Wikiforrás:Viselkedési irányelvek adminisztrátoroknak

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Wikietikett, nem csak adminisztrátoroknak

Az alábbiakban olyan útmutatások, irányelvek olvashatók, amelyek az adminisztrátorok elvárható tulajdonságait, ajánlott viselkedését fogalmazza meg. Az adminisztrátorok jogait, kötelességeit, feladatát, funkcióit más lapokon találod (jelentkezés adminisztrátornak, adminisztrátorok). Az adminisztrátor funkciója nem csak jogokat és kötelességeket, hanem felelősséget, a felelősség pedig bizonyos viselkedési követelményeket jelent.

(A cím kissé csalóka, mivel ezt a viselkedésformát minden szerkesztőtől elvárhatjuk, csak az adminoktól, mint "frontemberektől" egy magasabb kultúrszintet várunk el, mint ahogy a megválasztásuk alkalmával, szavazatainkkal tiszteletünket, bizalmunkat fejeztük ki, és adtuk át nekik az adminisztrátori címet és jogokat.)


Korrekt viselkedés[szerkesztés]

A szabályokban meghatározott eseteken kívül az adminisztrátornak nincs hatalma, sem a Wikiforrás, sem a látogatók, sem a szerkesztők felett, ezért tőle minden szabály betartása ugyanúgy, sőt szigorúbban, elvárható, mint más szerkesztőktől. Ennek értelmében az admin nem várhat el többet másoktól, mint amit kölcsönösség alapján mások elvárhatnak vele szemben.

Az adminisztrátori jogokat kapott szerkesztőnek egyes esetekben speciális jogai vannak, és ilyen esetekben, elvileg, megnő a hatalma is. De ezt a hatalmát az elfogadott szabályok szerint a projekt céljainak megvalósítására, az általánosan elfogadott etikett ellen vétőkkel szemben használhatja fel. Ezeket a jogokat, hatalmi eszközöket, csak akkor gyakorolhatja, ha a renitenskedők cselekedetei ezt szükségessé teszik, de ezzel visszaélni, a hatalmát fitogtatni, fenyegetőznie etikátlan cselekedet lenne.

Ha az admin egy elmérgesedő vitát vesz észre, vagy felkérik egy ilyen vita kezelésére, mindig vállalja fel a feladat megoldását, maradjon nyugodt, de lépjen fel határozottan, az esetleges sértéseket, trágár, sértő, személyeskedő válaszokat engedje el a füle mellett és határozottan, a szabályok szem előtt tartásával válaszoljon. Nem a fenyegetés a feladata, hanem a tényközlés. Próbáljon higgadt és türelmes maradni, még akkor is, ha számára bosszantó, vagy elfogadhatatlan véleménnyel szembesül.

(Természetesen a sértés, trágárság, stb. miatt, ha másik adminnal vagy szerkesztővel megbeszélte az esetet és a megfelelő "díjazást", az ügy dokumentálását követően nem maradhat el az elkövető blokkolása. A blokkolás okát, idejét az elkövető vitalapjára fel kell tennie.

Udvariasság[szerkesztés]

Tekintettel arra, hogy egy adminisztrátor viselkedése mintául kell, hogy szolgáljon az egész közösség részére, az általa tanúsított udvariatlan viselkedés visszataszítóbb, mint más felhasználók esetében. Ezért egy adminisztrátortól feltétlen és fokozottabb udvariasság várható el, mint a többi szerkesztőtől.

Empátia[szerkesztés]

Az adminisztrátornak, mint „közéleti személy”-nek, magas empatikus képességgel kell rendelkeznie. A szerkesztők gyakran fordulnak az adminisztrátorhoz problémáikkal, vagy azért, mert jogköre van azok orvoslására, vagy azért, mert úgy gondolják, hogy kiismeri magát a Wikiforrás ügyeiben. Az adminisztrátor kiemelt feladata, hogy ezeket az ügyeket megértéssel kezelje a szerkesztők felé. Így könnyebb a szerkesztőkkel való kommunikáció, a problémák megoldása egyszerűbbé válik. És amikor az ésszerűség már nem akar működni, a megértés egy további eszközt jelent a probléma megoldásában.

Tisztesség[szerkesztés]

Egy adminisztrátor semmiképpen nem hazudhat, nem csaphat be másokat. Egyrészt, mivel speciális jogokkal rendelkezik, ezért esetében az ilyen visszaélésnek különösen súlyos következményei lehetnek. Másrészt, mivel az admin a Wikiforrás arculatát adja, ezért az ilyen esetleges visszaélés különösen rossz fényt vetne az egész projektre. Harmadrészt, az adminnak megbízhatónak kell lennie, hogy megbízhassunk benne.

Körültekintés[szerkesztés]

Az adminisztrátornak a többi felhasználónál körültekintőbben kell végeznie feladatát. Tekintettel arra, hogy másoknak mintául szolgál, és hogy hatalma van, viselkedésében is körültekintőbbnek kell lennie. Egy adminisztrátornál nem engedhetőek meg bizonyos tévedések, mivel felelősségteljesebb tevékenységet is végez. Emiatt különös körültekintéssel kell végeznie a dolgát.

Visszafogottság[szerkesztés]

Az adminisztrátor nem használhatja fel szerepét hatalomgyakorlásban. Például ne fenyegetőzzön kitiltásokkal. Az adminisztrátor lehetőleg ne bocsátkozzon közvetlenül szerkesztési háborúkba, hanem kérjen meg valakit arra, hogy az álláspontja szerinti visszaállítást tegye meg. Erre azért lehet szükség, mert az adminisztrátornak lehetősége van visszaélni jogosultságával egy ilyen háborúban. Ugyanígy, egy adminisztrátor lehetőleg ne kezdeményezzen kitiltást. Az esetet jelezze más szerkesztőknek, és együtt döntsenek, lehetőleg nyilt szavazással a kitiltásról, annak időtartamáról. A szavazás eredményét röviden, udvariasan, de határozottan közölje az admin az érintettel annak vitalapján, és haladéktalanul hajtsa végre a szankciót. A végrehajtás ideje alatt az érintettől érkezett minden üzenetet, bármit is tartalmazzon, hagyjon figyelmen kívül.

Figyelmesség[szerkesztés]

Egy adminisztrátor minden hozzá intézett vagy címzés nélküli, de neki szóló hozzászólást, kritikát, kérdést válaszoljon meg. Egy válasz nélkül hagyott hozzászólás azt a benyomást kelti, mintha az adminisztrátor nem volna a helyén, nem foglalkozna a dolgokkal. Mivel pedig ő megtestesíti a Wikiforrást, az ilyen magatartás befolyásolhatja a Wikiforrás projektről kialakuló általános benyomást.

Ésszerűség[szerkesztés]

Az emberek között a viták egyetlen, közösségileg elfogadott rendezési módja a logikus érvelés. Az adminisztrátornak, mint minden szerkesztőnek, ajánlott, hogy így próbáljon részt venni a viták rendezésében. De mivel az adminisztrátor a Wikiforrás hivatalos képviselője, ezért rá különösen érvényes, hogy elfogultság nélkül, logikusan tudjon érvelni, illetve mások logikus érveit megértse.

Következetesség[szerkesztés]

Az adminisztrátor legyen következetes döntéseiben, biztosítson egyenlő jogokat minden látogatónak, szerkesztőnek.

Segítőkészség[szerkesztés]

Különösen a kezdő szerkesztőkkel legyen segítőkész, a szabályok, a tervezés, szerkesztés, a kategóriák, a sablonok, stb. megismertetésében, használatának elsajátításában. Kérdésekre és kérésekre adott válaszaiban felkészültségéhez mérten pontosan adja meg a választ, vagy irányítsa olyan szerkesztőhöz, akiről tudja, hogy jártas a témában. Ha egy adott témában nem ismer ilyet, akkor javasoljon más megoldást. (pl.: Társalgó, könyv, külső hivatkozás(ok)) Ha egy kérdéssel kapcsolatban eltérő nézete van, azt mindig indokolja meg, és javasoljon más, logikusabb megoldás(oka)t.

Szigorúság[szerkesztés]

Moderátorként a renitenskedőkkel szemben tartsa be és tartassa be a közösség által meghatározott szabályokat, szankciókat, tekintet nélkül arra, hogy mely szerkesztőt kell szankcionálnia. Minden esetben legyen udvarias, ne használjon sértő, gúnyos, megalázó, személyeskedő, lealacsonyító, stb. kifejezéseket. Ha mégis előfordulna ilyesmi, bármely látogatónak, szerkesztőnek joga és kötelessége a vétkest a helyes viselkedésre felszólítani, ismételt esetben, az esemény súlyosságának fügvényében, más szerkesztő, vagy admin közbenjárását kérni, szélsőséges esetben az admin szankcionálását kezdeményezni.

Felelősség[szerkesztés]

Az adminisztrátor a Wikiforrás "frontembere", az Ő felelőssége a közösségi élet karbantartása, az itt is leírt elvárások tudatosítása, ahol erre szükség van. Ő alakítja ki a szerkesztők közösségében a megkívánt szintű, kultúrált viselkedésformákat, amely a közösség által elfogadott szabályokon nyugszik és a nyugodt légkörű munkához elengedhetetlenek. Az adminisztrátor is csak szerkesztő, ha lapokat szerkeszt, vagy vitalapokon, illetve a "Társalgóban", vagy más fórumokon szót emel valamely közösséget érintő ügyben, vagy a közösség érdekében kéréssel fordul másokhoz, el várhatja, hogy munkájában segítse, támogassa, a szerkesztők közössége.

Lásd még[szerkesztés]

  • Irányelvek A Wikiforrás irányelvei és útmutatói...
  • Segítség Felhasználók munkáját segítő lapok...
  • Wikiforrás Mi is a Wikiforrás, hogyan működik, egyéb lehetőségek és szabályok...