Eszperantó gyorsírási művek

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Eszperantó gyorsírási művek

A magyar gyorsírási kiállításon élénk feltünést keltettek Jakab Lajos eszperantó gyorsírási könyvei, melyeket a Szegedi Gyorsírók Egyesülete kiállítása keretében állított ki. Az eszperantó gyorsírás irodalmának a világ minden részén megjelent fontosabb termékét ott láttuk egymás mellett, úgy, hogy ilyen teljes gyüjtemény még sehol kiállítva nem volt Jakab Lajos, ki nemcsak legalaposabb ismerője az eszperantó nyelvnek, hanem akinek épen tavaly jelent meg saját eszperantó gyorsírása is, ritka szaktudással gyüjtötte össze az ide tartozó munkákat.

Az eszperantó gyorsírási irodalom alábbi becses egybefoglalásának különösen értéket ad az, hogy ennek teljessége felülmul bármely nyelven megjelent hasonló összeállítást.

I. Gabelsberger rendszer szerint:

1. G. Christoffel: Übertragung der Stenographie Gabelsberger auf die Esperantosprache. Braunschweig, 1907. (Kézirat.)

2. G. Christoffel: Lernolibro de la Natura Stenografio Gabelsberber; Wolfenbüttel 1908.

3. Dr. Alb. Schram: Esperanto Stenografio, Wolfenbüttel, 1910.

4. Dr. Alb. Schramm: Internacia Stenografia Gazeto Gabelsberger. I. Jaro. 1991. Dresden.

II. Stolze-Schrey rendszer szerint:

1. Fr. Schneeberger: Lernolibro de Esperanta Stenografio. Laufono. 1905.

2. Fr. Schneeberger: Resumo de la Esperanto Stenografio. 3. aldono. 1904. Laufono.

3. Fr. Schneeberger: Regularo kaj Sigelaro de kongresa Stenografio. Laufono. 1906.

4. E. Stark: Flugila Plumo, monota gazeto. I. jaro. 1911. Magdeburg.

5. A. Frons: Problemo por alfari la sistemon stolce-srejan por slavaj lingvoj Warstade. 1907. (Kézirat.)

III. Pitman rendszer szerint:

1. George Ledger: Pitman's Phonography. London.

2. Josiah Catton: Espersteno. St. Alban's (Anglujo).

3. A. Lyndridge: Resume de Esperanto Fonografio. (Kézirat.)

IV. Scheithauer rendszer szertnt:

1. H. I. Bulthuis: Stenografio. Sislemo lau Scheithauer prilaborita por Esperanto. Gravenhage. 1905. (Kézirat.)

2. H. I. Bulthuis: Ugyanaz röviditett alakban. Gravenhage. 1905. (Kézirat.)

V. Roller rendszer szerint:

H. Roller: Kompleta Lernolibro de la Esper. Stenografio. Berlin. 1908.

VI. Sprotte R. rendszer szerint:

R. Sprotte: Aoro, Stenogr. Internacia. Berlin.

VII. Duployé rendszer szerint:

A. Creux: Adapturo a la lingvo internaciona di la delegitaro (Sistemo Ido) kun apendico por Esperanto. Paris.

VIII. Ch. Barit rendszer szerint:

Ch. Barit: «L' Espero.». Limoges, 1908.

IX. Albert Ruthardt: Die internationale Kurz-Schrift. Mühlacker. 1910.

X. Wydrinski: Orthographisch und siegellos schreibbare Welt-Kurszchrift. Berlin. 1909.

XI. Jakab Lajos rendszere szerint:

1. L. Jakab: Lernolibro de la plej simpla kaj plej facila Esperanto Stenografio. (I. parto) Elementa Stenografio. (Manuskripto) Budapest, 1912.

2. L. Jakab: Ugynanaz, átdolgozott II. kiadás 1913. kéziratban.

3. Jakab L.: Esperanto elemi gyorsírás Budapest, 1913. (Kéziratban)

4. Jakab L.: Tizféle esperanto gyorsírási rendszer abc-jének összehasonlitó táblázata. Budapest, 1912.

5. Jakab L.: Esperanto hangstatisztika 10 táblázattal Budapest, 1912. (Kézirat.)

6. Jakab L.: Esperanto gyorsírási törekvések (az «Irás»-ban). 1912.

7. K. Evald: Bildoj el la besta vivo. Trad. Dr. I. Pataky. Stenografio: L. Jakab Budapest, 1913. (Kézirat, 70 oldal.)

XII. Nagy Sándor rendszere szerint:

Rónai Sámuel: Esperanto gyorsírás (a «Néspszerü Gyorsíró»-ban). 1912.