A lap feldolgozottságának foka

A bolond (Turgenyev)

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
A bolond (Költemények prózában)
szerző: Ivan Szergejevics Turgenyev, fordító: Csopey László

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy bolond.

Sokáig élt ő kelme gond nélkül fütyörészve. Egyszer csak azt hallja, hogy mindenütt mint esztelen oktondiról beszélnek felőle. Ezért nagyon elbusulta magát és azon kezdett töprenkedni, hogyan vessen véget e kellemetlen hirnek.

Addig főzte a taplót, mig kifundált valamit… És ha már kifundálta, meg is cselekedte.

Ismerőssel találkozik az utczán, a ki nagyon kezdi dicsérni ennek és ennek a hires festőnek a műveit...

— De kérem! — kiáltja föl a bolond. — Ez a festő rég a lomtárba került már... Hát ezt se tudja? — No, ezt nem vártam öntől... Ön — elmaradt a világtól.

Az ismerős megrémült és — magáévá tette a bolond nézetét.

— Mily nagyszerü művet olvastam ma! — mondja egy másik ismerőse.

— Ugyan, ugyan! — kiált föl a bolond. — Hogy el nem pirul! Hisz ez a mű az ördögnek sem kell; rég keresztet vetettek már arra! És ön ezt nem tudja? — Ejnye, be elmaradt a világtól.

Megrémült ez is és igazat adott a bolondnak.

— Mily bámulatos egy férfiu az én N. N. barátom! — mondja a bolondnak egy harmadik ismerőse. — Ez aztán az igazi nemes lelkü ember!

— De kérem! — kiált föl a bolond. — N. N. tőrülmetszett semmirekellő! Kifosztotta egész atyafiságát. Ugyan ki ne ismerné őt! Ön — elmaradt a világtól.

A harmadik ismerős szintén megijedt, és cserben hagyva barátját, átpártolt a bolondhoz. És ezentul bármit és bárkit dicsértek is a bolond előtt, válasza mindenre ugyanaz volt:

— Hagyja el, kérem, ön elmaradt a világtól. Sőt olykor azt jegyzé meg csipősen: —

Hát ön még mindig hiszen a tekintélyben ?

«Rossz ember! Epés ember!» kezdték róla mondani ismerősei. — «De mily okos fő!»

«És mily éles nyelvü!» — tóditák mások. —«Oh, valódi tehetség!»

Utóvégre is az sült ki belőle, hogy egy szerkesztő megbizta a kritikai rovat vezetésével.

És most a bolond itélt mindenki és mindenek fölött, nem változtatva és nem hagyva el felkiáltásait.

És most ő a tekintély, aki az előtt oly nagy hűhót csapott a tekintély ellen, — és az ifjuság tömjénez neki, és — retteg tőle.

De hát mit is tegyenek a szegény ifjak? Bár nem érdemli meg a tömjént — széltében beszélik, — de ha nem tömjénezünk, hát belekerülünk a világtól elmaradottak sorába!

Ime a bolond élete a gyávák közt.