A lap feldolgozottságának foka

Krisztus álma

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Krisztus álma
szerző: Gárdonyi Géza

(Legenda Virágvasárnapra.)

A Pálmafák alá vonult
a Mester -és a kis csapat,
- hol hűs árnyat ereszt a lomb, -
pihenni fáradalmukat.
S míg őket álom ringatá,
susogni kezd a kis liget:
mozdul a fa, virág, fűszál,
vonaglanak a tövisek.

A Pálma kezdi:

- Én vagyok
a fák között, kit ő szeret.
Ha fáradt volt, levélernyőm
föléje hűs árnyat vetett.

S midőn hozsannát zeng neki
a szent-városban ifjú, agg,
útjára lombom ezrei
s legszebb virágim hullanak.

Sápadtan az olajfa mond:
a nap leszáll, s eljő az éj;
s lappangva lombjaim alatt
az áruló már lesre kél.

És jő az Úr, s én hallgatom
gyötrődő lelke mit sóhajt.
Két karja az éghez remeg...
És rája villan dárda, kard.

A tó színén rezdül a Nád,
Fürtös feje búsan zizeg;
- Királyi pálca én leszek.
Miért is szültek a vizek?

A Tüske szúrós ágait
magához nyomva így zokog:
- Átok reám e tőrökért:
én vérzem a szent homlokot

A Tölgy megborzong, s felsóhajt:
- Holnap kivágnak engemet,
holnapután a Golgotán
a hóhér rajtam öli meg.

A zöld Borostyán így rebeg:
- Sírjához innen kúszom én,
s ezer karommal ölelem
ki legjobb volt a földszínén.

A kis liget virágai
susognak erre sírva mind:
- Óh elmegyünk ráomlani,
sírján kiadni lelkeink.

Fölkél az Úr. S a kis csapat
indul a szent-város felé.
Az Úr előbb mindkét kezét
áldásadón fölemelé:
- Nézzétek - szól - a harmatot:
Mint könnyek ezre, úgy ragyog.