A lap feldolgozottságának foka

48/2011. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendelet

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
48/2011. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendelet
Megjelent a Fővárosi Közlöny 2011. szeptember 15-én kiadott 18. számában.


Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 48/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
a fővárosi címerről és zászlóról szóló 5/1990. (IX. 30.) Főv. Tan. rendelet és a középületek és közterületek fellobogózásáról szóló 8/1991. (III. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.


Budapest Főváros Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) a) pontja, valamint 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. törvény 21. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §


A fővárosi címerről és zászlóról szóló 5/1990. (IX. 30.) Főv. Tan. rendelet 1. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A főváros zászlója (lobogója) téglalap alakú, fehér színű, vízszintes szegélyeit egymásba fordított, piros és zöld egyenlő szárú háromszögekből összeálló díszszegély alkotja olyan módon, hogy azok a zászló alapszínével kiegészülve a nemzeti színek együttesét alkossák.
Az oldalak egymáshoz viszonyított aránya fekvő formátumú zászló esetében 2:3. A díszszegély magassága ebben az esetben a zászló felének ötödrésze.
Az oldalak egymáshoz viszonyított aránya álló formátumú zászló (függöny) esetében 2:1. Ebben az esetben a szegély magassága a zászló magasság felének egytizede.
A zászló közepén – középpontosan – a főváros címere helyezkedik el. A címer magassága a zászló magasságának egyharmada.
A zászló rúdja lándzsahegyben végződik, a rúd arany színű.”

2. §


A középületek és közterületek fellobogózásáról szóló 8/1991. (III. 21.) Főv. Kgy. rendelet 1. sz. melléklete helyére e rendelet melléklete lép.

3. §


E rendelet 2011. szeptember 15. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző


Tarlós István s. k.,
főpolgármester


————————————————————

INDOKLÁS

Általános indoklás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 1. § (6) bekezdés a) pontja szerint: „A helyi önkormányzat... önkormányzati jelképeket alkothat....”, az Ötv. 16. § (1) bekezdése szerint pedig „A képviselőtestület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot”. A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. törvény 21. § (3) bekezdése szerint pedig: „Felhatalmazást kapnak a települési önkormányzatok – Budapesten a fővárosi önkormányzat –, hogy a közterületeknek a nemzeti ünnepeken történő fellobogózását rendeletben szabályozzák.”
Ezen jogszabályi felhatalmazások alapján a Fővárosi Közgyűlés – mint a Fővárosi Tanács jogutódja – módosítja a fővárosi címerről és zászlóról szóló 5/1990. (IX. 30.) Főv. Tan. rendeletet a fővárosi zászló vonatkozásában, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról szóló 8/1991. (III. 21.) Főv. Kgy. rendelet 1. mellékletét.

Részletes indoklás

Az 1. §-hoz


A fővárosi zászló leírására vonatkozó rendelkezések módosítását tartalmazza.

A 2. §-hoz


A megváltozott elnevezésű közterületek módosítását tartalmazza.

A 3. §-hoz


A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.

————————————————————

Melléklet a 48/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
A 8/1991. (III. 21.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete


1. A rendelet 2. § (1) bekezdésében felsorolt ünnepeken (március 15., augusztus 20., október 23., november 17-e alkalmából) a város közterületei közül az alábbiakat kell fellobogózni:

1.1 Úttesti zászlózás:
 1. Ferenc krt.,
 2. Szt. István krt.,
 3. Andrássy út.,
 4. Rákóczi út,
 5. Dózsa Gy. út,
 6. Margit krt.,
 7. Lajos u.,
 8. Alkotmány u.,
 9. Kossuth Lajos u.,
 10. Vámház krt.,
 11. Károly krt.,
 12. József krt.,
 13. Teréz krt.,
 14. Erzsébet krt.,
 15. Üllői út,
 16. Thököly út,
 17. Bartók Béla út,
 18. Krisztina krt.,
 19. Múzeum krt.,
 20. Karinthy F. út.

1.2 Hidak, felüljárók:
 1. Petőfi híd,
 2. Margit híd,
 3. Erzsébet híd,
 4. Árpád híd,
 5. Lánchíd,
 6. Szabadság híd,
 7. Rákóczi híd,
 8. V.–XIII. ker. Nyugati téri felüljáró,
 9. IX. ker. Üllői úti felüljáró,
 10. IX.–XIX. ker. Határ úti felüljáró,
 11. XI. ker. BAH-csomópont,
 12. XIII. ker. Váci úti felüljáró,
 13. XIV. ker. Pongrácz úti felüljáró,
 14. XIX.–X. ker. Sibrik M. úti felüljáró,
 15. XIV.–XVI. ker. Csömöri úti felüljáró,
 16. XIV.–XV. ker. Csömöri úti felüljáró.

1.3 Önbeállós zászlók:
 1. Kossuth L. tér,
 2. Kossuth L. utca,
 3. Rákóczi út,
 4. Üllői út.

1.4 Speciális zászlók:
 1. Nagyvárad tér,
 2. Hősök tere.


2. Az 1. pontban felsorolt közterületeken kívül fel kell lobogózni az alábbi közterületeket:

2.1 Március 15-e alkalmából:
 1. Március 15. tér (Petőfi szobor),
 2. Batthyány-Nagy Imre örökmécses,
 3. Dísz tér (honvéd emlékmű).

2.2 Augusztus 20-a alkalmából:
 1. Szent István tér (Lipótváros, Bazilika).

————————————————————

A főváros zászlója

Flag of Budapest (construction sheet).svg
Flag of Budapest (vertical; construction sheet).svg