A lap feldolgozottságának foka

A Fridényi bankja

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
A Fridényi bankja
szerző: Mikszáth Kálmán

Tudvalevő dolog, hogy a »Hon« redakciójában csupa neves írók dolgoznak, akik közt a legnagyobb humorista az én Frecskay János barátom. Ő mindig jó kedélyben van, szereti megtréfálni az embereket s mindig akad valami jó ötlete - de nem teszi bele a »Hon«-ba.

Egy olyan tudálékos-féle ember (gondolom a szerkesztőségi szolga barátja) szokott feljárni a redakcióba, akiben megvan az a tulajdonság, hogy örökösen hivatalt keres s minden alkalommal megkérdi a tekintetes urakat, nem tudnak-e valamit.

- De bizony... - mondja Frecskay. - Most alakult a Fridényi bankja. Ösmeri Acsády urat?

- Hogyne ösmerném. A »Pesti Napló«-nál.

- Hát az alapított most egy új bankot.

- Lehetetlen.

- Itt van ni a »Napló«... nézze meg, ha nem hiszi.

A hivatalhajhász átvette a »Pesti Napló«-t s csakugyan ott találta nagy betűkkel s ki is sillabizálta a Fridényi bankot, meg az Acsády Ignác nevét is. No, már ennek fele se tréfa. Bánta is ő, hogy az egész dolog a vonal alatt van a tárcában.

Hazament nyomban, tiszta inget venni s ünneplő ruhát. Úgy kereste fel Acsádyt.

- Mi tetszik? - kérdé Acsády a belépőtől, ki nagy hajlongások közt közeledik hozzá.

- Nagyon nagy életbevágó kérésem lenne a tekintetes úrhoz.

- Csak szaporán, kérem, nincs időm.

- Én öt gyermek apja vagyok, uram, s nincs alkalmazásom.

- Arról én nem tehetek, barátom.

- Dehogy nem tehet a tekintetes úr, dehogy nem.

- Mit kíván hát.

- Adjon nekem valami alkalmazást. Jó bizonyítványaim vannak. S a »Hon«-nál is ösmernek.

- De hát hol adjak én önnek alkalmazást?

- Annál az új banknál!

- Miféle banknál?

- Hát a Fridényi banknál, kérem alásan. Mert azt, jól tudom én, a tekintetes úr alapította s ha akarja, engem könnyen behozhat oda.

Acsády ránézett a kérelmezőre, eleinte nevetni akart, de azután mégis csak meggondolta, hogy kár volna elrontani a tréfát.

- Hát hogy híják önt?

- Sánta Jánosnak, kérem alásan.

- Azután mi akar lenni?

- Szolga... csak szolga.

- Körülbelül mennyi fizetéssel?

- Megelégednék... nagyon megelégednék ötszázzal.

- Hát akkor nagyon jól van. Be fogom önt hozni, de csak a - második kötetben.