A lap feldolgozottságának foka

Popont

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Máriácska a sakalóbanPopont
szerző: Móra Ferenc
Madárijesztő →
Megjelent a Nádihegedű című kötetben.
A mű őrzi az eredeti írásmódot, csupán az értelemzavaró nyomdai hibák kerültek kijavításra.

Tetszik tudni: mi ez. Mindenki látja: kettőspont. Vagy ahogy a régi világban mondták: popont. Ha igaz: Barcafalvi Szabó Dávid adta neki: ezt a szép nevet. Az is lehet: más találta ki. Néhai jó Dugonics András: attól kitelt. Azért: nem esküszöm meg rá. Hamisan esküdni: csak tudva érdemes. Nekem pedig nem kenyerem: a nyelvészkedés. De emlékszem: a kör rádiuszát Dugonics mondta: küllőnek. Akkor a diaméter: vagyis a kétszeres rádiusz: küküllő. S ha a küllőből lehet: küküllő; a pontból is lehet: popont.

Ez a popont maholnap: egyeduralkodója lesz a magyar írásnak. Mint Mózes kígyója a Fáraó kígyóit: megeszi a többi írásjelet. Elemészti szülőjét: a jó öreg pontot. Elnyeli törvényes hitvesét: a pontos vesszőt. Mint valami dióspatkót: bekapja a kérdőjelet. Nem ijed meg a felkiáltójel nyársától: bekebelezi a többi után. A gondolatjelnek: azt mondja: hamm. Bizonyára azért: hogy írásainkban: jele se legyen a gondolatnak. Az idézőjelről: nem is szólok. Az már: nincs. Pedig az idézés: nem ment ki a divatból hazánk irodalmában. De az idézőjel: kiment.

Ellenben: az arcátlan kettőspont: oda is betolakszik: ahol: semmi keresnivalója: semmiféle írásjelnek. Teszem: éppen az előző mondatba is. Kötözködő természetű ember ezen: megütközhetnék. Azt mondhatná: ebbe bele lehet bolondulni. S azt javasolhatná: író urak: mars vissza: az elemibe. Ott tanítják azt a bölcsességet: hova: mikor: milyen: írásjel dukál.

Én: nem vagyok kötözködő ember. Én rajtam: fát lehet hasogatni. Aki nem hiszi: adjon hozzá fát. A szó köztünk maradjon: ezt a feleségem diktálta bele. Engem: agyon lehet bombázni. Persze: csak kettős-pontokkal. Én: meg se nyikkanok akkor se. Mert én: filozóf vagyok. A filozóf: mindent megért. Én megértettem: még Berchthold grófot is. Azt hitte: megsegít bennünket Prenk bib Doda. Albán herceg volt: magyarul kecskepásztor. Biztosat: senki se tud. Látni: senki se látta. Ez az egy igaz barátunk volt: széles e világon. Ezt is: Berchthold gróf találta ki. Akárki mit mond: nagy ember volt az.

Berchtholdra azt mondtam: ebből háború lesz. A kettőspont tirannizmusára azt mondom: ebből forradalom lesz. Aki megéri: meglátja. A kettőspont: tünet. A kettőspont azt mondja a világnak: én egyéniség vagyok. A kettőspont azt mondja: vagyok valaki: tudok valamit. A kettőspont: érdeklődést akar kelteni. Ha mással nem lehet: legalább: ezzel. A kettőspont: üres kocsma cégére.

De gondolom: elég is lehet: ennyi. Nemcsak kettőspont van a világon: Hanem: zárójel is. Aki forradalmat emleget: belekerül. Ami azt illeti: meg is érdemli. A forradalom: szörnyű dolog. Nemcsak: a történelemben: a helyesírásban is. Olyan: mint ez a cikk. Ezt is: kínszenvedés volt írni. Szedni: purgatórium. Olvasni: pokol. Pedig ebben legalább: kettőspont van. De a forradalomban: még az sincs. Azaz, hogy: már az sincs. Könyv: amelyben semmi interpunkció: bolondok bibliája lenne.