A lap feldolgozottságának foka

Vizsgálat

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Vizsgálat
szerző: Karinthy Frigyes

BETEG. Tudniillik arról van szó...

DR. MODERN. Hogy miről van szó, azt most még nem lehet tudni.

BETEG. ...nekem itt a mejjemben...

DR. MODERN. Mejjemben, gyomromban, lépemben, az semmi. Így nem lehet diagnózist csinálni. Erélyesen. Totális vizsgálatnak fogom alávetni. Addig nem lehet gyógyításról beszélni.

BETEG hápog. Tudniillik...

DR. MODERN erélyesen. A szubjektív panaszok nem világítanak meg semmit. Át kell vizsgálni alaposan a szerveket. Magának szerencséje van, hogy Európa egyik legmodernebbül felszerelt klinikájára került, ahol egyesítve megtalálja a legújabb műszereket. János!

Három szolga lép be, megragadják, és meztelenre vetkőztetik a beteget.

BETEG. Azaz, hogy bocsánatot kérek...

DR. MODERN. Most ne beszéljen, mert a légzőszervek vizsgálata következik. János: a capillációs villanyakkumulátort!

Villámlás, mennydörgés. A szoba elsötétül, majd vakító kék fény lobban fel. A fal kinyílik és egy bonyolult gépezet fordul ki dörögve a középre. Piskóta alakú ágyféle, forgatható gőzdugattyúval, kétoldalt üveghengerek, felül szivattyú, alul regulátor, elöl távíró-készülék, hátul Telefon Hírmondó. Az egész kísértetiesen zúg és reszel.

BETEG sápadtan. Jézus Mária...

DR. MODERN. Üljön ide...

BETEG rémülten. Erre a három szögre?

DR. MODERN. Ne beszéljen, csak üljön rá, az acélszögek a test súlya alatt benyomulnak, és felhajtják a kémcsövekét a forrasztó készülékbe. Üljön le.

BETEG leül. Abban a pillanatban az ágy háromrét hajlik, két kampó megragadja a beteg két lábát, és felemeli a plafon felé, a hasát lenyomja egy szelep, és a fejét lefelé kifordítja valami. Szája fölé egy hosszú üvegcső ereszkedik, végén kétméteres kaucsukcsővel, amiben sziszegve duruzsol valami rémes szagú folyadék. Jajajaj, segítség...

DR. MODERN. Ne ordítson... Nyissa ki a száját... gyorsan, mert a protoplazma befolyik a tüdejébe, és cianózist kap...

BETEG rémülten kitátja a száját. Abban a pillanatban a kaucsuktű benyomul az orrába, és egy kis üveglámpa pedig a torkán keresztül átszalad az orrüregbe, és bekapcsolódik a kaucsukcsőbe. A villanylámpa bent, a gége fenekén, kigyúl. Hörög.

DR. MODERN a cső nyílásán keresztül, ami a beteg torkában van, négy méter finom acéldrótot dug be, aminek a végén horgocskák vannak. Az egészet máslira köti, aztán távcsövet vesz elő, homlokára égő magnéziumos lámpát erősít, kis acéllétrát vesz elő, beengedi a beteg orrlyukába, és valami piros folyadékot csöpögtet a talpára. A beteg hörög. Csönd! Tartsa a lábát egyenesen, a tüdejét szorítsa fel, a gégeporcot nyomja vissza a mandulákra, az Eustach-féle csövet a füljárattal fogja be, mert különben nem látok be a bárzsingba!

BETEG szeretné megkérdezni, hol van a füljárat, de nem tud mozdulni.

DR. MODERN óvatosan kihúzza a drótokat, kiveszi a létrát, a kanalakat visszadugja, és eloltja a lámpákat. Hát, kedves barátom a tüdejének és gégéjének semmi baja. Mehetünk tovább. Álljon fel!

Két szolga lekapcsolja a félig ájult beteget a székről. A tüdővizsgáló gép kigurul.

DR. MODERN. Következik a gyomorvizsgálat. János! Villámlás, mennydörgés. A plafon kettéválik, és hosszú gumicsövek ereszkednek le. A földből villamosszék emelkedik ki. Üljön le!

BETEG leroskad a székbe. Abban a pillanatban két kampó szétfeszíti a száját, és összeszorítja az orrát.

DR. MODERN. Fülen át lélegzeni. Fülen át lélegzeni! Két gumicsövet leereszt a beteg gyomrába, aki öklendezni kezd. Ahá! Jön már a jó kis gyomorsav! Lehet analizálni! A csöveken át kicsurgó folyadékot beereszti egy bonyolult retortába, amibe különböző folyadékokat önt.

BETEG. Ö... ö... ö...

DR. MODERN számol. Két rész klórsavas káli... négy százalék sósav... az annyi mint... huszonnyolc... megveregeti a beteg hasát. Maga egy boldog ember, barátom, pont huszonnyolc százalék sósava van... kutyabaja a gyomrának... Mehetünk a szívre... János! A Röntgeninkvizítort!

A szoba elsötétül. Túlvilági kék fény, kísérteties zúgás. A beteget megragadja egy acélkéz, és felemeli a levegőbe, két karját kifeszítve. Előtte sebesen forgó acélkorongon lila villámok sisteregnek. Föld alatti moraj. A sötétből egyszerre rémes, vigyorgó csontkoponya közeledik, vigyorgó fogakkal. Szemben, egy higanytükörben felemelt karokkal bólogat egy élő csontváz, üres szemgolyóit forgatva és fogait csattogtatva.

BETEG zokogva. Isten legyen kegyelmes, bűnös lelkemnek! Elájul.

DR. MODERN a sötétből, diadalmas hangon. No látja, barátom - csak a totális vizsgálatnak van teteje! Magának kutyabaja, semmi elváltozás nincs. Csak a szívidegek vannak meglazulva. Egy kis billentyű-neurózis az egész - magának nem szabad sok feketét inni, sok szivart színi -, és ami a fő: tartózkodnia kell minden izgalomtól! A legkisebb izgalom végzetessé válhat!