Szerző:Goldziher Ignác

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Goldziher Ignác (Székesfehérvár, 1850. június 22. – Budapest, 1921. november 13.) magyar orientalista, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

Művei[szerkesztés]

 • Studien über Tanchûm Jerûschalmi. Lipcse, 1870
 • Beiträge zur Geschichte der Sprachgelehrsamkeit bei den Arabern (Bécs, 1871–73) 1871 1872 1873
 • A héber nyelv elemi tankönyve. Ballagi Mórtól. Második, átdolgozott kiadását eszközölte. Pest, 1872
 • Zur Charakteristik Gelùl al-Dùn al-Sujùtis und seiner literarischen Thätigkeit. Bécs, 1872
 • A nemzetiségi kérdés az araboknál [1]. Bpest, 1873 (Értek. a nyelv- és széptud. kör. III. 8.)
 • Jelentés a Magyar T. Akadémia könyvtára számára keletről hozott könyvekről, tekintettel a nyomda viszonyokra keleten (Budapest, 1874)
 • Beiträge zur Literaturgeschichte der Shia und der sunnitischen Polemik. Bécs, 1874
 • Der Mythos bei den Hebräern und seine geschichtliche Entwicklung (Lipcse, 1876)
 • A spanyolországi arabok helye az iszlám fejlődése történetében összehasonlítva a keleti arabokéval. Székfoglaló. Értek. a ny. és sz. kör. VI. 4. (Budapest, 1877)
 • A nyelvtudomány történetéről az araboknál. Irodalomtörténeti kísérlet. Bpest, 1878 (Különnyomat a Nyelvtud. Közleményekből)
 • A magyar nemzeti múzeum arab, persa és török kéziratainak ismertetése. Budapest, 1880 (Különny. a Magyar Könyv-Szemléből)
 • Az iszlám. Tanulmányok a muhamedán vallás története köréből. Budapest, 1881)
 • A muhammedán jogtudomány eredetéről (Budapest, 1884)
 • Die Zâhiriten, ihr Lehrsystem und ihre Geschichte. Beitrag zur Geschichte der muhammedanischen Theologie. Lipcse, 1884 Online
 • Le culte des ançêtres et le culte des morts ches les Arabes. Párizs, 1885
 • Palaestina ismeretének haladása az utolsó három évtizedben (Budapest, 1886)
 • Mohammedanische Studien (I–II. Halle an der Saale, 1889–90)
 • Emlékbeszéd Fleischer Leberecht Henrik felett. Halle a.d.S., 1889 (Emlékbeszédek V. 4. sz.)
 • Der Dîwân des Garwal b. Aus Al-Hutej'a. Lipcse, 1893 (Különny. a Zeitschr. der d. morgenl. Ges. XLVI. és XLVII. k.)
 • Sâlih b. Abd al-Kuddûs und das Zindikthum während der Regierung des Chalifen Al-Mahdi. London, 1893 (Különnyomat az orientalisták 9. nemzetközi congressusának aktáiból).
 • A pogány arabok költészetének hagyománya (Bp., 1893. Székfoglaló Értekezés a ny. és szépt. kör. XVI. 2. sz.)
 • Renan mint orientalista. Emlékbeszéd Bpest, 1894 (Emlékbeszédek VIII. 2.)
 • A történetírás az arab irodalomban / Goldziher Ignác. Megjelenés: Budapest : M. Tud. Akad., 1895 B
 • Abhandlungen zur arabischen Philologie (I–II. Leiden, 1897–99)
 • Az iszlám. Emlékszerű adatok, egykorú kútfők és szakmunkák felhasználásával; in: Nagy képes világtörténet; Révai, Bp., 1990 (hasonmás: Anno, Bp., 2000)
 • A buddhismus hatása az iszlámra (Bp., 1903)
 • Emlékbeszéd gróf Kuun Géza tiszt. és igazgató tag felett; Akadémia, Bp., 1907 (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek)
 • Uri János (Bp., 1908)
 • Adrien C. Barbier de Meynard és Michael Jan de Goeje kölső tagok emlékezete; Akadémia, Bp., 1909 (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek)
 • Vorlesungen über den Islam (Heidelberg, 1910)
 • Előadások az iszlámról (Bp., 1912 és 2008) (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata)
 • A Koránmagyarázás különféle irányairól (Bp., 1912)
 • Az iszlám újabb alakulásai. Tanulmány az iszlám vallástudomány köréből; Athenaeum, Bp., 1912 (Modern Könyvtár)
 • Vámbéry Ármin tiszt. tag emlékezete; Akadémia, Bp., 1915 (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek)
 • Stellung der alten islamischen Orthodoxie zu den antiken Wissenschaften; Akademie, Berlin 1916 (Abhandlungen der königl. Preuss. Deutsche Akademie der Wissenschaften)
 • A zsidóság lényege és fejlődése (I–II. Bp., 1919)
 • Études sur la tradition islamique; franciára ford. Léon Bercher; Adrien-Maisonneuve, Paris 1952 (Initiation à l'Islam)
 • Die Richtungen der islamischen Koranauslegung n der Universität Upsala gehaltene Olaus-Petri-Vorlesungen; Brill, Leiden 1952 (De Goeje-Stiftung Veröffentlichungen)
 • Le dogme et la loi de l'Islam istoire du développement dogmatique et juridique de la religion musulmane; franciára ford. Félix Arin; Geuthner, Párizs, 1958
 • Études islamologiques; franciára ford. G. H. Bousquet; Brill, Leiden, 1962
 • A short history of classical Arabic literature; angolra ford., jav., bőv. Joseph Desomogyi; Olms, Hildesheim, 1966
 • Gesammelte Schriften, 1-6.; szerk. Joseph Desomogyi; Olms, Hildesheim, 1967–1973
 • Die Zahiriten, ihr Lehrsystem und ihre Geschichte in Beitrag zur Geschichte der muhammedanischen Theologie; előszó Joseph Desomogyi; Olms, Hildesheim, 1967
 • Tagebuch; szerk. Alexander Scheiber; Brill, Leiden, 1978
 • Az iszlám Tanulmányok a mohamedán vallás történetéből; vál., szerk., bibliográfia, jegyz. Vass Előd; Magvető, Bp., 1980 (Magyar hírmondó)
 • Introduction to Islamic theology and law; angolra ford. András Hámori, Ruth Hámori, bev., jegyz. Bernard Lewis; Princeton University Press, Princeton, 1981 (Modern classics in Near Eastern studies)
 • Az arabok és az iszlám: válogatott tanulmányok | The Arabs and Islam (Bp., 1995)
 • Patai, Raphael: Ignaz Goldziher and his Oriental diary. A translation and psychological portrait (Tagebuch, Napló); angolra ford., bev. Patai Rafael; Wayne State University, Detroit, 1987
 • Az iszlám kultúrája Művelődéstörténeti tanulmányok, 1-2.; vál., szerk., tan., jegyz. Simon Róbert, életrajz, bibliográfia Scheiber Sándor, ford. Dávid Gábor Csaba et al.; Gondolat, Bp., 1981 (Társadalomtudományi könyvtár)
 • Napló; vál., sajtó alá rend., előszó, jegyz. Scheiber Sándor, ford. Scheiber Sándorné Bernáth Lívia; Magvető, Bp., 1985 (Tények és tanúk)
 • On the history of grammar among the Arabs n essay in literary history; angolra ford., szerk. Dévényi Kinga, Iványi Tamás; Benjamins, Amszterdam, 1994 (Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science. Series III. Studies in the history of the language sciences)
 • Az arabok és az iszlám. Válogatott tanulmányok, 1-2.; szerk. Ormos István; MTAK–KCST, Bp., 1995
 • A zsidóság lényege és fejlődése; összeáll. Kőbányai János, szerk., jegyz., ford. Zsengellér József; Múlt és Jövő, Bp., 2000 (Zsidó tudományok)
 • A buddhizmus hatása az iszlámra; Aus dem Tagebuch, 1900; Shark Print, Kaposvár, 2000 (Editio plurilingua)
 • Az arab irodalom rövid története kezdetektől a XIX. századig; szerk. Dévényi Kinga, Iványi Tamás; KCST, Bp., 2002 (Keleti nyelvek kincsestára)
 • Sur l'islam rigines de la théologie musulmane; bev. Rémi Brague; Desclée de Brouwer, Párizs, 2003
 • Mítosz a hébereknél és történelmi fejlődése. Mitológiai és vallástörténeti tanulmányok; ford. Szegedi János; Paulus Hungarus–Kairosz, Bp., 2003
 • Előadások az iszlámról; ford. Kőrös László, jegyz. Németh Pál; Katalizátor, Bp., 2008
 • A klasszikus arab irodalom története; sajtó alá rend., bev., mutatók Dévényi Kinga; MTAK, Bp., 2013 (Keleti tanulmányok)