A lap feldolgozottságának foka

Lesz sorozás!

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Lesz sorozás!
szerző: Ady Endre

A honvédelmi miniszter azon rendelete, mellyel a sorozást elhalasztotta, a létrejött béke folytán tárgytalanná vált, már kiadták az új rendeletet, melynek értelmében a sorozás március hóban fog megtörténni.

»Rossz a világ!« - imígy sóhajt fel
E hírre sok süldő legény,
Aki néhány napig ujjongott
S most már megint búsul szegény.
Rossz a világ, soká örülni
Nem enged senkit, hirtelen
Szivet, velőket összetörve
A bú, a bánat itt terem.

Hejh! volt öröm bálban, fonóban,
Mámorban úszott a falu,
Az ökörfogat vígabban járt,
Vigabban siklott a gyalu.
A nóta sem volt bús, kesergő,
Vigan dalolt sok ifju lány,
Hogy nem megy el már katonának
A legény úgy, mint hajdanán.

Hejh, mindenütt áldták, dicsérték
A sok derék, jó »követet«,
Akik miatt már besorozni
Ezután legényt nem lehet,
Még a kaszárnyák is örültek
És áldották a sors kezét,
Hogy az idén nem rukkol majd be
Az a vad, »bundás« csőcselék.

És az örömnek vége, vége,
A hír jön, mint mennykőcsapás:
Hiába minden, bizony csak lesz
Még márciusban sorozás.
Egész falu oly bús, kesergő,
Pedig, hogy sírnak, ostobák:
Kérjék meg a hon jó atyáit,
Hogy veszekedjenek tovább!...