1918. évi néphatározat

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
1918. évi néphatározat
Magyarország Nemzeti Tanácsa a nép akaratából

a következő

NÉPHATÁROZATOT[1]

hozta:


I. CIKK      Magyarország minden más országtól független és önálló népköztársaság.


II. CIKK      A népköztársasági alkotmányt új választójog alapján sürgősen egybehívandó alkotmányozó nemzetgyűlés állapítja meg.
      A magyar országgyűlés képviselőháza és főrendiháza feloszlik és megszűnik.


III. CIKK      Addig, míg az alkotmányozó nemzetgyűlés másként nem határoz, az állami főhatalmat a Károlyi Mihály elnöklete alatt álló népkormány gyakorolja a Magyar Nemzeti Tanács intézőbizottságának támogatásával.


IV. CIKK      A népkormány alkosson sürgősen néptörvényeket:
      1. az általános, titkos, egyenlő, közvetlen és a nőkre is kiterjedő nemzetgyűlési, törvényhatósági és községi választójogról.[2]
      2. a sajtószabadságról.[3]
      3. a nép esküdtbíráskodásáról.[4]
      4. az egyesülés és gyülekezés szabadságáról.
      5. a földmíves népnek földhöz juttatásáról.
      Ezeket a törvényeket léptesse a népkormány sürgősen életbe és hajtsa végre.


V. CIKK      Az ezzel ellenkező törvényes rendelkezések hatálya megszűnik, minden egyéb törvényes rendelkezés hatályban marad.
      Budapesten, 1918. évi november hó tizenhatodik napján.


Lábjegyzetek

  1. Kihirdettetett az Országos Törvénytárnak 1918. évi november hó 22-én kiadott 16. számában.
  2. E néptörvény az 1918:I. nt.
  3. E néptörvény az 1918:II. nt.
  4. E néptörvény az 1918:III. nt.