A lap feldolgozottságának foka

23/1945. M. E. számú rendelet

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
23/1945. M. E. számú rendelet
Megjelent a Hivatalos Közlöny 1945. január 27-én kiadott 6. számában.


A m. kir. minisztérium 23/1945. M. E. számú rendelete
a magyar állami címer és az állampecsét leírásáról szóló 3970/1915. M. E. számú rendelet kiegészítése tárgyában.


A m. kir. minisztérium a magyar állami címer és az állampecsét leírásáról szóló 3970/1915. M. E. számú rendelet kiegészítéseképen a törvényhozás rendelkezéséig a következőket rendeli:

1. §.

Magyarország Nemzetvezetője az 1944. évi december hó 27. napján kelt legfelsőbb elhatározásával jóváhagyta a miniszterelnökhelyettesnek a magyar állami kis címer (Magyarország külön címere) újabb alakjának leírása és címerrajza tárgyában a minisztertanács hozzájárulása alapján tett előterjesztését. Elrendelte egyszersmind, hogy a magyar állampecséten ezentúl az állami kis címernek ez az alakja használtassék.

2. §.

Az állami kis címer (Magyarország külön címere) újabb alakjának leírása a következő:
Hasított pajzson jobbról vörössel és ezüsttel hétszer vágott mező, balról vörös mezőben zöld hármashalomnak aranykoronás kiemelkedő középső részén ezüst, talpas kettőskereszt.
A pajzson a Magyar Szent Korona nyugszik.
A pajzs vörös H-betűs zöld nyilaskeresztre van helyezve.
Az állami kis címer (Magyarország külön címere) újabb alakjának címerrajzát az idemellékelt 1. számú ábra tünteti fel.

3. §.

Az állami kis címernek a 2. §-ban meghatározott alakját ugyanazzal a hatállyal lehet használni, mint a kis címernek a 3970/1915. M. E. számú rendelet 5. és 6. §-ában meghatározott rendelkezéseknek megfelelő alakjait.

4. §.

A magyar állampecsét az állami kis címernek (Magyarország külön címerének) a 2. §-ban meghatározott alakját tünteti fel, az egészet körülvevő, két végén a körirat felé visszagöngyölített szalagon a következő körirattal: Magyarország Nemzetvezetője; a szalag két vége között csillag, a szalag belső peremén a címer felé irányuló sugarak vannak helyezve.
Az állampecsét rajzát az idemellékelt 2. számú ábra tünteti fel.

5. §.

A jelen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.


Budapest, 1945. évi január hó 1. napján.Szöllősi Jenő s. k.,
m. kir. miniszterelnökhelyettes.

————————————————————

Melléklet a 23/1945. M. E. számú rendelet 2. §-ához

Coat of arms of Hungary (1945; monochrome).svg
1. számú ábra
Az állami kis címer (Magyarország külön címere) újabb alakjának címerrajza


Melléklet a 23/1945. M. E. számú rendelet 4. §-ához

Seal of Hungary (1945).svg
2. számú ábra
Az állampecsét rajza