Jelentés Teleki Pál öngyilkosságáról

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Hivatalos jelentés a miniszterelnök haláláról

Alulírottak megállapították, hogy Teleki Pál gróf miniszterelnök úr folyó hó 3-án a kora hajnali órákban öngyilkosságot követett el. A holttestet megvizsgálva kitünt, hogy jobboldalt a nyakon a jobbkéz mutatóujjával érintkezésben egy nagytípusú Browing-revolver fekszik. Az ágy párnája telve van véralvadékkal, amely két oldalt lecsurgott. Jobboldalt a halántékon a hajas fejbőr szélénél találtuk a bemeneti nyílást, amelyet megpörkölt és összecsapzódott haj körít. A nyíláson át roncsolt agyvelőrészek ürültek ki. A kimeneti nyílás a bal halántékcsontfali tájékon látható körülbelül kétpengősnyire tátongó és szintén agyrészekkel telt. A feji tájéknak megfelelően a falon fillérnyi nyílás látható, amelynek a környéke a falon tapadó agyroncsalékkal borított. A holttest vizsgálata azt mutatja, hogy a halál a kora hajnali órákban következhetett be. Az öngyilkosság ténye kétséget kizárólag megállapítást nyert.

Budapest, 1941 április hó 3.

Dr. Levitzky Károly sk. m. kir rendőrfőorvos

Dr. Bakay Lajos sk. egyetemi nyilvános rendes tanár