6090/1940. ME számú rendelet

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
6090/1940. ME számú rendelet

A m. kir. minisztérium 1940. évi 6.090. M. E. számú rendelete,

az 1939. évi szeptember hó 2. napjával igénybevett kivételes hatalom újabb meghosszabbításának közhírrétételéről.

A m. kir. minisztérium közhírré teszi, hogy az országgyűlés mindkét háza a honvédelemről szóló 1939:II. t.-c.141. §-ának (8) bekezdése értelmében hozott országos határozattal hozzájárult ahhoz, hogy a m. kir. minisztérium a 8.100/1939. M. E. számú rendelettel (Rt. 1939. 1266. o.) kihirdetett és a 3.650/1940. M. E. számú rendelet (Rt. 1940. 926. o.) szerint az 1940. évi szeptember hó 2. napjáig igénybevehető kivételes hatalmat további négy hónap tartamára is igénybevehesse.

Ehhez képest a m. kir. minisztérium a kivételes hatalmat - egyelőre az 1941. évi január hó 2. napjáig - továbbra is igénybe veszi.

Budapesten, 1940. évi augusztus hó 28-án.

Gróf Teleki Pál s. k.

m. kir. miniszterelnök.