Iványi István: Szabadka Szabad Királyi Város története I

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Előszo

Bevezetés

Szabadka földrajzi fekvése és határai

A város neve

A város cimere és pecsétje

Történelmi rész

I. Vidékünk hajdankora

II. Szabadka a magyar királyok alatt 1542-ig.

 1. Alapitás és birtokviszonyok
 2. A pórlázadás
 3. A török veszedelem kezdete
 4. Iván cár

III. A török korszak 1542– 1686

 1. Török intézmények, a szegedi kerület
 2. Magyar nemzeti élet
 3. Uj lakosság

IV. A határőrvidéki korszak 1686–1743.

 1. Felszabadulás a török járom alól
 2. Telepedés és a törökök becsapásai
 3. A határőrség szervezése 1686–1703.
 4. A Rákóczy-féle mozgalmak és a határőrvidék tavábbi sora 1703–1743.
 5. A tiszai határőrvidék polgáriasítása 1741–1743.

V. Szent-Mária mezőváros 1743–1779

 1. A város szabadalmai
 2. Viszályok a rácokkal és szervezkedés
 3. A királyi biztosságok, a rácok átköltözése. Belszervezés
 4. Viszály a nemesekkel
 5. Belügy és adórendezés
 6. Uj kamarai szerződés 1749-ben a földbirtok-viszonyok rendezése s egyéb ügyek.
 7. Viszály a kir. kamarával, mint földesúrral 1756-1759.
 8. Törekvés a teljes felszabadulásra
 9. Bajmak falu telepítése
 10. Ujabb törekvés a város felszabadulására. A rác lakosság törekvései
 11. Ügyünk a vármegyénél. Deputácio, Jósics audienciája
 12. A város felszabadulása

VI. Mária Theresiopolis s később ismét Szabadka sz. kir. Város 1779 óta

 1. A szab. kir. város kiváltságai. Beigtatás, birtokbavezetés
 2. Viszály a vármegyével, az előfogatok kérdése
 3. A váltságdij. Ürényi Mihály kir. biztos működése
 4. II. József reformjai. A török háboru.
 5. Az alkotmány visszaállitása. A város becikkelyezése.
 6. A francia háborúk és egyéb terhek 1803-ig
 7. Belügy, Bajmak és Csantavér urbáriuma 1785/7-ben.
 8. Ismét az előfogatok kérdése. Sándor falu telepítése.
 9. Az 1802. évi országgyűlés. Francia háborúk. Pénzzavarok
 10. A kormány kényuralma. Mivelődési törekvés. A pallosjog kiterjesztése a falvakra.
 11. Az 1825. évi országgyűlés. Meghasonlás a tanácsban
 12. Mukics Simon viszálya. Eötvös Pál kir. biztos.
 13. A városok ügye az országgyűlésen. István főherceg látogatása 1847-ben. Készülés az 1847/8. Évi országgyűlésre. Visszapillantás.
 14. Az 1848–49. Évi események
 15. Ostromállapot
 16. A Vojvodina vagy szerb vajdaság kora
 17. Csonka alkotmány és a provizórium
 18. Az uralkodó és a nemzet kibékülése. Befejezés