Lajtabánsági Függetlenségi Kiáltvány

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Lajtabánsági Függetlenségi Kiáltvány
Kiáltvány a világ népeihez!


      A nemzetek önállósága elvének hangoztatásával diktált trianoni béke megkérdezésünk és meghallgatásunk nélkül a legyőzött Ausztria kommunistáinak koncául akarja dobni ezeréves egyetértéssel kezünkben tartott területünket.
      Ezen erőszakolt átcsatolás ellenkezik a joggal és igazsággal, mert önrendelkezési jogunkat figyelmen kivül hagyja, mert a legyőzött érdekében sujt bennünket.
      Mélyen sérti nemzeti önérzetünket és történelmi hagyományainkat, a melyek évszázadokon át Ausztria gyűlöletében testvériségbe forrasztotta a hazájukat egyformán szerető magyar, német, horvát polgártársainkat.
      A végből, hogy nyílt, igazságos és becsületes nemzetközi összeköttetéseket tarthassunk fenn, hogy a szabad népek kölcsönös érintkezésében az igazság uralmát és mindennemű nemzetközi kötelezettségek lelkiismeretes tiszteletben tartását biztosithassuk és biztosittassuk, fegyvert fogtunk s most egyetlen ellenség sincs ősi földünkön.
      Kivivott szabadságainkat megtartandó és biztositandó a trianoni békeokmány 27. cikkének 1. pontja értelmében kiüritett területek és lakosainak

Függetlenségét, Önállóságát, Semlegességét

kikiáltjuk és a Lajtabánságot megalakitjuk.
      Az államfő jogait a bán gyakorolja, akit az alkotmányozó gyűlés választ. A végrehajtó hatalmat a bán a hattagú kormányzótanács útján és felelőssége mellett gyakorolja. A bánság hivatalos nyelve a magyar, anyanyelvét azonban úgy a hivatalos, mint a magánéletben minden polgár szabadon használhatja.
      A törvények, rendeletek magyar, német és horvát nyelven jelennek meg. Átmenetileg a magyar állam törvényei maradnak érvényben.
      A bánság minden polgára nemzetiségi, nyelvi, vallási különbségre való tekintet nélkül a törvények előtt teljesen egyenlő s ugyanazon politikai és polgári jogok és kötelezettségek részesei.
      Ezen függetlenségi kiáltványban foglaltakat magunkra nézve kötelezőknek elfogadjuk, mind magunk megtartjuk, mind másokkal megtartatjuk, aláirásunkkal és pecsétünkkel ellátjuk.
      Kelt Felsőőrön, 1921. október 4-én.

Lajtabánság Alkotmányozó Gyűlése.