1975. évi I. törvény

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
1975. évi I. törvény
az Alkotmány egyes rendelkezéseinek módosításáról


1. § (1) A Magyar Népköztársaság Alkotmánya 20. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Országgyűlést ötévi időtartamra választják.”

(2) Az Alkotmány 42. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tanácsok tagjait ötévi időtartamra választják.”

(3) Az Alkotmány 48. §-a (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Legfelsőbb Bíróság elnökét az Országgyűlés az első ülésén a következő Országgyűlés első üléséig terjedő időszakra választja.”

(4) Az Alkotmány 52. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Magyar Népköztársaság legfőbb ügyészét az Országgyűlés az első ülésén a következő Országgyűlés első üléséig terjedő időszakra választja.”

2. § E törvény rendelkezéseinek megfelelően módosul

- az országgyűlési képviselők és a tanácstagok választásáról szóló 1966. évi III. törvény 1. §-ának (1) bekezdése és 66. §-ának (1) bekezdése,

- a bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény 34. §-ának (1) bekezdése,

- a Magyar Népköztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény 20. §-ának (1) bekezdése.

3. § (1) Ez a törvény - az 1. § (2) bekezdésének kivételével - a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Az 1. § (2) bekezdésének hatálybalépéséről külön törvény rendelkezik.