1953. évi VI. törvény

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
1953. évi VI. törvény

A Magyar Népköztársaság Alkotmányának módosításáról

1. § A jelen törvény értelmében a Magyar Népköztársaság minisztertanácsát a minisztertanács első elnökhelyetteseivel és az Országos Tervhivatal elnökével ki kell egészíteni.

2. § Az 1. § rendelkezéseinek megfelelően az Alkotmány 23. §-ának (1) bekezdése a következőképpen módosul:

„(1) A minisztertanács

a) a minisztertanács elnökéből,

b) a minisztertanács első elnökhelyetteseiből, illetőleg elnökhelyetteseiből,

c) az államminiszterből, illetőleg államminiszterekből,

d) a minisztériumokat vezető miniszterekből és az Országos Tervhivatal elnökéből áll.”

3. § A jelen törvény értelmében

a) az általános gépipari minisztériumot, a kohászati minisztériumot és a középgépipari minisztériumot kohó- és gépipari minisztériummá,

b) a bánya- és energiaügyi minisztériumot és a vegyipari minisztériumot nehézipari minisztériummá,

c) a könnyűipari minisztériumot és a helyi ipar minisztériumát könnyűipari minisztériummá,

d) a földművelésügyi minisztériumot és az állami gazdaságok és erdők minisztériumát földművelésügyi minisztériummá,

e) a külkereskedelmi minisztériumot és a belkereskedelmi minisztériumot bel- és külkereskedelmi minisztériummá,

f) az építésügyi minisztériumot és az építőanyagipari minisztériumot építésügyi minisztériummá,

g) a közlekedésügyi minisztériumot és a postaügyi minisztériumot közlekedés- és postaügyi minisztériummá,

h) a felsőoktatási és a közoktatási minisztériumot oktatásügyi minisztériummá kell összevonni.

4. § A 3. § rendelkezéseinek megfelelően az Alkotmány 24. §-ának új szövege a következő:

„24. § A Magyar Népköztársaság minisztériumai:

a külügyminisztérium,

a belügyminisztérium,

a honvédelmi minisztérium,

a pénzügyminisztérium,

az igazságügyminisztérium,

a kohó- és gépipari minisztérium,

a nehézipari minisztérium,

a könnyűipari minisztérium,

a földművelésügyi minisztérium,

a bel- és külkereskedelmi minisztérium,

az élelmiszeripari minisztérium,

a begyűjtési minisztérium,

az építésügyi minisztérium,

a közlekedés- és postaügyi minisztérium,

a népművelési minisztérium,

az oktatásügyi minisztérium,

az egészségügyi minisztérium.”