény a magyar főudvarnagyi bíróság megszüntetéséről,

1946. évi V. törvény a bíróságok és az ügyészségek tagjainak az Igazságügyminisztériumban való ideiglenes alkalmazhatásáról szóló 1899. évi XLVIII. törvény hatályának meghosszabbításáról,

1946. évi VI. törvény a nemzeti kormány részére rendeletek kibocsátására adott felhatalmazásról,

1946. évi X. törvény az emberi alapjogok hatályosabb védelméről,

1946. évi XIV. törvény a vádtanács megszüntetéséről, a sajtóeljárás gyorsításáról és az államfogház-büntetés megszüntetéséről,

1946. évi XVI. törvény a magyar köztársaság kormánya részére rendeletek kibocsátására adott felhatalmazásról,

1946. évi XVII. törvény az államháztartásnak az 1946. évi január hó 1. napjától az 1946. évi október hó 31. napjáig terjedő viteléről,

1946. évi XIX. törvény a munkavállalók egyéni szabadságát, jogegyenlőségét és emberi méltóságát sértő egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről,

1946. évi XXVI. törvény a nemzetgyűlési képviselők összeférhetetlenségéről,

1946. évi XXVII. törvény az 1946. évi XVII. törvénnyel az államháztartás vitelére adott felhatalmazás meghosszabbításáról,

1946. évi XXVIII. törvény a magyar köztársaság kormánya részére rendeletek kibocsátására adott felhatalmazás meghosszabbításáról.

1947


1947. évi II. törvény az 1946. évi XVII. törvénnyel az államháztartás vitelére adott felhatalmazás további meghosszabbításáról,

1947. évi III. törvény a nemzetgyűlési választói névjegyzék helyesbítésének elhalasztásáról,

1947. évi VII. törvény a magyar köztársaság elnökének a béke megkötésére való felhatalmazása tárgyában,

1947. évi VIII. törvény a magyar köztársaság kormánya részére rendeletek kibocsátására adott felhatalmazás meghosszabbításáról,

1947. évi IX. törvény az 1946. évi XVII. törvénnyel az államháztartás vitelére adott felhatalmazás további meghosszabbításáról,

1947. évi XII. törvény az Önkormányzati Testületek Kárpótlási Vagyona elnevezésű jogi személy megszűnéséről,

1947. évi XIII. törvény Békéscsaba megyei városnak törvényhatósági jogú várossá alakításáról,

1947. évi XIV. törvény az 1946/47. évi állami költségvetésről,

1947. évi XVI. törvény a magyar köztársaság kormánya részére rendeletek kibocsátására adott felhatalmazás újabb meghosszabbításáról,

1947. évi XVII. törvény a hároméves gazdasági tervről,

1947. évi XX. törvény az államháztartásnak az 1947. évi augusztus hó 1. napjától az 1947. évi október hó 31. napjáig terjedő viteléről,

1947. évi XXV. törvény az 1947. évi XX. törvénnyel az államháztartás vitelére adott felhatalmazás meghosszabbításáról,

1947. évi XXVI. törvény a magyar köztársaság kormánya részére rendeletek kibocsátására adott felhatalmazás újabb meghosszabbításáról,

1947. évi XXIX. törvény a fiatalkorúak budapesti törvényszékéről,

1947. évi XXXIV. törvény a népbíráskodással kapcsolatos egyes rendelkezésekről,

1947. évi XXXV. törvény a közellátásügyi miniszteri állás megszüntetéséről és Országos Közellátási Hivatal szervezéséről.

1948


1948. évi I. törvény a tájékoztatásügyi miniszteri állás megszüntetéséről,

1948. évi II. törvény a nemzetgyűlési képviselők összeférhetetlensége tárgyában alkotott 1946. évi XXVI. törvény kiegészítéséről,

1948. évi V. törvény a honvédségi védőként eljáró nyugállományú és szolgálaton kívüli viszonybeli hadbírák fegyelmi felelősségéről,

1948. évi VI. törvény a magyar köztársaság megalapításának és az 1848/49. évi szabadságharc és forradalom emlékére engedélyezendő közkegyelemről,

1948. évi VII. törvény a büntetés végrehajtására vonatkozó egyes kivételes rendelkezésekről,

1948. évi VIII. törvény az 1947: XX. törvénnyel az államháztartás vitelére adott felhatalmazás újabb meghosszabbításáról,

1948. évi XIX. törvény az 1947/48. évi állami költségvetésről,

1948. évi XXII. törvény az ítélőbírák áthelyezésének, úgyszintén az ítélőbírák és az államügyészségi tagok végelbánás alá vonásának átmeneti szabályozásáról,

1948. évi XXIV. törvény a magyar köztársaság kormánya részére rendeletek kibocsátására adott felhatalmazás újabb meghosszabbításáról,

1948. évi XXVII. törvény az egyes villamosművek energiatelepeinek és távvezetékeinek állami tulajdonba vételéről és a villamosenergia-gazdálkodással kapcsolatos egyéb rendelkezésekről szóló 1946: XX. törvény értelmében járó kártalanítást szabályozó törvényjavaslat benyújtására megszabott határidő meghosszabbításáról,

1948. évi XXXIV. törvény az állami költségvetési év kezdetéről, valamint az államháztartásnak az 1948. évi augusztus hó 1. napjától az 1948. évi december hó 31. napjáig terjedő viteléről,

1948. évi XLII. törvény a Nagy-Budapest területén megválasztott törvényhatósági bizottsági és képviselőtestületi tagok megbízatásának meghosszabbításáról,

1948. évi XLIII. törvény a nőkre nézve a közszolgálat körében és más életpályákon fennálló hátrányos helyzet megszüntetéséről,

1948. évi XLV. törvény a Magyar Nemzeti Bank létesítéséről és szabadalmáról szóló 1924. évi V. törvény kiegészítése és módosítása tekintetében intézkedő 1948. évi XXXII. törvény módosításáról,

1948. évi XLVI. törvény a honvédelmi miniszternek honvéd ügyészségek felállítása és megszüntetése tekintetében adott felhatalmazásról,

1948. évi XLVII. törvény a katonai titok tekintetében elkövetett hűtlenségre vonatkozó hatásköri rendelkezésekről,

1948. évi XLVIII. törvény a büntetőtörvények egyes fogyatékosságainak megszüntetéséről és pótlásáról,

1948. évi XLIX. törvény a kiskorúak és gondnokoltak gyámhatósági kezelés alá tartozó pénzeinek elhelyezése és a gyámpénztári tartalékalap megszüntetése tárgyában.

1948. évi L. törvény az országgyűlési választói névjegyzék helyesbítésének elhalasztásáról,

1948. évi LII. törvény az 1948. évi XXII. törvény hatályának kiterjesztéséről és a közjegyzők, valamint a bírósági végrehajtók elmozdítására vonatkozó átmeneti rendelkezésekről,

1948. évi LVI. törvény a magyar köztársaság kormánya részére rendeletek kibocsátására adott felhatalmazás újabb meghosszabbításáról,

1948. évi LIX. törvény az államháztartásnak az 1949. évi január hó 1. napjától az 1949. évi február hó 28. napjáig terjedő viteléről,

1948. évi LXI. törvény a községi illetőség megszüntetéséről,

1948. évi LXIII. törvény a katonai igazságügyi szervezet, valamint a katonai büntetőbíráskodásban a fellebbvitel módosításáról.

1949


1949. évi II. törvény a közigazgatási bíróság megszüntetéséről,

1949. évi V. törvény az 1949. évi állami költségvetésről,

1949. évi XV. törvény új minisztériumok szervezéséről és a magyar köztársaság kormányának átalakításáról,

1949. évi XVII. törvény a magyar köztársaság kormánya részére rendeletek kibocsátására adott felhatalmazás újabb meghosszabbításáról,

1949. évi XXI. törvény a Magyar Népköztársaság alkotmányának hatálybalépésével kapcsolatos egyes átmeneti rendelkezésekről,

1949. évi XXV. törvény a Magyar Népköztársaság első ötéves népgazdasági tervéről az 1950. január hó 1-jétől az 1954. december 31-ig terjedő időszakra,

1949. évi XXVIII. törvény az 1950. évi állami költségvetésről.

1950


1950. évi III. törvény az 1951. évi állami költségvetésről,

1950. évi IV. törvény a Magyar Népköztársaság Alkotmányának módosításáról.

1951


1951. évi II. törvény az ötéves tervről szóló 1949. évi XXV. törvény módosításáról,

1951. évi IV. törvény az 1952. évi állami költségvetésről.

1952


1952. évi I. törvény az Alkotmány 24. §-a új szövegének megállapításáról,

1952. évi V. törvény az 1953. évi állami költségvetésről.

1953


1953. évi IV. törvény a Magyar Népköztársaság Alkotmánya 24. §-a új szövegének megállapításáról,

1953. évi VI. törvény a Magyar Népköztársaság Alkotmányának módosításáról.

1954


1954. évi IV. törvény a Magyar Népköztársaság 1954. évi költségvetéséről és az 1953. évi költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés jóváhagyásáról,

1954. évi VII. törvény belkereskedelmi minisztérium és külkereskedelmi minisztérium felállításáról,

1954. évi VIII. törvény a Magyar Népköztársaság Alkotmányának módosításáról.

1955


1955. évi I. törvény a Magyar Népköztársaság 1955. évi költségvetéséről és az 1954. évi költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés jóváhagyásáról,

1955. évi II. törvény a Magyar Népköztársaság Alkotmánya 24. §-a új szövegének megállapításáról,

1955. évi IV. törvény az Alkotmány 24. §-a új szövegének megállapításáról.

1956


1956. évi II. törvény a Magyar Népköztársaság 1956. évi költségvetéséről,

1956. évi III. törvény a szénbányászati minisztérium és a vegyipari és energiaügyi minisztérium átszervezéséről.

1957


1957. évi I. törvény az 1953. évi május hó 17. napján megválasztott Országgyűlés megbízatásának meghosszabbításáról,

1957. évi III. törvény a Magyar Népköztársaság 1957. évi költségvetéséről,

1957. évi VI. törvény a magyar állampolgároknak külföldi állampolgárral való házasságkötéséről, valamint a külföldi állampolgárok örökbefogadásáról.

1958


1958. évi I. törvény a Magyar Népköztársaság 1958. évi költségvetéséről,

1958. évi II. törvény az 1958-1960. évi hároméves népgazdaságfejlesztési terv irányelveiről.

1959


1959. évi I. törvény a Magyar Népköztársaság 1959. évi költségvetéséről,

1959. évi III. törvény a Magyar Népköztársaság 1958. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló jelentés jóváhagyásáról.

Törvényerejű rendeletek


1949


1949. évi 2. törvényerejű rendelet az alapítványokra vonatkozó kérdések szabályozásáról,

1949. évi 7. törvényerejű rendelet az Országos Közellátási Hivatal megszüntetéséről és a belkereskedelmi miniszter ügykörének újabb megállapításáról,

1949. évi 10. törvényerejű rendelet a szövetkezetek felügyeletéről,

1949. évi 11. törvényerejű rendelet a gazdasági irodákról.

1950


1950. évi 2. törvényerejű rendelet az államigazgatás gazdálkodásának, számvitelének és a gazdálkodás ellenőrzésének reformjáról,

1950. évi 4. törvényerejű rendelet a tervgazdálkodás büntetőjogi védelméről,

1950. évi 7. törvényerejű rendelet egyes megyei bíróságok és járásbíróságok megszüntetéséről, székhelyük és területük megváltoztatásáról, valamint új megyei bíróságok és járásbíróságok felállításáról,

1950. évi 11. törvényerejű rendelet a foglyok megszökésének büntetés alá helyezése tárgyában,

1950. évi 23. törvényerejű rendelet az egyetemi hittudományi karoknak az egyházak részére való átadása tárgyában,

1950. évi 33. törvényerejű rendelet az ötszázezer forintot el nem érő pót- és rendkívüli hitelek engedélyezéséről,

1950. évi 38. törvényerejű rendelet a katonai büntetőbíróságok hatáskörének kiterjesztéséről,

1950. évi 39. törvényerejű rendelet a Büntető Törvénykönyv Általános Részének hatályba léptetéséről.

1951


1951. évi 21. törvényerejű rendelet az államtitok és a hivatali titok büntetőjogi védelméről,

1951. évi 23. törvényerejű rendelet a helyi tanácsok taglétszámának kiegészítéséről,

1951. évi 27. törvényerejű rendelet a külföldön tartózkodó magyar állampolgárok részére az 1950. évi 9. törvényerejű rendelet alapján adható közkegyelem határidejének újabb meghosszabbításáról,

1951. évi 31. törvényerejű rendelet az 1951. évi III. törvénybe iktatott büntető perrendtartás hatályba léptetéséről, végrehajtásáról és a katonai büntetőeljárásban való alkalmazásáról,

1951. évi 34. törvényerejű rendelet a fiatalkorúakra vonatkozó büntetőjogi és büntetőeljárási rendelkezésekről.

1952


1952. évi 1. törvényerejű rendelet új minisztériumok szervezéséről,

1952. évi 12. törvényerejű rendelet a feltételes szabadságra bocsátás szabályainak módosításáról,

1952. évi 20. törvényerejű rendelet a Népgazdasági Tanács megszüntetéséről,

1952. évi 21. törvényerejű rendelet új minisztériumok felállításáról.

1953


1953. évi 10. törvényerejű rendelet a beadás elmulasztása miatt kivetett kártérítések törlesztéséről, a beadási hátralékok elengedéséről, valamint a termelőszövetkezetek beadási kötelezettségének 10%-os csökkentéséről,

1953. évi 15. törvényerejű rendelet a Gazdasági és Műszaki Akadémia megszüntetéséről,

1953. évi 18. törvényerejű rendelet az egyénileg gazdálkodó parasztok őszi termésű kapásnövényekből fennálló beadási kötelezettségének 10 százalékos csökkentéséről, valamint a gabonafélék és az őszi termésű kapásnövények forgalmi korlátozásának megszüntetéséről,

1953. évi 22. törvényerejű rendelet az uzsorabírósági különtanácsok megszüntetéséről,

1953. évi 23. törvényerejű rendelet a borbeadásra kötelezett termelők részére nyújtott kedvezményekről.

1954


1954. évi 5. törvényerejű rendelet a „Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze” és a „Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze” cím adományozásának időpontjáról,

1954. évi 7. törvényerejű rendelet az Idegen Nyelvek Főiskolája megszűnéséről,

1954. évi 19. törvényerejű rendelet a közügyektől eltiltás szabályainak módosításáról,

1954. évi 27. törvényerejű rendelet a Külügyi Főiskola megszüntetéséről,

1954. évi 30. törvényerejű rendelet az Állami Gazdaságok Minisztériuma és az Országos Erdészeti Főigazgatóság felállításáról,

1954. évi 31. törvényerejű rendelet a tanácsok tagjainak választása alkalmával Országos Választási Elnökség alakításáról,

1954. évi 33. törvényerejű rendelet a Minisztertanács részére az 1955. éves tervek megalkotására adott felhatalmazásról.

1955


1955. évi 7. törvényerejű rendelet a vámjog szabályozásáról szóló 1954. évi 16. törvényerejű rendelet módosításáról,

1955. évi 27. törvényerejű rendelet az Állami Ellenőrzés Minisztériumának felállításáról,

1955. évi 28. törvényerejű rendelet az Állami Ellenőrzés Minisztériumának hatásköréről,

1955. évi 37. törvényerejű rendelet az ipari technikumokról.

1956


1956. évi 14. törvényerejű rendelet a technikumot végzettek kötelező szakmai gyakorlati idejének rendezéséről,

1956. évi 21. törvényerejű rendelet a mezőgazdasági termények és termékek kötelező beadásának megszüntetéséről,

1956. évi 24. törvényerejű rendelet a miniszterhelyettesek kinevezéséről,

1956. évi 26. törvényerejű rendelet a doktori cím adományozásáról szóló 1951. évi 26. törvényerejű rendelet 8. § (1) bekezdésének hatálytalanításáról,

1956. évi 29. törvényerejű rendelet a gyári munkásőrségek fegyverviselésének szabályozásáról,

1956. évi 30. törvényerejű rendelet a gyűlések és felvonulások ideiglenes engedélyhez kötéséről,

1956. évi 33. törvényerejű rendelet egyes minisztériumok összevonásáról és megszüntetéséről,

1956. évi 36. törvényerejű rendelet a kötelező tűz- és jégbiztosítás megszüntetéséről.

1957


1957. évi 2. törvényerejű rendelet a gyűlések és a felvonulások ideiglenes engedélyhez kötéséről szóló 1956. évi 30. törvényerejű rendelet hatályának meghosszabbításáról,

1957. évi 5. törvényerejű rendelet Munkaügyi Minisztérium felállításáról,

1957. évi 8. törvényerejű rendelet egyes büntetőeljárási rendelkezések módosításáról,

1957. évi 18. törvényerejű rendelet a kiskorú gyermek tartózkodási helyének kijelöléséhez szükséges gyámhatósági engedélyről,

1957. évi 21. törvényerejű rendelet a sokgyermekes anyák jutalmazásáról,

1957. évi 23. törvényerejű rendelet a gyűlések és felvonulások ideiglenes engedélyhez kötéséről szóló 1956. évi 30. törvényerejű rendelet hatályának meghosszabbításáról,

1957. évi 24. törvényerejű rendelet a jogellenesen külföldre távozott személyek hazatérésének megkönnyítéséről,

1957. évi 39. törvényerejű rendelet a Munka Törvénykönyve egyes rendelkezéseinek módosításáról,

1957. évi 62. törvényerejű rendelet a rögtönbíráskodási eljárás megszüntetéséről,

1957. évi 63. törvényerejű rendelet a munkástanácsokról.

1958


1958. évi 16. törvényerejű rendelet a büntetőeljárás egyes rendelkezéseinek módosításáról,

1958. évi 21. törvényerejű rendelet a tartási és gondozási kötelezettség teljesítésének büntetőjogi védelméről,

1958. évi 35. törvényerejű rendelet az újonnan megválasztott tanácsok első ülésének összehívásáról.

1959


1959. évi 11. törvényerejű rendelet az 1950. évi 18. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről és az 1953. évi 17. határozat módosításáról,

1959. évi 30. törvényerejű rendelet az 1960. évi népszámlálásról.

2. számú melléklet az 1987. évi XII. törvényhez


A törvény 2. §-ában említett, 1945 előtt kibocsátott jogszabályok:

1872. évi XXVII. törvény a Győrtől Sopronon át Ebenfurt irányában az ország határáig vezetendő gőzmozdonyvasút kiépítéséről,

1874. évi XXX. törvény a Győrtől Sopronon át Ebenfurt irányában az ország határáig vezetendő gőzmozdonyvasút kiépítéséről szóló 1872. évi XXVII. törvény módosításáról,

1875. évi XXXVII. törvény a kereskedelmi törvényről,

1895. évi XLIII. törvény a vallás szabad gyakorlatáról,

1896. évi XXIX. törvény a Fertővidéki Helyi Érdekű Vasút Rt. engedélyokmányáról,

1920. évi XXXVII. törvény a Pénzintézeti Központról,

1926. évi XIII. törvény a Pénzintézeti Központról szóló 1920. évi XXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról,

1927. évi XXXI. törvény március 15-ének nemzeti ünneppé nyilvánításáról,

1927. évi XXXV. törvény a jelzálogról,

1930. évi V. törvény a korlátolt felelősségű társaságról és a csendes társaságról.