A lap feldolgozottságának foka

Ő Felségének 1874. febr. 9-én kelt legfelsőbb elhatározása a magyar korona országait érdeklő államiratokon használandó magyar állampecsétről

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Ő Felségének 1874. febr. 9-én kelt legfelsőbb elhatározása a magyar korona országait érdeklő államiratokon használandó magyar állampecsétről


A magyar állampecsét.
1874. febr. 9 legfelsőbb kir. elhatározás, a magyar korona országait érdeklő államiratokon használandó magyar állampecsétről.


 Kedves Szlávy! Folyó évi január hó 22-én 268. sz. a. tett előterjesztésében javaslatba hozott magyar állampecsét tervezetét jóváhagyom s rendelem, hogy a Nevemben kibocsátandó és aláirásommal ellátandó, kizárólag a magyar korona országait érdeklő államiratokon jövőben ily pecsét alkalmaztassék.

Fentebbi előterjesztésben foglalt tervezet szerint: Középen van a magyar címer, jobb oldalt fönt Dalmácia, alul Szlavónia címere, baloldalt fent Horvátország, alul Erdély címere. A magyar címer alatt pedig Fiume címere.


Kelt Bécsben, 1874. évi február hó 9-én.Ferenc József s. k.