A lap feldolgozottságának foka

BABITS MIHÁLY a klasszikus

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
BABITS MIHÁLY a klasszikus
szerző: Karinthy Frigyes

BABITS BIHÁLY

Született Szegszárdon: néhány nappal születése előtt ugyanis titkos figyelmeztetéssel rávette édesanyját, hogy utazzék Szegszárdra, nehogy "Szegszárdon Születtem, Szinésznőt Szerettem" című leendő versében az alliterációt elrontsák. Már hatéves korában egészen fejlett nyelvezete volt: az iskolában fél kézzel harmincezer olyan magyar szót tudott fölemelni, ami "B"-vel kezdődik, míg iskolatársainak a fáradtságtól már kilógott a nyelvezete. A fogarasi elemi és a verseci főgimnázium nyolc osztálya jártak beléje, azonkívül nála végzett a budapesti tudományegyetem filológiai fakultása. Majd a technikára került, ahol több szabadalmat nyert, újfajta alumínium ige-kötők-, szó-csavarok- és kettősfedelű mondatszerkezetekre, melyek Edisonnak "A modern verstechnika vívmányai és a villamos nagyanyacsavar" című munkájában is fölemlítvék. Nyersei nyőleg a Nyugatnál nyelentek nyeg: legutolsó kötete, a "Főtisztelendő úr, kérem, az esti takarmányszállítás minden valószínűség szerint megérkezik" című, hosszú feltűnést keltett.

A KLASSZIKUS GYOMORGÖRCSÖK CIKLUSBÓL


FUTURUM EXACTUM

        Plutó e torzót márványból szoborta
        Ó torzók torza, bőrző Dunakorzó
        Ó korzók korza, őrző dunnaorzó
        Mint ferde torta és megint retorta.

        De Áfrikában fú az ántipasszát
        És négerek masszálnak pántlimasszát
        És ott az ég oly régi, égi méla.
        S tán pápuákok pengetnek poros fát
        S nem lesz Nyugat már, sem Fenyő, sem Osvát
        S még él Balázs, még él a méla Béla.


ANTIK SZERELEM

"S megint előlről..."

        A szeretőm fiús, görög leány,
        Lányos, török fiú, ki egykor élt,
        Ahol tajtékot Aagis öble hány.

        És Athenben született auzgewélt,
        De most közöttünk jár, bár ő egy antik,
        Kihez ma lelkem esdve igy beszélt:

        "Ó kancsók kincse, ó görög romantik,
        Orsók korsója, drágamívű borsó,
        Akit szeretnek Bélák és a Bandik.

        "Te tarfejü, tritóni, tarka torzó,
        Dús, dőre dátum és dalos dativusz,
        Post, penes, pone, praeter, ablativusz.

        "Ki bún borongva, barna, bús bajusszal,
        Beteg bolyongó, béna bink balán...
        És szólt a lány, gradus genitivusszal:

        "Mi, hát nekem bajuszom van talán?"
        S én szólék: Ó, kegyed mély mívű marha,
        Ezt mondtam csak a széphangzás mián.

        "De hogyha ezt nem érti, drága mirrha,
        Egymáshoz nincs közünk, se végre mátul,
        Kegyed nem készült, aztán hol az irka?

        "Az ember végre még sincs csupa fábul,
        Kegyed nem tudja, mi az asszonánc?
        Eriggyen, mert rugok beléje hátul. -
                   (S megint előlről.)


                                     DANA IDÁK[2]

Lent a lenső lélekuton {Hádesz öblén, [hol a lélek élet - állott (élet - állott, mint az állat) s aspodélosz illatokkal] öblögetve, ablakokba} ablakokba öblögetve, öblögekbe ablakogva és makogva mekegve.

És mekegve és makogva lent a mélybe, 2Ölent az éjbe, hol a kéjbe (éjbe, mélybe, kéjbe, éjbe) Ötven asszony, logarithmus ötven asszony és emelve és kivonva, négyzetekre köbgyökökre, ötven asszony, hetven asszony, százhuszonhét bűnös asszony, ötven órjás amphorába, asfodélosz ötven asszony = bünös asszony, mennyi jött ki, mennyi jött ki.

Százkilencven bűnös asszony, óriási amphorába, 2Öamphorába, rába, rába, rába, majd mekegve, (log) majd makogva, mindörökre, mindhiába, (mert hiába [mind hiába] töltögetve, öblögetve) öblögetve ablakokba, ablagokva, és makogva, öblögekbe2 és mekegve és makogva, 2Öfogjanak meg, fogjanak meg...

                                 (Megfogják.)