1950. évi IV. törvény

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
1950. évi IV. törvény

A Magyar Népköztársaság Alkotmányának módosításáról

1. § A jelen törvény értelmében élelmezési minisztériumot,

a nehézipari minisztérium helyébe kohó- és gépipari minisztériumot, valamint bánya- és energiaügyi minisztériumot,

a népjóléti minisztérium helyébe pedig egészségügyi minisztériumot kell szervezni.

2. § Az 1. § rendelkezéseinek megfelelően az Alkotmány 24. §-ának új szövege a következő:

„24. § A Magyar Népköztársaság minisztériumai:

a külügyminisztérium,

a belügyminisztérium,

a honvédelmi minisztérium,

a pénzügyminisztérium,

az igazságügyminisztérium,

a kohó- és gépipari minisztérium,

a bánya- és energiaügyi minisztérium,

a könnyűipari minisztérium,

a földművelésügyi minisztérium,

a külkereskedelmi minisztérium,

a belkereskedelmi minisztérium,

az élelmezési minisztérium,

az építésügyi minisztérium,

a közlekedés- és postaügyi minisztérium,

a népművelési minisztérium,

a vallás- és közoktatásügyi minisztérium,

az egészségügyi minisztérium.”

3. § Az 1. § értelmében szervezett minisztériumok ügykörét a minisztertanács rendelettel állapítja meg.

4. § (1) A felsőbíróságok és a főállamügyészségek az 1950. évi december hó 31. napján megszűnnek.

(2) Az Alkotmány 36. és 39. §-ainak új szövegét e törvény 5. és 6. §-ai állapítják meg.

5. § Az Alkotmány 36. §-ának új szövege a következő:

„36. § (1) A Magyar Népköztársaságban az igazságszolgáltatást a Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bírósága, a megyei bíróságok és a járásbíróságok gyakorolják.

(2) A törvény az ügyek meghatározott csoportjaira nézve külön bíróságok létesítését is elrendelheti.”

6. § Az Alkotmány 39. §-ának új szövege a következő:

„39. § (1) A Magyar Népköztársaságban a bírói tisztségeket választás útján töltik be; a megválasztott bírák visszahívhatók.

(2) A Legfelsőbb Bíróság bíráit öt évi időtartamra, a megyei bíróságok és járásbíróságok bíráit három évi időtartamra választják.

(3) A Legfelsőbb Bíróság elnökét és bíráit az Országgyűlés választja.

(4) A bírák működésükről választóiknak beszámolni kötelesek.

(5) A megyei bíróságok és a járásbíróságok bíráinak választásáról külön törvény rendelkezik.”