A lap feldolgozottságának foka

A m. kir. földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minister 1869. mart. 10-én kelt hirdetménye

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
A m. kir. földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minister 1869. mart. 10-én kelt hirdetménye


A m. kir. földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minister 1869. mart. 10-én kelt hirdetménye
az osztrák-magyar monarchia tengeri kereskedelmi hajói által használandó uj lobogó behozatala iránt.


A magyar korona országai és a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok közt kötött vám- és kereskedelmi szövetségről alkotott 1865/7. évi XVI. tvczikk VI. czikkének foganatositása tekintetéből, Ő cs. és Apostoli kir. Felsége legfelsőbb jóváhagyásával a következők rendeltetnek:

Az osztrák-magyar birodalom tengeri kereskedelmi hajói által ezentul kizárólag használandó lobogó hosszudad négyszöget képez, mely két egyenlő nagyságu mezőből áll.
Az egyik, a lobogó-rud mellé eső mező, három, egyforma széles, vizirányosan felkvő csikból áll, melyek közül a középső fehér, a felső és alsó vörös.
A másik, kifelé eső mező, szintén három, egyforma széles, vizirányosan fekvő csikból áll, melyek közül a felső vörös, a középső fehér, az alsó zöld.
Mind a két mező közép-csikjain egy-egy sárga keretü czimerpaizs van, a szélektől egyenlő, egymástól pedig kétakkora távolságnyira elhelyezve.
A lobogó-rudhoz közelebb álló paizs vörös udvarát széltében fehér öv választja ketté; a lobogó-rudtól messzebb eső, hosszában kétfelé osztott paizs jobboldali vörös udvarában négy fehér szelemen, baloldali, szintén vörös udvarában hármas zöld halom fölött arany koronából kiemelkedő kettős fehér kereszt látszik.
Mindkét czimer fölött sárga korona diszlik, és pedig a belső fölött pártás nyilt korona, a külső fölött a magyar királyi Szent-István korona.
A lobogó szélessége ugy aránylik hosszához, mint kettő a háromhoz.
A lobogóban valamely különös jelvényt, vagy a hadihajók módjára árbocz-szalagot használni a kereskedelmi hajóknak nem szabad.
Az uj lobogó használatának időpontja 1869. évi augustus hó 1-jére tüzetik ki.


Pesten, 1869. évi martius-hó 10-én.Gorove István s. k.,
földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister.