A lap feldolgozottságának foka

Biblia

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Biblia
szerző: Gárdonyi Géza

Minden embernek fel kell fedezni maga számára egy Amerikát. Ismerte már képekből, emlegetésből, olvasmányokból is. Mégis elámul-bámul, mikor a maga szemével látja, a levegőjét szívja, kincseiben részesül.
Ez a minden ember Amerikája a Biblia.Mikor a Bibliáról beszélek, jobban csak az Uj TESTAMENTUM-ról beszélek. Az Óban csak az első négy fejezet, a Zsoltárok, Jób könyve, BÖLCS SALAMON az, amit minden tíz esztendőben egyszer elolvashatunk.
Az UJTESTAMENTUM azonban akár mindennap is olvasható. Az ÚJTESTAMENTUM a csillagos ég könyv-alakban. Rejtelmes és kiolthatatlan. Tündöklő gondolatai a végtelenség árnyékában ülnek s mögöttük lebeg az Isten.
Csak ne regényül olvassátok. A biblia legendáit érteni kell. Vajjon mi értéke van Ezopusnak, ha benne csak az állati történeteket olvassuk?
Szedjük le csak az állati maszkot, ott van alatta az ember, s ott vannak az emberi igazságok.
Vegyük le a legendáról az emberi maszkot, megtaláljuk az isteniigazságokat.
A bibliai mondások, s különösen Jézus szavai legyenek az elsők, amelyeket figyelemmel olvasunk. Az ilyen mondásokat jelöljétek meg színes ceruzával.
A legelső amit megjelöltök, JÉZUSnak ez a mondása legyen:
Boldogok, akiknek a szíve tiszta.Kísérletet láttam, hogyan lehetne a denaturált spirituszt megtisztítani?
Pohárba egy marok földet tettek. Körülbelül félig volt vele a pohár. Aztán színig töltötték spirituszszal. Megkeverték.
... Ime, - gondoltam, - ha most ez a keverék meg tudna szólalni, ezt mondaná:
- Sár vagyok.
A pohár tartalma tisztulni kezdett. Még zavaros volt, de fölülről már világosodott. Gondoltam: most már a keverék, ha magatudata, maga-érzése volna, nem merne megesküdni arra, hogy sár.
Aztán a zavarosság teljesen elmult.
... Ime, - gondoltam, - ha a pohár tartalma szólni tudna, most már így szólana:
- Spiritusz vagyok.Aki azt hiszi, hogy az ember úgy terem, mint a gomba, s úgy múlik el, mint a gomba, annak a Biblia is csak gomba.
De aki már érzi, hogy spiritusz, megérzi a Bibliában, hogy az a könyv küldött-lelkek műve. Égi bölcsek tanítása földi gyermek-nyelven.
Mért gyermeknyelven?
Mert minden változik a földön, csak a gyermek-nyelv nem. A gyermek-nyelv mindig képes, mindig mesés. A képnek magyarázó ereje van, a mese meg elpusztíthatatlan rámája minden bölcsességnek.
És minden rendű elmének beszél.Az ujszövetségi rész a legfelső helyről leszállt lélekraj története.
Az a halász, az a vámszedő, az a sátorgyártó, az mind egytársaság volt a lelkek országában. Különböző családokban öltöttek testet, s mikor a Legnagyobb is megjelent közöttük, megismerték őt, és köréje csoportosultak.
Az Ég magvetői voltak ők e földön.