IASu F47 II 45/1919

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A Szabadka városi magyar főgimnázium igazgatóságától

67/1919. szám

Tekintetes Tanács

Az intézeti épületbe 1918. december 1-én beszállásolt katonaság parancsnokságának felszólítására a következő, napon át kellett engednem a tanári tanácskozó termet, a melette fekvő igazgatói irodát és az ebből nyíló fogadó szobát, mely legutóbbi helyiségben a fobba építve van az intézet pénztarto Arnheim-féleszekrénye is. E három helyiségben levő hivatalos iratokat, könyveket, szóval az egész intézetnek az 1747-ig visszanyúló levéltárőt egyéb, alkalmas hegyiség híján az intézeti épület másik részében levő igazgatoi lakás két szobájában lehetett csak ideiglenesen elraktározni és eddig megőrizni

Ez a szükségbeli elhelyezés azonban sem célszerűnek, sem biztosnak nem mond ható, mert azon nagy szekrényeket, melyekben a levéltár eddig őriztetett, az igazgatói lakásba átszállítani egyáltalában nem lehet, ennek következménye az, hogy az iratokat és könyveket zongorára, asztalokra, pamlagokra, székekre, sőt nagy részüket a csupasz padlóra lehetett csak elhelyezni. E miatt aztán a kezelés is igen nagy nehézségekkel jár, de másrészt az iratokat és a könyveket is elzárható szekrények híján, az elkallódás állandó veszélye fenyegeti. És habár a tiszt urak készséggel megengedték, hogy az igazgatói hivatalos helyisegék egyikében a falba épített pénzszekrény bármikor is is igénybe vehető, mégis annak gyakori használata a mostani viszonyok között nagyon nehézkes, különösen ha abba nap-nap után pénzt kell tenni vagy onnan kivenni, mint ez legközelebb, a 11. félévi tandíjszedé skor történni fog.

Ezért Vojnich Túnich János, rendes tanár úr, kit a tek. Tanács folyó évi febr. 15-én 2,619/1919. sz. a kelt határozatával a betegség miatt szabadságolt és nyugdíjaztatásáért is folyamodott Kosztolányi Árpád, igazgató helyetteséül f. é. március 1-től kezdődőleg kirendelt, érintkezésbe lépett az intézeti épületben elszállásolt katonasag parancsnok uravál, aki kijelentette ő előtte, hogy a tanári tanácskozó termet és az igazgatói írószobát kész visszaadni eredeti rendeltetésének, ha a városi hatóság réndbe hozatja az iskolaszolgák szobáját a benne levő kemencével együtt, ezen helyiségbe költöznék aztán át a jelenleg az igazgatói írodában elhelyezett személyzet. Kérem a tek. Tanácsot szíveskedjék az intézeti ügykezelés gyorsasága és biztonsága érdekében a csekély költséggel járó rendbehozatalt elrendelm úgy az iskolaszolgák szobájára, valamint a tanári tanácskozó teremre és az igazgatói írószobára nézve is.

Szabadka, 1919 február 24
rendes tanár
az igazgató helyettese