A lap feldolgozottságának foka

8397/1921. M. E. számú rendelet

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
8397/1921. M. E. számú rendelet
Megjelent a Budapesti Közlöny 1921. október 14-én kiadott 230. számában.


A m. kir. minisztérium 1921. évi 8397 M. E. számú rendelete,
a magyar tengeri kereskedelmi hajókon használandó lobogóról.


A lobogóra vonatkozó kérdések általános szabályozásáig a magyar tengeri kereskedelmi hajók által viselendő lobogóra nézve a minisztérium a következőket rendeli:

A magyar tengeri kereskedelmi hajók az eddigi lobogó helyett a magyar nemzeti lobogót, benne a rúdtól számított egyharmad távolságra elhelyezett azon koronás magyar címerrel tartoznak viselni, amely a volt m. kir. földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter 1869. évi március hó 10-én kelt hirdetménye (l. Rendeletek Tára 1869. évfolyam 216–217. oldalain) szerint a magyar tengeri kereskedelmi hajók lobogóján eddig is állandóan alkalmaztatott.
Az idézett hirdetménynek a fentiekben nem érintett rendelkezései továbbra is változatlanul fennmaradnak. Nevezetesen:
A lobogó szélessége úgy aránylik a hosszához, mint kettő a háromhoz.
Árbócszalagot vagy a lobogóban valamely különös jelvényt használni nem szabad.

A lobogó hiteles mintáját a m. kir. Országos Levéltára kívánatra elkészitteti és a felmerülő költségek megtérítése ellenében kiszolgáltatja.


Budapesten, 1921. évi október hó 13-ánGróf Bethlen István s. k.,
m. kir. miniszterelnök.