A lap feldolgozottságának foka

10259/1900. B. M. számú rendelet

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
10259/1900. B. M. számú rendelet


A m. kir. belügyminister 1900. évi 10.259. számú körrendelete valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjéhez,
az ország czímerének zászlókon és lobogókon használhatása tárgyában.


Utóbbi időben ismételten előfordult, hogy egyletek azt a kérelmet terjesztették elő, hogy egyleti lobogójukon az ország czímerét használhassák.

Tény ugyan, hogy ilyen kérelmek folytán a multban adattak ki engedélyek, az 1883. évi XVIII. törvényczikk rendelkezéseinek másfél évtizeden át gyakorlati alkalmazása körül szerzett tapasztalatok azonban a m. kir. ministerelnökséget arra a meggyőződésre vezették, hogy az ország czímerének zászlókon, lobogókon való használata nem esik az 1883. évi XVIII. t.-cz. rendelkezései alá és azért nem is képezi engedélyezés tárgyát.

Erről Czímedet tudomásvétel végett értesitem.


Budapesten, 1900. évi április hó 1-én.A minister helyett:Jakabffy, s. k.
államtitkár.