A lap feldolgozottságának foka

Ájtatos ének

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Ájtatos ének
szerző: Ányos Pál

                    1

Egyenlő szivességgel
    Áldgyuk Istent szolgájában,
Kit tetéz dicsőséggel
    Az időnek utoljában;
Boldog Lőrinc, te vagy ez,
Kit szivünk titkon nevez.

                    2

Melly buzgóság foglal el
    Ifjuságod zsengéjében!
Nem jössz, de repüléssel
    Mész Szent Ferenc szerzetében,
Ó szerencsés serénység!
Melly fut, merre hiv az ég.

                    3

Szentség példája lettél
    Szerzetednek örömére,
Azért szélyt küldettettél
    Igaz hit hirdetésére,
Itt mondhatták felőled,
Hogy Isten szólt belőled.

                    4

Olly buzgóság lelkesitt
    Apostoli tisztségedben,
Minthogy az ég tüzesitt,
    Kiért égsz egész szivedben,
Hogy mihelyt szavad hangoz,
Száz annyi gyümölcsöt hoz.

                    5

Részt vettél édes hazánk,
    Te is Lőrinc, oltalmából,
Hogy Mustafa rohant ránk
    Vért szomjuhozó honából,
Hadaink már rettegtek
S Lőrinctől szivet vettek.

                    6

Bizonyságok mezei
    Székesfehérvár várának,
Hol pogányok ezrei
    Számlálhatatlan állának,
Ha itt ég nem védelmez,
Népünk egy talpig elvesz.

                    7

Ugyde Lőrinc itt valál,
    S elől mész kereszt jelével
Fut előled a halál
    Minden pogány erejével,
Személyednek látása
Török tábor romlása.

                    8

Mennyi csuda segéltség
    Jő még Lőrinc kérésére!
Pillantásban egészség
    Egy asszony rugó erére,
Mellyet szerencsétlenül
Borbély vágott keresztül.

                    9

Más, ki rákot érezte
    Tüzesedni ki mellyéből,
Csak Lőrincet nevezte
    S mingyárt kigyógyul sebéből
Nem emberi erő ez,
Mit Lőrinc érdeme tesz.

                    10

Illyen dicsőségednek,
    Lőrinc, zengjük méltóságát,
Terjeszd segéltségednek
    Reánk is hathatóságát,
Testi, lelki sebeinket
Látván, gyógyitts bennünket.

                    11

S mint Fehérvár tájékán
    Meggyőzted ellenségünket,
Ugy lelkünk nagy csatáján
    Segéltsd erőtlenségünket,
Hogy a véglehellések
Legyenek szerencsések.

                    12

Áldassál egy Istenség,
    Ki három vagy személyedben,
Tied minden dicsőség
    E roppant teremtésedben.
Tisztelvén szenteidet,
Nyerjük el kegyelmidet.