Hamlet/Negyedik felvonás, 3. szín

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Negyedik felvonás, 2. színHamlet
szerző: William Shakespeare
(Negyedik felvonás, 3. szín)
Negyedik felvonás, 4. szín →
Más szoba ugyanott.
Scene 3. Another room in the castle.
Király jő kísérettel.
Enter King Claudius, attended
KIRÁLY
Utána küldtem, s a testet nyomozni.
Minő veszély, hogy ez ember szabad!
De szigorú törvényt nem láthatunk rá,
Mert a zavargó népség kedveli,
Amely nem ésszel, csak szemmel szeret;
S ilyenkor a bűn ostorát tekintik,
Soha nem a bűnt. Ezt, hogy elsimítsuk,
E rögtön útja régi terv gyanánt
Legyen kiadva; mert kétségb'esett
Nyavalyán kétségb'esett gyógyszer segít.
Rosencrantz jő.
Vagy éppen semmi. – Nos, mi történt?
King Claudius
I have sent to seek him, and to find the body.
How dangerous is it that this man goes loose!
Yet must not we put the strong law on him
He's loved of the distracted multitude,
Who like not in their judgment, but their eyes;
And where tis so, the offender's scourge is weigh'd,
But never the offence. To bear all smooth and even,
This sudden sending him away must seem
Deliberate pause: diseases desperate grown
By desperate appliance are relieved,
Or not at all.
Enter Rosencrantz
How now! what hath befall'n?
ROSENCRANTZ
Hová rejté el a hullát, uram;
Nincs mód kitudni tőle.
Rosencrantz
Where the dead body is bestow'd, my lord,
We cannot get from him.
KIRÁLY
S hol van ő?
King Claudius
But where is he?
ROSENCRANTZ
Künn őrzi társam, és parancsra vár.
Rosencrantz
Without, my lord; guarded, to know your pleasure.
KIRÁLY
Hozzák előmbe.
King Claudius
Bring him before us.
ROSENCRANTZ
Ha! Guildenstern! hadd jöjjön a királyfi.
Hamlet és Guildenstern jőnek.
Rosencrantz
Ho, Guildenstern! bring in my lord.
Enter HAMLET and GUILDENSTERN
KIRÁLY
No, Hamlet, hát? hol van Polonius?
King Claudius
Now, Hamlet, where's Polonius?
HAMLET
Vacsorán.
Hamlet
At supper.
KIRÁLY
Vacsorán? Hol?
King Claudius
At supper! where?
HAMLET
Nem ahol ő eszik, hanem ahol őt eszik: az
államférgek bizonyos gyülekezete éppen nekiesett.
Mert hát életrendünk egyedüli hatalmassága a féreg
mi minden egyéb teremtményt meghizlalunk, hogy
magunkat hizlalhassuk; magunkat pedig a pondrónak
hizlaljuk. A kövér király meg a sovány koldus, csak
más-más fogat étel: két tál egy asztalon; s azzal
vége.
Hamlet
Not where he eats, but where he is eaten: a certain
convocation of politic worms are e'en at him. Your
worm is your only emperor for diet: we fat all
creatures else to fat us, and we fat ourselves for
maggots: your fat king and your lean beggar is but
variable service, two dishes, but to one table
that's the end.
KIRÁLY
Haj, haj!
King Claudius
Alas, alas!
HAMLET
Azonegy ember halászhat a féreggel, mely
egy királyból evett; s ehetik a halból, mely
ama férgen hízott.
Hamlet
A man may fish with the worm that hath eat of a
king, and cat of the fish that hath fed of that worm.
KIRÁLY
Mit akarsz ezzel mondani?
King Claudius
What dost you mean by this?
HAMLET
Semmit, csak megmutatni, hogyan tehet egy király
körutat a koldus bendőjén által.
Hamlet
Nothing but to show you how a king may go a
progress through the guts of a beggar.
KIRÁLY
Hol van Polonius?
King Claudius
Where is Polonius?
HAMLET
Az égben: akár nézesse meg; ha ott nem lelik,
keresse önmaga a másik helyen. De, igazán, ha
ez egy hóban rá nem akad, csak szimatolja, mikor
a lépcsőn felfelé jő a csarnokba.
Hamlet
In heaven; send hither to see: if your messenger
find him not there, seek him i' the other place
yourself. But indeed, if you find him not within
this month, you shall nose him as you go up the
stairs into the lobby.
KIRÁLY
Némely kísérőkhöz.
Keressétek ott.
King Claudius
Go seek him there.
To some Attendants
HAMLET
Megvár, míg odaértek.
Kísérők el.
Hamlet
He will stay till ye come.
Exeunt Attendants
KIRÁLY
Hamlet, tulajdon biztosságodért –
Mely drága nékünk, mint fájdalmas az,
Amit cselekvél – tetted számkiűz
Hév gyorsasággal: készülj fel tehát.
A gálya készen, a szél kedvező,
Kiséreted vár, s minden készülőt
Ver Angliába!
King Claudius
Hamlet, this deed, for thine especial safety,–
Which we do tender, as we dearly grieve
For that which thou hast done,–must send thee hence
With fiery quickness: therefore prepare thyself;
The bark is ready, and the wind at help,
The associates tend, and every thing is bent
For England.
HAMLET
Angliába?
Hamlet
For England!
KIRÁLY
Úgy van.
King Claudius
Ay, Hamlet.
HAMLET
Jó.
Hamlet
Good.
KIRÁLY
A bizony; ha tudnád céljaim.
King Claudius
So is it, if thou knew'st our purposes.
HAMLET
Látok egy cherubot, aki látja őket. – No, de
jerünk Angliába. Isten veled, édes anyám!
Hamlet
I see a cherub that sees them. But, come; for
England! Farewell, dear mother.
KIRÁLY
Hát szerető atyád, Hamlet?
King Claudius
Thy loving father, Hamlet.
HAMLET
Anyám, mondom. Apa és anya férj és nő; férj és nő
egy test; és így: anyám. Jerünk Angliába!
El.
Hamlet
My mother: father and mother is man and wife; man
and wife is one flesh; and so, my mother. Come, for England!
Exit
KIRÁLY
Nyomába rögtön; csaljátok hajóra
Tüstént; ma éjjel induljon nekem.
El, a pecsétlés megvan, és egyéb
Ez ügyre tartozó: siessetek.
Rosencrantz és Guildenstern el.
Angol király, ha tartasz valamit
Barátságomra (és tarthatsz pedig,
Mert most is érzed nagy hatalmomat,
Mert sebhelyed még most is új, vörös
A dán fegyvertől, és félelmed önkint
Adót fizet nekünk), nem langyosan
Veszed kegyúri meghagyásomat,
Mely a levélben kérve sürgeti
Hamlet halálát. Tedd meg, Anglia;
Mert mint aszúkór dúl véremben az
Légy orvosom te. Míg az téve nincs,
Kedvet nekem nem hoz szerencse, kincs.
El.
King Claudius
Follow him at foot; tempt him with speed aboard;
Delay it not; I'll have him hence to-night
Away! for every thing is seal'd and done
That else leans on the affair: pray you, make haste.
Exeunt ROSENCRANTZ and GUILDENSTERN
And, England, if my love thou hold'st at aught–
As my great power thereof may give thee sense,
Since yet thy cicatrice looks raw and red
After the Danish sword, and thy free awe
Pays homage to us–thou mayst not coldly set
Our sovereign process; which imports at full,
By letters congruing to that effect,
The present death of Hamlet. Do it, England
For like the hectic in my blood he rages,
And thou must cure me: till I know 'tis done,
Howe'er my haps, my joys were ne'er begun.
Exit
Negyedik felvonás, 2. szín Hamlet (Negyedik felvonás, 3. szín) Negyedik felvonás, 4. szín