Hamlet/Negyedik felvonás, 4. szín

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Negyedik felvonás, 3. színHamlet
szerző: William Shakespeare
(Negyedik felvonás, 4. szín)
Negyedik felvonás, 5. szín →
Térség Dániában.
Scene 4. A plain in Denmark.
Fortinbras jő haddal.
Enter FORTINBRAS, a Captain, and Soldiers, marching
FORTINBRAS
Menj, százados, köszöntsd a dán királyt
Nevemben, és mondd: engedelme folytán,
Igényli országán az átkelést
Fortinbras. A gyűlőhelyet tudod.
Ha őfelsége szólni vágy velünk,
Személyesen is hódolunk. Tudasd ezt.
Prince Fortinbras
Go, captain, from me greet the Danish king;
Tell him that, by his licence, Fortinbras
Craves the conveyance of a promised march
Over his kingdom. You know the rendezvous.
If that his majesty would aught with us,
We shall express our duty in his eye;
And let him know so.
SZÁZADOS
Fogom, királyfi.
Captain
I will do't, my lord.
FORTINBRAS
Most előre, bízvást.
Fortinbras és hada el.
Hamlet, Rosencrantz, Guildenstern stb. jőnek.
Prince Fortinbras
Go softly on.
Exeunt FORTINBRAS and Soldiers
Enter HAMLET, ROSENCRANTZ, GUILDENSTERN, and others
HAMLET
Uram, ki népe ez?
Hamlet
Good sir, whose powers are these?
SZÁZADOS
Norvégiából jőnek, uram.
Captain
They are of Norway, sir.
HAMLET
S mi céllal, kérem?
Hamlet
How purposed, sir, I pray you?
SZÁZADOS
Lengyelország bizonyos része ellen.
Captain
Against some part of Poland.
HAMLET
Ki a vezérök?
Hamlet
Who commands them, sir?
SZÁZADOS
Az ősz norvég király kisöccse, Fortinbras.
Captain
The nephews to old Norway, Fortinbras.
HAMLET
Egész országot megy hódítani,
Vagy csak határszélt?
Hamlet
Goes it against the main of Poland, sir,
Or for some frontier?
SZÁZADOS
Nagyítás nélkül s igazán kimondva,
Mi egy oly talpalat földért megyünk,
Melynek mi haszna sincs, csak a neve.
Öt aranyért, ötért nem bérleném ki;
Többet nem is kap, ha zálogba vetné,
A lengyel érte, sem Norvégia.
Captain
Truly to speak, and with no addition,
We go to gain a little patch of ground
That hath in it no profit but the name.
To pay five ducats, five, I would not farm it;
Nor will it yield to Norway or the Pole
A ranker rate, should it be sold in fee.
HAMLET
Ugy hát a lengyel csak nem ví azért?
Hamlet
Why, then the Polack never will defend it.
SZÁZADOS
Dehogynem; már meg is szállotta haddal.
Captain
Yes, it is already garrison'd.
HAMLET
Kétezer lélek s húszezer arany
Nem dönti el e szalmaszálnyi kérdést.
Ez mind a béke s nagy vagyon fekélye
Belül fakad fel s nem látszik kivűl,
Mért hal az ember. Köszönöm, uram.
Hamlet
Two thousand souls and twenty thousand ducats
Will not debate the question of this straw
This is the imposthume of much wealth and peace,
That inward breaks, and shows no cause without
Why the man dies. I humbly thank you, sir.
SZÁZADOS
Isten velünk, uram.
El.
Captain
God be wi' you, sir.
Exit
ROSENCRANTZ
Fenséges úr, ha tetszik, mehetünk.
Rosencrantz
Wilt please you go, my lord?
HAMLET
Mindjárt elérlek, esak haladjatok.
Rosencrantz és Guildenstern el.
Hamlet
I'll be with you straight go a little before.
Exeunt all except HAMLET
How all occasions do inform against me,
And spur my dull revenge! What is a man,
If his chief good and market of his time
Be but to sleep and feed? a beast, no more.
Sure, he that made us with such large discourse,
Looking before and after, gave us not
That capability and god-like reason
To fust in us unused. Now, whether it be
Bestial oblivion, or some craven scruple
Of thinking too precisely on the event,
A thought which, quarter'd, hath but one part wisdom
And ever three parts coward, I do not know
Why yet I live to say 'This thing's to do;'
Sith I have cause and will and strength and means
To do't. Examples gross as earth exhort me
Witness this army of such mass and charge
Led by a delicate and tender prince,
Whose spirit with divine ambition puff'd
Makes mouths at the invisible event,
Exposing what is mortal and unsure
To all that fortune, death and danger dare,
Even for an egg-shell. Rightly to be great
Is not to stir without great argument,
But greatly to find quarrel in a straw
When honour's at the stake. How stand I then,
That have a father kill'd, a mother stain'd,
Excitements of my reason and my blood,
And let all sleep? while, to my shame, I see
The imminent death of twenty thousand men,
That, for a fantasy and trick of fame,
Go to their graves like beds, fight for a plot
Whereon the numbers cannot try the cause,
Which is not tomb enough and continent
To hide the slain? O, from this time forth,
My thoughts be bloody, or be nothing worth!
Exit
HAMLET
Hogy vádol engem minden alkalom,
S ösztönzi lusta bosszúm! Mi az ember,
Ha drága idején vett fő java
Alvás, evés csak? Nem több, mint barom.
Bizonnyal, aki ez előre-hátra
Tekintő okos ésszel alkotott,
E képességet, ezt az isteni
Értelmet nem adá, hogy semmi-haszna
Belénk zápuljon. Már, vagy állati
Feledség bennem, vagy a szerfölött
Aggódó gyáva szőrszál-hasgatás
– Oly gond, miben, ha négyfelé hasítnók,
Egy rész az ildom, hárma gyávaság –
Én nem tudom, mért élek mondogatva
»Ez a teendő!« bár ok, akarat,
Erő, eszköz, mind kész, hogy megtegyem.
Példák, nagyok mint a föld, intenek;
Tanúbizonyság e tengernyi had
S vezére a gyöngéd, kényes királyfi,
Kinek becsvágytól duzzadó erélye
A vak jövőre nyelvet öltöget,
Kitéve azt, mi nem biztos, halandó,
Sorsnak, halálnak, vésznek, kárnak, egy
Üres tojásért. Az valódi nagy,
Ki fel nem indul, ha nagy oka nincs;
De szalmaszálért is küzd nagyszerűen,
Midőn becsűlet, ami fennforog.
S hogy állok én, kinek atyám megölve,
Anyám gyalázva; ész, vér egyaránt
Fölingerelve, s én elaltatom,
S nézem pirúlva húszezer fiú
Közel halálát, kik egy ál dicsőség
Káprázatáért a kész sírba mennek,
Úgy mint az ágyba; vínak egy rögért,
Melyen a küzdők száma el se fér,
Mely sírhalomnak is kevés, befödni
Az elhullottakat. – Ó, vért kivánj
Hát, gondolat! vagy értéked silány.
El.
Negyedik felvonás, 3. szín Hamlet (Negyedik felvonás, 4. szín) Negyedik felvonás, 5. szín