A lap feldolgozottságának foka

1848 és a magyar zsidók

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
1848 és a magyar zsidók
szerző: Bernstein Béla

Jelen füzet kivonata, illetve tetemesen röviditett átdolgozása nagyobb munkámnak: Az 1848-49-iki magyar szabadságharcz és a zsidók, melyet az izraelita magvar irodalmi társulat adott ki. (Budapest, 1898. VIII. és 344. 1.)

Munkámat annak idején Jókai Mór, a nagy idők halhatatlan szemtanuja, azzal tüntette ki, hogy előszavat irt hozzá.

Ez elöszót itt is adjuk, mert tanuságtétele változatlanul fennáll a rövidebbre fogott történetre is és mi joggal hivatkozunk arra minden alkalommal.

A források megnevezésének el kellett maradni a rövidség kedvéért, azért is e tekintetben mindenkit nagyobb munkánkra utalunk, ahol adataink összes kutforrásait megtalálja.

Most pedig oly lelkes olvasókat kívánunk e történetnek, amily lelkes hazafiakról szól elbeszélése!

Szombathely, 1906. junius 28.

A szerző.


Tartalom