A lap feldolgozottságának foka

1/1966. Főv. Tan. rendelet

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
1/1966. Főv. Tan. rendelet
Megjelent a Fővárosi Közlöny 1966. július 31-én kiadott 7. számában.


Budapest Főváros Tanácsa 1/1966. sz. rendelete
a fővárosi címer használatának rendjéről.


1. §.

A címer leírása


(1) A főváros gótikus címerpajzsának színe vörös. A pajzsot középen a Dunát jelképező, ezüstszínű, hullámos pólya szeli át, melynek közepén ötágú vörös csillag lebeg. A felső mezőben Pestet jelképező, egytornyú, egykapus, aranyszínű, az alsó mezőben Budát jelképező, háromtornyú, egykapus, aranyszínű vár lebeg. Mind a két vár kapuja nyitott és a háttere vörös.

2. §.

A címer használatának köre


(1) A főváros címerét csak mint díszítő és utaló jelképet lehet felhasználni, hatósági eljárás során nem alkalmazható.

(2) A főváros címere díszítő és utaló jelképként általában alkalmazható;
 (a) a főváros protokolláris rendezvényein úgy, hogy az az állami címer jelentőségét ne kissebítse;
 (b) a főváros által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken;
 (c) a Fővárosi Tanács Végrehajtóbizottsága elnöke, elnökhelyettesei és titkára részére készített protokolláris levélpapír fejlécén;
 (d) a Fővárosi Tanács Végrehajtóbizottsága által kiadott és a város történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon.

(3) A főváros címere díszítő és utaló jelképként huzamosabb időre adott hozzájárulással alkalmazható;
 (a) a Fővárosi Tanács tanácstermében, a Végrehajtóbizottság termeiben;
 (b) a főváros egyes, hagyományokkal rendelkező intézményei (Budapesti Történeti Múzeum, Fővárosi Állat- és Növénykert, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Fővárosi Emlékfelügyelőség, stb.) által kiadott és a főváros vagy intézmény történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon;
 (c) a Fővárosi Idegenforgalmi Hivatal propagandakiadványain;
 (d) a főváros jelentősebb kulturális és sporteseményeinek emléklapjain, jelvényein, érmein, valamint cserezászlókon;
 (e) a fővárost bemutató kiállításokon.

(4) A főváros címere díszítő és utaló jelképként egyes esetekben adott hozzájárulással felhasználható a fővárosra utaló emléktárgyakon.

3. §.

A címer használatának módjai


(1) A főváros címerét – mint díszítő és utaló jelképet – kizárólag hiteles alakban (az ábrázolás hűségének, méretarányoknak, színeknek betartása mellett) szabd ábrázolni.

(2) Egyes esetekben megengedhető, hogy a címer kizárólag a tárgy anyagának színében (fém, bőr) jelentkezzék.

(3) A címert csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

4. §.

A címer használatának engedélyezése


(1) A főváros címere – díszítő és utaló jelképként – a 2. §. (2) bekezdésében felsorolt esetekben, külön engedély nélkül alkalmazható.

(2) A főváros címerének a 2. §. (3) bekezdésében felsorolt esetekben történő, valamint a 2. §. (4) bekezdése szerinti felhasználását, illetőleg forgalombahozatal céljából való előállítását a Fővárosi Tanács Végrehajtóbizottságának elnöke engedélyezi.

(3) A fővárosi címer használatának, illetőleg forgalombahozatalának engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített tárgyat, valamint annak egy fényképmásolatát.

5. §.

Vegyes rendelkezések


(1) A főváros címerének – mint díszítő és utaló jelképnek – a rendelet 2. §. (4) bekezdés szerinti engedély nélküli használata, vagy annak forgalombahozatala céljából történő előállítása szabálysértést képez és 1000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


Sarlós István s. k.
a VB elnöke


Fajkos Aladárné s. k.
a VB titkára

Figyelem: a(z) „1966FovKgy1rendelet” rendezőkulcs felülírja a korábbit („1/1966fo~vtanrendelet”).