A lap feldolgozottságának foka

Tartalom kötetek szerint

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Tartalom kötetek szerint
szerző: Ady Endre

ÚJ VERSEK (1906)

Góg és Magóg fia vagyok én
Léda asszony zsoltárai
A mi gyermekünk
A vár fehér asszonya
Mert engem szeretsz
A könnyek asszonya
Félig csókolt csók
Hunyhat a máglya
Hiába kísértsz hófehéren
Vad szirttetőn állunk
Tüzes seb vagyok
A fehér csönd
A másik kettő
Egy ócska konflisban
Léda a hajón
Ima Baál istenhez
A tó nevetett
Meg akarlak tartani
Csak jönne más
A Léda szive
Léda Párisba készül
Az utolsó mosoly
Vén faun üzenete
Várnak reánk Délen
Héja-nász az avaron
A magyar ugaron
A Hortobágy poétája
El a faluból
Búcsú Siker-asszonytól
Ének a porban
A Tisza-parton
Költözés Átok-városból
Lelkek a pányván
Korán jöttem ide
A krisztusok mártirja
A lelkek temetője
Ihar a tölgyek közt
Elűzött a földem
Találkozás Gina költőjével
A magyar Ugaron
A daloló Páris
Egy párisi hajnalon
Három Baudelaire-szonett - 1
     Három Baudelaire-szonett - 2
     Három Baudelaire-szonett - 3
Jehan Rictus strófáiból - 1
     Jehan Rictus strófáiból - 2
Este a Bois-ban
A Gare de I'Est-en
Paul Verlaine álma
A Szajna partján
Szűz ormok vándora
Sóhajtás a hajnalban
Szívek messze egymástól
A csókok átka
Vízió a lápon
Az én menyasszonyom
Ha fejem lehajtom
Rettegek az élettől
Midász király sarja
Búgnak a tárnák
A sárga láng
A Mese meghalt
Harc a Nagyúrral
Ne lássatok meg
A kezek bábja
Vörös szekér a tengeren
Az alvó királyleány
Jártam már délen
Megöltem egy pillangót
A kék tenger partján
A hajnalok madara
Temetés a tengeren
Új vizeken járok

VÉR ÉS ARANY (1907)

A halál rokona
Az anyám és én
Nóta a halott szűzről
Párisban járt az Ősz
Egy ismerős kis fiú
A hotel-szobák lakója
A percek aratója
Elillant évek szőlőhegyén
Közel a temetőhöz
A Halál rokona
A ködbe-fúlt hajók
Halál a sineken
A nagy Álom
A rég-halottak pusztáján
A fiaim sorsa
A platán-fa álma
Sírni, sírni, sírni
Az őszi lárma
Megcsókolom Csók-kisasszonyt
A Halál automobilján
Három őszi könnycsepp
Az én koporsó-paripám
A fekete zongora
A magyar messiások
Beszélgetés egy szekfüvel
Hazavágyás Napfény-országból
Menekülj, menekülj innen
Hepehupás, vén Szilágyban
Gémek az Olimpusz alatt
Gyáva Barla diák
Fölszállott a páva
Mátyás bolond diákja
Megáradt a Tisza
A magyar Messiások
Egy csúf rontás
Szent Margit legendája
A befalazott diák
Páris, az én Bakonyom
Egy jövő költő
Délibáb-ősöm Köd-városban
Én nem vagyok magyar?
A Duna vallomása
Az Avar-domb kincse
Az ős Kaján
Özvegy legények tánca
Jó Csönd-herceg előtt
A Halál-árok titka
Sötét vizek partján
Mostohám a betűben
Akik mindig elkésnek
A nyári délutánok
Sárban veszett hó
Rózsaliget a pusztán
Az ős Kaján
Álom álom helyett
Az áhított csömör
Cseng az élet
Várás a Tavasz-kunyhóban
Bolyongás Azur-országban
A karácsony férfi-ünnep
Az alvó csók-palota
Asszonyok a parton
Mi urunk: a pénz
Sirás az Élet-fa alatt
Ülök az asztal-trónon
A nagy Pénztárnok
Öröm-város volt a hazám
Lázár a palota előtt 1
     Lázár a palota előtt 2
     Lázár a palota előtt 3
A gazdagság álma
Judás és Jézus
Csak egy perc
Havasok és Riviéra
Uzsorás Khiron kertje
Pénz a remeteségben
Vér és arany
Mi urunk: a Pénz
Futás a Gond elől
A Zozó levele
Pénz és Karnevál
Dús lovag násza
A néma madarak
Thaiszok tavaszi ünnepe
Mammon-szerzetes zsoltára
A Léda arany-szobra
Csolnak a holt-tengeren
Absolon boldog szégyene
Kereszttel hagylak itt
Örök harc és nász
Valamikor lyányom voltál
Két hajdani szeretők
Add nekem a szemeidet
Lédával a bálban
Jöjj, Léda, megölellek
Nem mehetek hozzád
Léda a kertben
Szent Június hívása
Bihar vezér földjén
Egyediil a tengerrel
Fekete Hold éjszakáján 1
     Fekete Hold éjszakáján 2
     Fekete Hold éjszakáján 3
     Fekete Hold éjszakáján 4
     Fekete Hold éjszakáján 5
     Fekete Hold éjszakáján 6
Mária és Veronika
A Léda arany-szobra
A szememet csókold
Bölcs Marun meséje
A holnap elébe
Hazamegyek a falumba
Így szólna a szóm
Dalok tüzes szekerén
Ki ad többet érte?
Maradhatsz és szerethetsz
Az én két asszonyom
Az elbocsáitott légió
Ahol Árgyilus alszik
Akiknek dajkája vagyok
Ének a Visztulán
Vig úrfiak bora
A bélyeges sereg
Pap vagyok én
Agg Néró halála
Álom egy méhesről
A nagy Kéz törvénye
Egy jövendő Karácsony
Az én sírásom
A Holnap elébe
Ha a szemem lefogták
Az Értől az Oceánig

AZ ILLÉS SZEKERÉN (1908)

 (Az Úr Illésként…)
A Sion-hegy alatt
»Ádám, hol vagy?« 
Az Isten balján
Krisztus-kereszt az erdőn
Az Úr érkezése
Imádság háború után
Egy régi Kálvin-templomban
A Sion-hegy alatt
Szeress engem, Istenem
A nagy Cethalhoz
A vidám Isten
Álmom: az Isten
Uram, ostorozz meg
Az éjszakai Isten
Az Isten harsonája
Isten, a vigasztalan
A téli Magyarország
Magyar jakobinus dala
Egy harci Jézus-Mária
Magyar fa sorsa
Vén diák üdvözlete
Mért is tettem?
Hárman a mezőn
Az én magyarságom
Néhai Vajda János
A téli Magyarország
A magyar vigasság
Csokonai Vitéz Mihály
A kürtösök szava
Nekünk Mohács kell
Ilosvai Selymes Péter
Kis, falusi ház
A Halál-tó fölött
Léda ajkai között
A te melegséged
A mi násznagyunk
Lédával a Tavaszban
Léda ajkai között
Ha holtan találkozunk
Csók az ájulásig
A szerelmesek Holdja
Várom a másikat
Csukott szemű csókok
Ruth és Delila
Az asszony jussa
Halálba vivő vonatok
Nem jön senki
A lelkeddel hálni
Én régi mátkám
Az utca éneke
Dózsa György lakomáján
A vörös Nap
Emlékezés Táncsics Mihályra
A legszentebb csók
A Hadak útja
Az utca éneke
Csák Máté földjén
A grófi szérün
Pannonia grófnő szekere
Az őszi rózsák
A csillagok csillaga
Új várak épültek
A Délibáb üzcnete
Dózsa György unokája
Halálvirág: a csók
Híven sohase szerettem
Egy régi szinész-leány
Gonosz csókok tudománya
Halálvirág: a csók
Úri szűz dicsérete
Akit én csókolok
A szív komédiája
Az első asszony
Ha csókokat hallok
A csatatér hőse
A fontainebleaui erdőben
Szüret az Athoszhegyen
Májusi zápor után
Hideg-király országában
Az Élet bosszuja
Kacagás és sírás
A paraszt Nyár
Tavasz a faluban
Az utolsó reggelen
Mi lesz holnap?
A Halál lovai
A fehér kendő
A tavaszi viharban
Hideg király országában
A Nincsen himnusza
Csépcl az idő
A harmincadik András-nap
A jégcsap-szívű ember
Egy vidám tor
A fehér lótuszok
A muszáj-Herkules
Harcos ember szíve
Ha távolról nézek
Új könyvem fedelére
A Maradandóság városában
Akik majd elkisérnek
Az én bűnöm
A muszáj-Herkules
Idő előtt elmúlni
Én fiatal maradok
Gonoszak a halottak
Lenni kell, lenni
A legjobb ember
Seregély és galamb
A Rothschildék palotája
Morognak a vének
A verselő asszonyok
Az én testamentumom
Álcás, vén valómmal
Én kifelé megyek

SZERETNÉM, HA SZERETNÉNEK (1909)

Sem utódja, sem boldog őse
Esze tamás komája
Ond vezér unokája
Bujdosó kuruc rigmusa
A Dál-kisasszonyok násza
Hajó a ködben
Négy-öt magyar összehajol
Esze Tamás komája
Zilahi ember nótája
Kurucz Ádám testvérem
Harcos Gyulai Pál
A föl-földobott kő
Két szent vitorlás
Csókokban élő csóktalanok
Milánó dómja előtt
Biztató a szerelemhez
Elfogyni az ölelésben
Megölelném a lyányod
Őszben a sziget
Két szent vitorlás
Hiába hideg a Hold
Séta bölcső-helyem körül
Így szaladsz karjaimba
A vén komornyik
Északi ember vagyok
Ezvorász király sírirata
Betemetik a tavat
Ujjak a Szajnában
Zúg-zeng a jégcimbalom
Megint Páris felé 1
      Megint Páris felé 2
      Megint Páris felé 3
      Megint Páris felé 4
A vén komornyik
Bolond, halálos éj
Budapest éjszakája szól
Catullus költő halála
Nem először sírok
Kisvárosok őszi vasárnapjai
A harcunkat megharcoltuk
Valami még készül
Egy megiratlan naplóból 1
      Egy megiratlan naplóból 2
      Egy megiratlan naplóból 3
Akarom: tisztán lássatok
A Tenger ákombákoma
Szétverek majd köztetek
A harcunkat megharcoltuk
Égő tűzben dideregve
Az elátkozott vitorla
Ázott széna-rendek fölött
A mentő glória
Aki helyemre áll
Hosszú az erdő
A szivárvány halála
Az elsőség jósága
Magyar vétkek bíborban
A Hágár oltára
Az örök halál-menet
Mai asszonyok udvarában
Dudorászó, régi nóta
Heléna, első csókom
Fehér lyány virág-kezei
A tízéves Éva
A Hágár oltára
A csók-csatatér lovagjai
A Lóri csókja
Elindult egy leány
Kató a misén
A Hóvár-bércek alatt
Nézni fogunk, hejhajh
Sappho szerelmes éneke
A jövendő fehérei
Küldöm a frigy-ládát
A Ma kiebrudaltjai
A könnyek haszna
Varjak, szent madarak
Bús Ahasvérok májusa
A Jövendő fehérei
Másokért halunk meg
Álmodik a nyomor
Proletár fiú verse
Menekülés úri viharból
Áldassál, emberi Verejték
Áldott, falusi köd
Apámtól, anyámtól jővén
Egy régi-régi fűz
Az üreg Kúnné
Rettegésben a falu
Áldott, falusi köd
Őszi, forró virág-halmon
Az elsüllyedt utak
A hatalmas Tél
Fedjük be a rózsát
Rendben van, Úristen
A Halál pitvarában
Alázatosság langy esője
Imádság úrvacsora előtt
Az Anti-Krisztus útja
Rendben van, Úristen
Virág-fohász virágok Urához
A Jézuska tiszteletére
Adjon Isten mindenkinek
Vezeklő vigadozás zsoltára
Szelíd, esti imádság
Könyörgés víg halásért
Ne sújts bénasággal
Egy avas kérdés
Az Uraknak Ura
Egyre hosszabb napok
Valaki utánam kiált
Boldogok az öregedők
Első szeretőm ölében
Duruzslás a jégveremből
Kocsi-út az éjszakában
Nem játszom tovább
Sirató ember dala
Az ifjú Rajnánál
Tararrarom, hajh, tararrarom
A Halál: pirkadat
Egyre hosszabb napok
Fájdalmas, bús kitérő
Lelkem szerelmes fattyai
Az ágyam hivogat
Kezdenek nyakukba venni
Most pedig elnémulunk

A MINDEN-TITKOK VERSEI (1910)

Bajvívás volt itt
Az Isten titkai
Hiszek hitetlenül Istenben
»Örvendezz, ifjú, ifjúságodban« 
A Gyülekezet sátorában
A kimérák Istenéhez
Isten drága pénze
Könyörgés egy kacagásért
Az Isten-kereső lárma
Egy kevésnyi jóságért
A szerelmetlenség Istenéhez
Kain megölte Ábelt
A szerelem titkai
A türelem bilincse
Nem adom vissza
A föltámadás szomorúsága
Öreg suhanc vágyakozása
Csak látni akarlak
Halk, bánatos szökés
A holnaputáni asszonykák
Találkozás egy gépkocsival
A harmadik emeletre
Valaki, valaki emleget
Most ölelne valaki
A Szerelem eposzából
A szomorúság titkai
A Nap ravaszkodása
Senki élőnek ellensége
Akármilyen csúnya életet
Az örömtelenség öröme
Az elsötétült utcán
A rém-mesék uhuja
A megátkozott ember
Az én virág-halmom
Az elmaradt szomorúság
Az Éj zsoltára
Nagy sírkertet mérünk
Jóság síró vágya
A magyarság titkai
Gőzösről az Alföld
Hajh, őszi magyarság
A civódó magyar
A márciusi Naphoz
Gálás, vasárnapi nép
A fajok cirkuszában
Itt a bozótban
Pimasz, szép arccal
Az utolsó kuruc
Obsitos vitéz nótája
Hajlongni emerre, amarra
A mindszenti temetőben
Élni, mig élünk
Egy templom-alapító álma
A dicsőség titkai
Az öreg szakálas
Utálnak, de csodálnak
A pócsi Mária
Ha tanultunk zsoltárokat
Életem apadó ere
Fehér asztal búcsúztatója
Bujkálás a szánalomtúl
Bukdosik a lelkem
Eladó a hajó
Az én hadseregem
Mert másokért csatáztam
Ki elveszti harcát
Szegény, árva rigóim
Az élet-halál titkai
A sorsom ellopója
Az elrejtett arcok
A csodák esztendeje
Testem, vitéz pajtásom
A meghivott Halál
Mindent másképpen szeretnék
Az árulás nyara
Az idegen arcok
Az életem kertje
Akit egyszer megláttunk
Az egyenes csillag
Elhagyott a félelem
A tünődés csolnakján

A MENEKÜLŐ ÉLET

A szűz Pilátus
Köszönet az Életért
Dalok a labdatérről 1
      Dalok a labdatérről 2
Felelet az Életnek
A szűz Pilátus
A megabroncsozott lélek
A vár-úr szeméremöve
A megőszült tenger
Télbe-hulló ember vágya
A távoli szekerek
Nyárdélutáni hold Rómában
A Sátán kevélye
Az elzárt király-lyány
A békés eltávozás
Az Óperenciás tengeren
Asszony és temető
Szívedet Isten segítse
A fiam bölcsőjénél
Az Ősz szerelmei
Eldönti a sors
Asszony és temető
A vén csavargó 1.
        A vén csavargó 2.
        A vén csavargó 3.
        A vén csavargó 4.
A város leánya
A legszebb Este
Áldásadás a vonaton
Tűnnek a lyányok
Istenhez hanyatló árnyék
Dühödt, halálos harcban
Bosszus, halk virágének
A Patyolat üzenete
Kis, karácsonyi ének
A menekülő Élet
A nagyranött Krisztusok
A rémület imája
Az Eddig ámene
Köszönöm, köszönöm, köszönöm
Istenhez hanyatló árnyék
A tavasznak alkonyata
Harc és halál
Ezüst patkós paripáinkon
Az örökké elváltak
Az Istennek viselőse
Válogatás a temetőben
Harc és Halál
Egy utolsó égi háború
Elszállnak a lepkék
Fogoly a vártoronyban
Drága, halott nézésekkel
Az eljátszott öregség
Üzenet Költőcske Mihálynak
Türelmetlen, jó barátaimhoz
Seregesen senkik jönnek
A lelkem Kánaán-magvai
Zendülés váraim alján
Szép, magyar sors
A tavalyi cselédekhez
Új magyar bukolika
A Tűz márciusa
Vitéz Mihály ébresztése
Kidalolatlan magyar nyarak
Az új Kísértet
Anya és leánya
Történelmi lecke fiúknak
Csaba új népe
Szép magyar Sors
A magyar tanítókhoz
Levél-féle Móricz Zsigmondhoz
Magyar-bánó magyar aggyal
Lovatlan Szent György
Szomorú ódák valakihez
Én, szegény Magam
Az örök gyermekség
Félrevert harangos napok
Mese szép Csiny-országból
Fajtáddal együtt átkozlak
Teveled az Isten
Szép voltál volna
Vén, bolond úr
Rázd meg szivedet
Óh, életek élete

MARGITA ÉLNI AKAR (1912)

Margita élni akar
Margita Párisba jött
Mikor Párisból hazajöttünk
Margita és Ottokár
Szerelmek az Őszben
Ha visszajönne Margita
Mikor Margita visszajött
A Margita fia
Margita és Sorsunk
Forró szomjakban emlék
Rövid, kis búcsúzó

A MAGUNK SZERELME (1913)

Bántott, döfölt folyton a Pénz is
A visszahozott zászló
A veszélyek Istene
A megunt csatazaj
Új, virágos ifjúsággal
A visszahozott zászló
Város megvétele után
Száz hűségű hűség
Vidám temetés éneke
A visszajáró Májusok
Tiltakozni és akarni
Szent Lehetetlenség zsoltárja
Hajh, Élet, hajh
Köszöntő az Életre
Fölkelések és feledkezések
A Magunk szerelme
Röpülj, piros sárkányom
Holnapra gyógyuló bánat
Én erőszakos ifjúságom
Még mindig háború
Imádság a csalásért
Nő-kergető, fényes hazugság
Elbocsátó, szép üzenet
Valaki útravált belőlünk
Kérdés kék szemekhöz
Hűség aranyos kora
A kiürített ágyasház
Imádság a csalásért
Találkozás egy senkivel
A túlsó part
Az ismeretlen Ada
Vérmuzsikás, csodálatos harc
Óh, nagyszerű Szerelem
Beszélgetés a boszorkánnyal
Hát imígyen sírok
A menekülő lovas
A megszépitő fátuma
És sehogyse vagyok
Hát imígyen sírok
A csontvázak kathedrálisában
Zuhanás a Semmibe
Téli alku szememmel
Ne hagyjuk el magunkat
A ló kérdez
Ifjú karok kikötőjében
Öreg legény szerelme
Mert senki jobban
A szépitő öregség
Holnap is így
Ifjú karok kikötőjében
Csupán magamtól búcsuzom
Mert túlságosan akarlak
Mikor Szulamit alszik
A vállad, a vállad
A Bozót leánya
Az angyaloknál becsületesebben
Holnap talán elküldöm
Azután vége volna
Fekete virágot láttál
Szent Lélek karavánja
Igaz, utcai álmok
Hogy ma vagyunk
Ének aratás előtt
Szent Lélek karavánja
Rengj csak, Föld
Mi kacagunk utoljára
Barangolás az országban
Rohanunk a forradalomba
Új tavaszi sereg-számla
A Tűz csiholója
Enyhe, újévi átok
Dal a Hazugság-házról
A mezőhegyesi háború
Régi énekek ekhója
A gyáva hatalmasok
Megállt a Sors

KI LÁTOTT ENGEM? (1914)

Volt nálamnál már haragosabb Élet?
A kényszerűség fája
Megint nagy vizekre
A perc-emberkék után
Megint sokan néznek
Föl, föl, Uram
Vágyni hogy szeretnék ((1)
      Vágyni hogy szeretnék (2)
Hunn, új legenda
Erdőben, esős délutánon
Az egyedüliség vigasza
Az én ingoványom
»A XXX-ik századból« 
A kényszerűség fája
Nem szánatom magam
Az áradások után
Én fáradtam el
Tavasz van, úrfi
A bölcseség áldozása
Akik helyén éltem
Most már megállhatok
Utólszor még Párisba
Az utolsó sereg
Sípja régi babonának
Két kuruc beszélget (Tyukodi pajtásom)
Ülj törvényt, Werbőczi
Beteg századokért lakolva
Az halottas ünnep
Nagy lopások bűne
Sípja régi babonának
Az undor óráiban
Hát ezért bolondultunk?
Utálatos, szerelmes nációm
Nem nagy dolog
Örökkön így volt
Üzenet amerikai véreimhöz
A régi csapszékben
A Tél asztalánál
A Hóseás átka
Szerencsés esztendőt kivánok
Az Idő rostájában
Az elveszett családok
Az árvaság kertjeiben
A gyermekség elégiája
Hal helyett kígyót
Mondjam el szóban?
Kis női csukák
Az elveszett családok
Könyörgő májusi levél
A cigány a vonójával
Nő van mellettem
Öregszünk, öregszünk, öregszünk
Óh, furcsa Élet
Játék, játék, játék
Egy stájer dombon
A hosszú hársfa-sor
Élet helyett órák
Véres panorámák tavaszán
Minden rém riogat
Az izgága Jézusok
Vendégség Bottyán vezérnél
Kétféle velszi bárdok
Arat a magyar
Véres panorámák tavaszán
A hőkölés népe
Válasz bajnoki hivásokra
Csillagos vén csatalovak
Kín és dac
Lesz más lakodalom
Ad az Isten
Elveszett hit: elveszítlek
A szemeink utódjai
Üzenet egykori iskolámba
Gyűlölet és harc
Őszi, piros virágok
Tüzes trónod körül
Nem hagyom abban
lfju sirályi kedvek
Most követellek magamnak
És mégis kikiáltom
Feleselés egy asszony-verssel
Ha vérharmat kell
Akarlak, hát hazudjunk
Új Tavasz ez
Hajnallal a Hajnalnak
Öszi, piros virágok
Kis, kék dereglye
Aki magának él
Be szépre-nőttél bennem
Eltemetem szemem látottjait
Nagyon közelbe kerültünk
Megköszönöm, hogy vagy
Keserű imádság Mylittához 1
      Keserű imádság Mylittához 2
     Keserű imádság Mylittához 3
     Keserű imádság Mylittához 4
     Keserű imádság Mylittához 5
     Keserű imádság Mylittához 6
Öszülö erdők rettegése
A legfőbb várta
Becéző, simogató kezed
Életbérem sírva panaszlom

A HALOTTAK ÉLÉN (1918)

Hát ahogyan a csodák jönnek
Ember az embertelenségben
Emlékezés egy nyár-éjszakára
Az Akarat cselédjei
A fekete Husvét
Csak rosszabb volnék
Nótázó, vén bakák
Ember az embertelenségben
A Föld ébresztése
Véresre zúzott homlokkal
A Rémnek hangja
Tegnapi tegnap siratása
E nagy tivornyán
Mai próféta átka
Mag hó alatt
A sirató siralma
Intés az őrzőkhöz
Várnak a táborozók
A tábor-tűz mellett
Levél a Végekről
Elhanyagolt, véres szivünk
Mag hó alatt
Kurucok így beszélnek
Az igazi szó
A mosti március
Az ütések alatt
Egyszer volt csak
Az eltévedt lovas
Ház jegenyék között
A fajtám sorsa
Elmenni távolra, pusztulni
Fáradtan biztatjuk egymást
A mesebeli János
Az eltévedt lovas
A régi sereglések
A harcok kényszerültje
Élünk vagy nem? (1)
       Élünk vagy nem? (2)
A nagy hinta-játék
Több bizodalom vágya (1)
       Több bizodalom vágya (2)
Elfáraszt a várás
Kétkedő, magyar lelkem
Két kuruc beszélget (Nagy tüzet...) 1
       Két kuruc beszélget (Nagy tüzet...) 2
       Két kuruc beszélget (Nagy tüzet...) 3
Krónikás ének 1918-ból
A halottak élén
Obsitot se kapok
Új arató-ének
Hulla a búza-földön
Az Ősz muzsikája
A halottak élén
Torony az éjszakában
Halottan és idegenen
Szomorú hitvallás magamhoz
Emlékezés nagy halottra
Az utolsó hidfő
Szegény Zuboly emlékére
Kincs Gyula emlékének
Nóták piros Ősszel 1
A »Dies irae« 
Ásit a tükör
Bóbiskolván lehajtott kardomon
A megnőtt élet
Ifjú szivekben élek
A hivalkodó ember
Az öreg Árvaság
Láttam rejtett törvényed
Himnusz a Tavasznak
A megnőtt Élet
A szép Húsvét
A rabbiság sorsa
A Hold megbocsájt
Dal a boldogtalanságról
Az Ősz dicsérete
A Kraszna völgyén
Készülés tavaszi utazásra
Ésaiás könyvének margójára
Ésaiás könyvének margójára
Hozsánna bízó síróknak
Menekülés az Úrhoz
Adja az Isten
»Te előtted volt« 
A nagy Hitető
Kicsoda büntet bennünket?
A Titok arat
Virágos karácsonyi ének
A csodák föntjén
Volt egy Jézus
Nem csinálsz házat
A szétszóródás előtt
És most már
Ceruza-sorok Petrarca könyvén
A nagy Híd
Vörös tele-Hold emléke
Ceruza-sorok Petrarca könyvén
Még fájóbb könnyek
Ki várni tud
Uzsorás kölcsönök váltója
A fogyó Hold
Kár volna érted
Én bús ibolya-vetésem
A tavaszi sziv
Összebuvó félelem órái
Talán Hellász küldött
Vándor, téli Hold
Tovább a hajóval
Mégsem, mégsem, mégsem
Áldozás piros kedvvel
Már előre rendeltettem
Sajnálom szegény fiúkat
A szenvedésnél többet
A bűnök kertjében
Nyögök s mind terhemmel
Bátor jaj nélkül
Ugrani már: soha
Távolról a Mostba
A szamaras ember
A Mindegy átka
Megmaradok virágos mezőkön
A piros rózsa
Tovább a hajóval
Vallomás a szerelemről
A Kalota partján
És mégis megvártalak
Az elhagyott kalóz-hajók
Vágtatás a Holdnak
Óh, fajtám vére
Vallomás a szerelemről
Minden nagy megujhodottságom
Cifra szűrömmel betakarva
Az Idők kedveltjei
Őrizem a szemed
Beteg szivemet hallgatod
De ha mégis?
Nézz, Drágám, kincseimre
Akkor sincsen vége

AZ UTOLSÓ HAJÓK (1923)

Nincs itt ország
Hogy Délre jussunk
Hüvösvölgyemből sebten, rohanón
Alszik a magyar
Ha messzebbről nézem
Ünnep a Dombon 1
       Ünnep a Dombon 2
Költők Tavaszkor énekelnek
Levél ifjú társakhoz
Piros gyász ünnepén
Csókok és szabadítások
A nagy posványon át
Papp Viktor valceréhöz
Sirva gondolok rá
A csaló vitorlás
Vajon milyennek láttál?
A Május: szabad
Még egyszer jönne
A Tűz ünnepén
Szent Lélek ünnepére
Itthon az úrfi
Éhes a föld
Vihar és fa
Harcos és harc
A Mindent hurcolva
Én jó Hiszekegyem
A mi háborúnk
Szerelem és ravatal
A csillag-lovas szekeréből
Új s új lovat
Élet, Élet, Élet
A Jelen muzsikája
Nagy furdalására lelkemnek
Boldog új évet
Vér: ős áldozat
Uram, segíts bennünket
Követelem a Holnapot
A gyávaság istenessége
Minden az Életért
Régi negédességem meghalt
Vigasztaló beszéd álmaimban
Intés szegény legényeknek
Beteg ember fohásza
Emlékezés Március Idusára
A leghasztalanabb áldozat
Jön a szabadulás
Dal a boldogságról
Jönnek jobb napok
Így van magyarul
Tegnapi, vén riadó
A véres zavarok
Életesnek látom magamat
A szent lob
Fájlalom a fajtám
A »nem tudom« 
Nincsen, semmi sincs
Szent Antal tisztelete
Hogy kevesen vagyunk
A némulás bosszúja
Az Itélet előtt
A szemeim sorsa
A fajtám takarója
A kisérő házak
Szegény legény botja
Utálni s nem törődni
Új marquis-k nyak-tilója
Szép a Szép
Legyetek emlékezéssel hozzám
Áldozás Atilla sirján
Szép az Élet
Koldus hivésnek átka
Kevés beszélgetés magammal
Két sír mellett
Lakodalmi köszöntő távolból
Az igazi messiásodás
Az öreg ház
Levél a Sorsomhoz
Vagy megölni valakit
Hadd szenvednék érte
Tévedtem és tévedve
A földi kunyhóban
Bercsényi marsall huszárja
lfjúság babonás hitével
A Jelen hajóján
Balzsam tündér postája
A legoktalanabb szerelem
Óh, bujni barlangokba
Nem feleltem magamnak
Öreg öcsém mondja
Vulkánok és szivek
Babits Mihály könyve
A régi Isten
A Kezdet siratása
Tegnapba élni belé
Egy háborús virágének
Kár a Voltért
Nagy szárazság idején
A megcsúfolt ember
Szent Liber atyám
Beszélgetés a szívemmel
Strófák Május elsejére
Kiszakadt bús nóta
Két kuruc beszélget (Merre, Balázs testvér...)
Elégedetlen ifju panasza
Követelő irás sorsunkért
Két kuruc beszélget (Most már nagyon jó...)
Az utolsó hajók
Üdvözlet a győzőnek

VERSEK (Debrecen, 1899)

Sirasson meg
E néhány dalban
A Rákóczi vén harangja
Divina comoedia
Karácsony 1
        Karácsony 2
        Karácsony 3
Nem élek én tovább
Válaszúton
Sorsunk
Ősz felé
Szinházban
Van olyan perc
Érted
Én szép világom
Egy csókodért
Válasz
Temetetlenül
Eltagadom
Láttalak
Egy szép leányhoz
Milyen az ősz?
Dal a rózsáról
Mutamur
Epilógok 1
        Epilógok 2
        Epilógok 3
Hajh, gyerekek
Hervadáskor
Búcsú
Egyedül
Mi köt ide?
Itthon
Fuimus
A multak álmán
Jégpályán
Ismeretlen átok
Mesét mondok
Örök vágy
Az élet
Válasz
Hamvazó szerdán
Kossuth halálának évfordulóján
Üdvözlet
Álmok után
Kávéházban
Vallomás
Öszi éjszakán
Októberben 1
        Októberben 2
Ha szeretlek
Nem
Rád emlékeztem
A nagy szerelemből
Jázmin nyitott
A multért
Álmodom
Azuba
Félhomályban 1
        Félhomályban 2
       Félhomályban 3
       Félhomályban 4
       Félhomályban 5
Sok sikert érjen!
Finita
Haza
Elválunk 1
       Elválunk 2
       Elválunk 3
       Elválunk 4
A műhelyben 1
       A műhelyben 2
       A műhelyben 3
Egy koporsó felett
Jobb nem vagyok

MÉG EGYSZER (Nagyvárad, 1903)

Még egyszer
Éjimádó 1
        Éjimádó 2
        Éjimádó 3
Mesék 1
       Mesék 2
       Mesék 3
Óda a betűkről
Vén faun dala
Hideg május
Az utolsó részlet
A halottak
Tovább
Lázban
Hazugság nélkül
Áldomás
Fuimus (De jó, ha…)
Misztérium
Strófák 1
        Strófák 2
Békesség ünnepén
Zsóka búcsuzója
Éles szemmel
Kihűlve
A kenyér
Farsangi dal
Jelentés
Dankó
Lótusz
Témák
A könnyek asszonya 1
        A könnyek asszonya 3
        A könnyek asszonya 4

 KÖTETEKBEN MEG NEM JELENT VERSEK I.

Március 20
»A bánat dalai«-ból
Két dal
Ha
Könnycseppek 1
        Könnycseppek 2
        Könnycseppek 3
Dalok 1
        Dalok 2
        Dalok 3
Temetés
Béke
Puskin
Finále 1
        Finále 2
        Finále 3
Tatjána írt
Nászutazók
Feledjetekl
Október
Halottak napján
A vég után
Karácsony
Szakíts, feledj!
Blaháné
Uti nóta
Boldog örvény
A cári ágyú filozofál
Noé bárkája
A márciusi vénekhez
A tarka blúz
Henrik úr lovagol
(Medve) Miklósnak - Bandi:
Medve Miklósnénak
A pénz 1. Új Heléna
       A pénz 2. Lábán hívása
Intermezzo
Kleopátra hívása
Farsang a Duna-tájon
Köszvény-ország márciusa
A papok istene
A legjobb csókok
Háborog a sír
Zikcene, zakcene, satöbbi
Utazás a Múltban
Az elűzött Könny
Egy megtalált könyv
Révész Bélának
Az Élet vőlegényei
Kacag a Föld
Az új hitvallás
Földrengés előtt
Barna Ég alatt
A kétségbeesés dala
Boldizsárnak:
Emléksorok a Holnap II.-be
Lukács Hugónak:
Páris menekül előlem
Engem félig szerettek
Lányos anya izenete
Révész Bélának
Itt a nagy harc
»Adának«:
Be gyönyörű tavasz-éjjel
A kuruc halála
Egy napló kezdete
Legenda az úr-zsiványról
Fénylik a tenger
Zuboly (Bányai Elemér) emléktáblájára
Játék a Sorssal
Átkozott a Gondolat
Minden csak volt
Dedikáció:
Szegény jó fiaim

KÖTETEKBEN MEG NEM JELENT VERSEK II.

Endre napra
[Legyen élted derült, vidám...]
[Majd hogyha a sivár élet...]
[A barátság...]
Megunt élet
Márkó király
Tötös Györgynek
[Bábbal játszik...]
Lajoshoz
[Elhitettem a szívemmel...]
Gizikének emlékül!
[Mosolygásnak...]
[Vad zivatar...]
Dal a Vigadóról
Megpihent...
(Ha minden…)
Október 6.
Szüret
[Ellenőrzési főszemle]
Jégsaison
Lajoshoz (Lajos komám…)
Szilveszteri exlex-nóta
Dal a szélről
Zion
A baba
Az alsószoknya alkonya
Béke (A parlament…)
Bolkas Lukács úrnak
A Gyurkovics-leányok
Száműzöttek (operett 1 felv)
Itt a tavasz!
Nagyböjti dal
Egy kínos kérdés
Levél a szerkesztőhöz
[Egy hervadt ibolyacsokorból...]
Lesz sorozás!
Zsúr a jégen
Márciusban
Diákélet
Az elveszett hercegnő
Fel Kínába!
A csók halála
Virág a redakcióban
Locsarekné nyugalomban
Ő itt van!
A lóversenyről
Dal a Piac utcáról
Levél
Dal a Nagyerdőről
A herceg úr szerencséje
Május elseje
Jön az orfeum
Rigó Jancsi él!
Dal az időről
Óh, Debrecen...
Bélának
Júliusban
Dal a szalmaözvegyekről
Pfefferfleisch
Útközben
Hulló csillag - lacikonyha
Haza a fürdőből
A hétről
A sárban
Megjöttek a színészek
Lajoska gróf
Dal a házi békéről
Lili asszonyról
Sulamit
Öreg nyár - nem vén nyár
A bolond
Dal a tenoristáról
Fogynak a lányok
Sulamit megbukott
Falun
Olcsó a patika
Levél a szerkesztőhöz (Hallom, hogy…)
Miss Mary és Miss Klára
Dal az interurbán telefonról
Nősülhetnek a papok
A legnagyobb
Mai trubadúrok
Cenzúra a vidéken
A kamat
[Szerkesztői üzenet] (Mi küldeményt…)
Lex Heinze
Egán
A hó
A kalikó
Helyi szerzők
Dalaim
Az esküdtszék
Tavasz
Búrok
Karnevál
Itthon
Új tél
Új irány
Nusikának
A közgyűlés
A zab
A szerelmes hegedős
E könyv olvasása után
Sima úr telepít
[Egyért haragszom, Nusika, magára...]
[Lehet, hogy hall majd még felőlem...]
Május
Térzene
Tudósok hete
Axelrádék
Sztrájk
A bábákról
Fagyosszentek
Júniusi dalok
Aratás
Művészi körutak
Érettségi
Gábriella
Szezonversek
Aktuális versek (Hogy vége…)
Aktuális versek (Egy szép…)
Aktuális versek (Az Idő kissé…)
Aktuális versek (A csarnok már…)
Aktuális versek (Miért annyi…)
Aktuális versek I-II-III.
A szezon
Színház
Antikritika
Primadonna
Az év komédiája
Karnevál ellen
Gringoire
A hang
A hó (Bizony, mikor…)
Tavasz (A nagykabát…)
Színház (Oly ifjú…)
A kocsi
Szezonversek I-IV.
Huszárosan
A kis táncosnő
Halton Nagyváradon
[Színházi poézis] I-VI.
Nincs ballada
Modern líra
Fürdőlevelek
Makai halála
Nyárvégi strófák I-V.
A törpék napja
Az első dal
Senki
A választás s a pótadó
Szintén strófák a színházról I-IV.
Dalok a szüretről I-IV.
A brettli
Idillum
Terka
Vénasszonyok nyara
A korzó
A színház (Szubvenciót…)
Vigasztalás
A »csomópont«
A szép kapitány
Búcsúztató
Farsang
A primadonnák betegek
A brigád haragja
Urak a színpadon
[Tisztviselők kaszinója]
Hamvazószerda
[Tavasz és ősz]
Tavaszi strófák
Aktuális strófák I-IV.
Fedák Sári
Májusi strófák
Júniusi ősz
Nyári strófák III (A hit is a…)
Nyári strófák I-IV (Éjszakázva…)
Pusztul a lótusz
[Zűrzavaros, ifjú melódiák...]
Fájdalmak
[Álmatlan, gyilkos lázban...]
Ilonka
Az Isten dicsérete
Magyar igazság Párisban
Révész Bélának
[Ez az Élet könyve...]
A Gondviselés barátjának
[Tavasz-világ...]
[Cziffra Géza verseskötetébe]