A lap feldolgozottságának foka

Bertolt Brecht: Hauspostille

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Bertolt Brecht: Hauspostille (Propyläen Verlag)
szerző: Aszlányi Károly
Nyugat 1927. 20. szám Irodalmi figyelő

       A wedekindi emlőkön felnövekedett német költőgenerációnak nem sok közös ismertetőjele van. Mégis egy: a tekintélyes pátosz és kabaré-hanyagság csodálatos keveréke mindnyájánál megtalálható, elsősorban B. Brechtnél, aki a legkiválóbbak közé számít. Valami kesernyés hányivetiség vonul végig egész kötetén, amely tanító, himnikus, szerelmes és exotikus versekből, használati utasításból, kottamellékletekből tevődik össze, Kalandor-, kalóz-, rablógyilkos-portrék polgári fogalmak fanyar, bohóckodó új meghatározásai, körülírásai, eredeti és sáros szimbólumok, refrénes versek, árnyékszék-himnusz, lírai csepp is akad «Erinnerung an die Marie A.»), de egyéb is: «Alabama Song» és «Benares Song» és nagy forradalmi éposz kis kabaré-refrénnel - szóval, mi ez, ha nem jazz; ének, fűrész, tölcsér, síp, dob és tetszésszerinti rögtönzött hangszerek. De a melódia néha emberi és mély. Bár a kifejezésmód mindig megmarad (talán mesterkélten) hanyagnak. («Mit kalten Sprüchen innen tapeziert...») A «Mitmensch» című gunyoros, kabaréba és swifti szatírába egyaránt illő portréból ez a szakasz:

«... Sie setzen sich in seine Träume
(Da, wo er wohnt, sind ihre Räume)
Sie schlachten ihm seine letzte Kuh
(Und schauen ihm beim Essen zu.)
Versalzen's mit gerührten Tränen
Und gehen, wenn er's isst, nicht fort.
Sie zählen grinsend seine Zähne
Und warten gläubig vorm Abort.»

Jellemzőek gyomorbajos himnuszai:

«... Lobet die Kälte, die Finsternis und das Verderben!
Schauet hinan:
Es kommt nicht auf euch an
Und ihr könnt unbesorgt sterben.»
(Grosser Dankchoral!)

Atheista; dícséri a földi élvezeteket, de csak az égiek rovására. (Mahagomygesang Nr. 2.) Egyébként a földi gyönyörről is fanyar szájjal nyilatkozik. Pacifista katonaverseit, alapjában erős emberszeretetét is világfias, nyegle modorral takargatja.

«... Und als der Krieg im fünften Lenz
Keinen Ausblick auf Frieden bot
Da zog der Soldat seine Konsequenz
Und starb den Heldentod.»

És így tovább, oldalakon keresztül, hol takargatja felbukkanó jóságát, hol pedig úgy tesz, mintha takargatna valamit, holott nincs mit takargasson. Modoros, szinpadi zsonglőrködése azonban ritkán enged bepillantást belsőbb világába. Verskötete végeredményben megerősítette azt a hitet, hogy kitünő szinműíró. (A Mann ist Mann az új német szinpad eseménye volt.) Tehát nem nagy költő. De nagyszerű szócsöve annak az önmagától, mindentől megcsömörlött generációnak, amely miután mindent dicsőített és mindent megútált, a cinizmus szederjes szemfedőjével takaródzik. Ha fellebbentjük, bábeli zűrzavart, tanácstalanságot, ijedelmet, formátlanságot és cifrálkodást találunk alatta. Kifelé ez a cinikus hangú költészet az én teljes kikapcsolását feszegeti, továbbiakban tanácstalanul keres valamit, amiben megfogózzék. Gúnyolódik füvön és fán, egyszerűségen és szentimentális bőbeszédűségen, királyon és katonán, múlton és jövőn és végeredményben öngúny formájában visszatér önmagához.

«Ich bin zu den Leuten freundlich. Ich setze
Einen steifen Hut auf nach ihrem Brauch.
Ich sage: es sind ganz besonders riechende Tiere
Und ich sage: es macht nichts, ich bin es auch.
- - - - - - - - -
Bei den Erdbeben, die kommen werden, werde ich hoffentlich
Meine Virginia nicht ausgehen lassen durch Bitterkeit
Ich, Bertolt Brecht, an die Asphaltstädte verschlagen
Aus den schwarzen Wäldern in meiner Mutter in früher Zeit.
(Von armen B. B.)

Ha vannak a művészetnek romboló időszakai, akkor a mai az, és Bertolt Brecht a rombolás első művészei közé tartozik. Fölényes, nemtörődöm gúnyolódása kétségbeesett, reménytelen és tanácstalan embert takar, a ma emberét.