A lap feldolgozottságának foka

36/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelet

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
36/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelet
Megjelent a Fővárosi Közlöny 2011. július 7-én kiadott számában.


Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 36/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendelete
a fővárosi címerről és zászlóról szóló 5/1990. (IX. 30.) Főv. Tan. rendelet módosításáról.


Budapest Főváros Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


A fővárosi címerről és zászlóról szóló 5/1990. (IX. 30.) Főv. Tan. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A főváros zászlója fehér színű, szegélyét a nemzeti színekből (piros, fehér, zöld) összeálló háromszögű díszsor alkotja, téglalap alakú.
Az oldalak egymáshoz viszonyított aránya 2:3.
A zászló közepén – középpontosan – a főváros címere helyezkedik el. A címer magassága a zászló magasságának egyharmada.
A zászló rúdja lándzsahegyben végződik, a rúd arany színű.”

2. §


E rendelet 2011. augusztus 15. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző


Tarlós István s. k.,
főpolgármester


————————————————————

INDOKLÁS

Általános indoklás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 1. § (6) bekezdés b) pontja szerint: „A helyi önkormányzat... önkormányzati jelképeket alkothat....” Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés – mint a Fővárosi Tanács jogutódja – módosítja a fővárosi címerről és zászlóról szóló 5/1990. (IX. 30.) Főv. Tan. rendeletet a fővárosi zászló vonatkozásában.

Részletes indoklás

Az 1. §-hoz


A fővárosi zászló leírására vonatkozó rendelkezések módosításait tartalmazza.

A 2. §-hoz


A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.

————————————————————

A főváros zászlója

Flag of Budapest (2011; construction sheet).svg
Flag of Budapest (2011; vertical; construction sheet).svg