A lap feldolgozottságának foka

5746/1918. M. E. számú rendelet

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
5746/1918. M. E. számú rendelet
Megjelent a Budapesti Közlöny 1918. november 29-én kiadott 274. számában.


A magyar népköztársaság kormányának 1918. évi 5.746. M. E. számú rendelete,
a köztársaság címeréről és az állampecsétről.


A Magyar Népköztársaság kormánya a következőket rendeli:

1. §.

A Magyar Népköztársaság címere abban tér el az eddig használt állami kis címertől, hogy a címerpajzson nyugvó királyi korona és a hármashalom középső részén volt nyilt korona elmarad.
Ehhez képest a köztársaság címerének heraldikai leirása a következő: Hasitott pajzson jobbról vörössel és ezüsttel hétszer vágott mező, balról vörös mezőben zöld hármashalomnak kiemelkedő középső részén ezüst, talpas kettőskereszt.
A címerpajzs körvonalai legyenek egyszerűek. Pajzstartó alakoknak, a címerpajzsot övező lombdisznek vagy a köztársasági államformához illő egyéb izléses diszitésnek alkalmazása szabad, de nem kötelező.
Az új címer mintarajzai később fognak megjelenni.

2. §.

Uj tárgyakon ezentul az 1. §-nak megfelelő címert kell használni.
Meglevő és még használatban álló tárgyakon (címtáblákon, zászlókon, pecsétnyomókon, bélyegzőkön, dúcokon stb.) az állam eddigi (kis, közép, nagy) címerét nem kell kicserélni, hanem csupán a címpajzson nyugvó királyi koronát kell a címerből megfelelő módon (átfestéssel, lefödéssel, lesimitással, véséssel stb.) eltávolítani. Beépitett címereket, művészi alkotásokat nem kell átalakítani.
Az állam eddigi címerének rajzával ellátott nyomtatványokból rendelkezésre álló készletet a szövegnek más jogszabályokban elrendelt megváltoztatása után fel kell használni.

3. §.

A Magyar Népköztársaság állampecsétje az 1. §-ban említett új címert tünteti fel. Körirata felül: »A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPECSÉTJE«, alul: »1918 NOVEMBER 16«.

4. §.

A Magyar Népköztársaság nagyobb (közép vagy egyesített) címerének megállapítása későbbi időpontra marad.

5. §.

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe.
Ugyanekkor hatályát veszti:
1. Az osztrák-magyar monarchia közös intézményeinek használatára szolgáló címer tárgyában 1915. évi november hó 5-én 3969/1915. M. E. szám alatt kiadott rendelet (R. T. 1712. o.),
2. az állami közép és kis címer, valamint az állampecsét új leirásáról és rajzáról 1915. évi november hó 5-én 3970/1915. M. E. szám alatt kiadott rendelet (R. T. 1719. o.),
3. az osztrák-magyar monarchia közös intézményeinek használatára új alakban megállapitott kis címer tárgyában 1916. évi március hó 9-én 842/1916. M. E. szám alatt kiadott rendelet (R. T. 136. o.).


Budapesten, 1918. évi november hó 28. napján.Károlyi Mihály s. k.
miniszterelnök.