A lap feldolgozottságának foka

6494/1949. – I. számú rendelet

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
6494/1949. – I. számú rendelet
Megjelent a Fővárosi Közlöny 1949. szeptember 17-én kiadott 37. számában.


6494/1949. – I. szám
A fővárosi címer használatának megszüntetése.


A belügyminiszter úr 124.454/1949. – III./1–2. számú leiratában elrendelte, hogy a törvényhatóságok, megyei városok és községek régi jelvényeit (címereit) és e jelvényeket feltüntető pecsétjeit a használatból ki kell vonni.

Minthogy a főváros hivatalaiban használt bélyegzőknek újakkal való kicserélésére költségvetési fedezet nem áll rendelkezésre, felhívom a főváros valamennyi hivatalának, intézetének intézményének és vállalkozásának vezetőit, hogy az általuk használt bélyegzőkből a főváros címerét ábrázoló rajzot azonnal távolítsák el olymódon, hogy a bélyegzők használhatóságában egyébként kár ne essék.

Felhívom a polgármesteri I. (elnöki) ügyosztály vezetőjét, hogy a jövőben csakis olyan bélyegzők elkészítését engedélyezze, amelyeken a főváros címere nem szerepel.

Jelen rendeletem egyébként a bélyegzők rendelésének szabályozása tárgyában kiadott 236.948/1949. – XII., illetve az ezt módosító 238.239/1949. – XII. számú rendeleteimben foglaltakat nem érinti.

A belügyminiszter úr időközben kiadott 5142/3/1949 – 1–2. számú leirata alapján felhívóm a főváros Anyakönyvi Hivatalainak vezetőit, hogy az általuk használt állami (Kossuth) címerrel ellátott bélyegzőik számát haladéktalanul jelentsék be a polgármesteri I. (elnöki) ügyosztályhoz. Jelentésükben be kell ragasztani a kicserélendő bélyegzők lenyomatait is.

Fenthivatkozott belügyminiszteri leiratok alapján mellőzni kell továbbá a fővárosi, illetve a régi állami (Kossuth) címernek feltüntetését a jövőben elkészítendő összes hivatalos kiadványokon (nyomtatványok, űrlapok, hirdetmények, levélpapír stb.), valamint gépkocsikon, címtáblákon, zászlókon, épületeken, műemlékeken és dekorációkon is.


Budapest, 1949. évi szeptember 8.Pongrácz s. k.,
polgármester