Ugrás a tartalomhoz

Szerző:Kőrösi Csoma Sándor

A Wikiforrásból

Kőrösi Csoma Sándor (született Csoma) (Csomakőrös, 1784. március 27. – Dardzsiling, 1842. április 11.) saját szavaival: székely-magyar Erdélyből („Siculo-Hungarian of Transylvania”), nyelvtudós, könyvtáros, a tibetológia megalapítója, a tibeti-angol szótár megalkotója.

Bibliográfia[szerkesztés]

Baktay Ervin: A világ tetején. Kőrösi Csoma Sándor nyomdokain Nyugat Tibetbe. Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára, Budapest, 1930; 1934.

Baktay Ervin: Háromszéktől a Himálajáig. Kőrösi Csoma Sándor regényes életrajza. Budapest, 1942.

Baktay Ervin: A messzeségek vándora. Budapest, 1960.

Baktay Ervin: Kőrösi Csoma Sándor. Budapest, 1962; 1963; 1999.

Blaskovich Lajos: Őshaza és Kőrösi Csoma Sándor célja: Kőrösi Csoma Sándor halálának 100. évfordulóján. Budapest, 1942.

Bódis Rózsa: „Kőrösi Sándor emléke itthon és külföldön”, Turán XXV, 1942. 196-197.

Cholnoky Jenő: Kőrösi Csoma Sándor. Budapest, [1940].

Cholnoky Jenő: „Kőrösi Csoma Sándor emléke”, Turán XXV (1942), 55-57.

Cholnoky Jenő: „Kőrösi Csoma Sándor Göttingenben”, Turán XXV (1942), 8-20.

Csetri Elek: „Adalékok Kőrösi Csoma Sándor életrajzához”, Nyelv- és Irodalomtud. Közl. XI (1967), 33-47.

Csetri Elek: „Iratok Kőrösi Csoma Sándor göttingai tanulmányútjához”, Nyelv- és Irodalomtud. Közl. XII (1968), 134-141.

Csetri Elek: Kőrösi Csoma Sándor, Bukarest, 1984; Kolozsvár, 2002.

Debreczy Sándor: Kőrösi Csoma Sándor csodálatos élete. Sft. Gheorghe, 1938. - Sepsiszentgyörgy, 1942.

Duka Tivadar: „Két levél a Ganges partjairól Kőrösi Csoma Sándorról”, Akad. Ért. 1858, 608-622.

Duka, Theodore: „Some Remarks on the Life and Labours of Alexander Csoma de Kőrös, delivered on the occasion when his Tibetan Books and Mss. were exhibited before the Royal Asiatic Society on the 16th June, 1884”, JRAS 1884, 486-494. (Magyar fordításban: Budapesti Szemle 39 (1884), 93. szám 463-472)

Duka, Theodore: Life and Works of Alexander Csoma de Kőrös. Trübner's Oriental Series London, 1885. 234.

Duka Tivadar: Kőrösi Csoma Sándor dolgozatai. Magyar Tudományos Akadémia kiadásában, Budapest, 1885. 438.

Eötvös József: „Emlékbeszéd Kőrösi Csoma Sándor lt. felett. Elmondá az Akadémia’ XII. köz ülésében, oct. 8. 1843”, A’ Magyar Tudós Társaság évkönyvei VII (1842-44), 32-51.

Estéli József: Kőrösi Csoma Sándor dokumentáció, Buddhist Mission, Budapest, 1983

Feer, Léon: Analyse du Kandjour, recueil des livres sacrés au Tibet, par Alexandre Csoma de Körös. Traduit de l’anglais par L. Feer. (Annales du Musée Guimet, II.) Paris, 1881.

Francke, A. H.: „Neues über Csoma de Kőrös”, Ung. Jb. VI (1926), 320-322.

Francke, A. H.: „Die Fragen des Alexander. Eine von Alexander Csoma de Kőrös hervorgerufene tibetische Schrift”, Ung. Jb. VIII (1928), 375-377.

Gaboda Péter: „Kőrösi Csoma Sándor egyetlen hiteles portréjának története. (A Schöfft-féle rajz: vázlattól a litográfiáig)”, Keletkutatás, 1995 tavasz, 5-21.

Horváth Géza: „Megemlékezés Duka Tivadar tiszteleti tagról”, Akad. Ért. 1925, 341-344.

Hunter, W. W.: „A Pilgrim Scholar”, The Pioneer Mail 1885. oct. 5. (Magyar fordítása: Budapesti Szemle 1898, 264. szám, 427-463, továbbá Kőrösi Csoma Sándor: Buddha élete és tanításai. Bukarest, 1972. 34-76.)

Jakab Elek: „Dr. Duka Tivadar könyve Kőrösi Csoma Sándorról. Ismertető értekezés” Értekezések a történelmi tudományok köréből XIV (1888), 1-67.

Kara György: Kőrösi Csoma Sándor. (A múlt magyar tudósai) Budapest, 1970.

Kádár László Antal: Kőrösi Csoma Sándor életcélja és munkássága, Debrecen 1984.

Kárffy Ödön: „Levéltári kutatások K. Csoma Sándor életéhez”, Akad. Ért. 1914. 157- 168., 224-234., 438-454.

Kemény Zsigmond: „Kőrösi Csoma Sándor” (nekrológ), Erdélyi Hiradó 1842. július, 58. szám.

[Kőrösi Csoma Sándor] Alexander Csoma de Körös: Tibetan Studies: being a reprint of the articles contributed to the Journal of the Asiatic Society of Bengal. Calcutta, 1912.

Kőrösi Csoma Sándor a lélek tükrében, szerk. Szász Tibor András, Kovászna, 1996

Kőrösi Csoma Sándor emlékkiállítás az Egyetemi Könyvtárban, 1942. Szerkesztette: Felvinczi Takáts Zoltán. Kolozsvár, 1942.

Kőrösi Csoma Sándor: Ázsiai levelek és más írások. Válogatta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: Heller János. (Officina könyvtár 105) Budapest, 1949.

[Kőrösi Csoma Sándor] Korosi Alexander Csoma: The Life and Teachings of Buddha. Calcutta, 1957.

Kőrösi Csoma Sándor: Buddha élete és tanításai. Fordította, az előszót írta és jegyzetekkel ellátta Bodor András. Bukarest, 1972; 2. jav. kiad Bukarest, 1982.

[Kőrösi Csoma Sándor] Collected Works of Alexander Csoma de Kőrös, 1-4. kötet szerk. Terjék József, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1984.

Kubassek János: A Himalája magyar remetéje: Kőrösi Csoma Sándor életútja, kortörténeti és földrajzi háttérrel, Panoráma, Budapest, 2003.

Laczkó Géza: Kőrösi Csoma Sándor. Szeged, 1942.

Le Calloc’h, Bernard: Kőrösi Csoma Sándor útinaplója, Budapest 2000.

Le Calloc’h, Bernard: Kőrösi Csoma Sándorral Nagyenyedtől a Himalájáig, Budapest 1996.

Ligeti Lajos: „A jugarok földje”, Magyar Nyelv XXVII (1931), 300-314.

Ligeti, Louis: „Ouvrages tibétains rédigés à l’usage de Csoma”, T'oung Pao XXX (1933), 26-36.

Ligeti, Louis: „Les péregrinations de Csoma de Kőrös et le pays de Yugar”, Révue des Études Hongroises XII (1934), 233-253.

Ligeti, Louis: „Alexander Csoma de Kőrös”, Nouvelle Révue de Hongrie 1935. 495-501.

Ligeti Lajos: „Kőrösi Csoma Sándor emlékezete”, Kőrösi Csoma-Archívum 111:2 (1941), 111-118.

Marczell Péter, „Kőrösi Csoma Sándor a tibetiek Szenczi Molnár Albertje?”, Confessio 1994/3.

Mezey István: „Kőrösi Csoma-kultusz Japánban”, Turán 1942. 58-61.

Musnai László: „Kőrösi Csoma Sándor ismeretlen élete”, Protestáns Szemle 1919: 8.

Musnai László: Kőrösi Csoma Sándor. Halálának századik évfordulóján a romániai magyar nép számára. Aiud (Nagyenyed), 1943. 32.

Musnai László: Kőrösi Csoma Sándor és az enyedi Bethlen Kollégium. (Kézirat) Nagyenyed, 1961. július 31. 19 gépelt lap. (MTAK Kézirattár, Analecta Kőrösi Csoma Sándor)

Musnai László: „Kőrösi Csoma Sándor és Nagyenyed”, Magyar Pedagógia LXIII (1963), 486-507.

Musnai László: „Kőrösi Csoma és a Kolozsvári Tudós Kör”, MTA Nyelv és Irodalomtud. Oszt. Közl. XXIII (1966), 279-284.

Nagy, L. J. [Lajos Gyula]: Tibetan Books and Manuscripts of Alexander Csoma de Kőrös in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. (Bibliotheca Orientalis Hungarica 5.) Budapest, 1942.

M. Nagy Ottó: „Adatok Kőrösi Csoma Sándor életéhez”, Erdélyi Múzeum XIII (1942).

Németh Gyula: Kőrösi Csoma Sándor célja. Budapest, 1935.

Németh Gyula: Kőrösi Csoma Sándor lelki alkata és fejlődése. Kolozsvár, 1943.

Normantas Paulius, Kőrösi Csoma Sándor valóságos és álombeli útján, Magyar Fotográfiai Múzeum – Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Kecskemét-Budapest, 2001.

Pogány István: „Kőrösi Csoma-kultusz Indiában”, Turán 1942. 155-158.

Ross, E. Denison: „Kőrösi Csoma Sándor és a tibeti buddhizmus”, Akad. Ért. 1910. 438-451.

Ross, E. Denison: „Kőrösi Csoma Sándor”, Kőrösi Csoma-Archívum II (1926-1932, 333-345.)

Sarton, George: „Alexander Csoma”, Isis XII (1929), 5-9.

Schmidt József: „Kőrösi Csoma Sándor mint nyelvkutató”, Magyar Nyelvőr L (1921), 35-39.

Schmidt József: „Kőrösi Csoma Sándor”, Kőrösi Csoma-Archívum 1 (1921-1925), 3-26.

Somogyi József: Kőrösi Csoma Sándor emléke itthon és külföldön. (Néprokonsági Dolgozatok 20.) Budapest, 1942. 7.

Stein Aurél: „Duka Tivadar emlékezete”, MTA Emlékbeszédek XVI. kötet 9. szám (1913), 1-33.

Szilágyi Ferenc: „Adatok Kőrösi Csoma Sándor életrajzához”, MTA I. Oszt. Közl. XXI (1964), 267-291.

Szilágyi Ferenc: „Bölcsőjét kereste a magyarnak...”. (Az Így élt Kőrösi Csoma Sándor javított, bővített, új kiadása), Budapest 1992.

Szilágyi Ferenc: „Emlékezés Kőrösi Csoma Sándorra”, Magyar Nyelvőr LXXXVIII (1964), 263-269.

Szilágyi Ferenc: Kőrösi Csoma Sándor hazai útja. (Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 1.) Budapest, 1966.

Téchy Olivér: Kőrösi Csoma Sándor és a tibeti buddhizmus. (Magyar Keleti Társaság kiadványai 2.) Budapest, 1944.

Terjék József - Rozsondai M.: „Kőrösi Csoma Sándor levelei az Akadémia Könyvtárában”, Magyar Tudomány 1972: 5, 320-327.

Terjék József, Emlékek Kőrösi Csoma Sándorról: levelek, okiratok, emlékezések, Kőrösi Csoma Sándor Társaság – MTAK, Budapest, 1984.

Terjék József, Collection of Tibetan MSS and Xylographs of Alexander Csoma de Kőrös, MTAK Budapest, 1976.

(Toldy Ferenc) Schedel Ferenc: „Kőrösi Csoma Sándor levelező tag”, A’ Magyar Tudós Társaság évkönyvei VI (1840-42), 141-142.

Toldy Ferenc: „Gyászbeszéd Kőrösi Csoma Sándor felett. Tartatott az akadémiában július 25. 1842”, Toldy Ferenc irodalmi beszédei. [Pozsony], 1847. 68-75.

Tudósítások Kőrösi Csoma Sándorról. Közreadja Terjék József. A Kőrösi Csoma Társaság kiadványa Budapest, 1971 (A Tudományos Gyűjtemény és a Tudománytár Csomára vonatkozó korabeli cikkeinek reprintje.)

Wojtilla Gyula: Kőrösi Csoma Sándor szanszkrit-magyar szójegyzéke, MTAK, Budapest, 1984.

Zágoni Jenő: Kőrösi Csoma Sándor bibliográfiája. Bukarest, 1984.