A lap feldolgozottságának foka

"A tölgyek alatt"

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
„A tölgyek alatt”[1]
szerző: Arany János

A tölgyek alatt
   Sokat űltem másszor,
De meg is bántam
   E hibámat százszor:
Jutott nekem érte
   Keserű falat;
Dehogy űlök többé
   A tölgyek alatt!

A tölgyek alatt
   Verset gabalyíték;
Ment, — homlokomat
   Sem verte veríték;
Vesszőt futa, — hétszer
   Föl meg le szaladt
Érte szegény kis vers:
   „A tölgyek alatt.”

„A tölgyek alatt
   Én űlni ne merjek,
Miután lettem
   (Magam írom) gyermek” —[2]
Nagy ménkü levélben
   Jött parancsolat —
„Avagy írjak prózát[3]
   A tölgyek alatt.”

„A tölgyek alatt
   Beteg, ősz poéta
Leűlhet ugyan,
   Ha nehéz a séta:
Hanem a ki hatvan[4]
   Telet ért s nyarat,
Az versbe ne fogjon
   A tölgyek alatt.

„A tölgyek alatt
   Öreg hernyók másznak,[5]
Melyek ifjan mint
   Lepkék karikáztak;
Ez a világ rende,
   (Visszára halad):
A ki hernyó, mászszon
   A tölgyek alatt!

„De tölgyek alól
   Pindusra ne másszon,[6]
S ott mint fiatal
   Ne is hadonázzon;
Mi vagyunk, babért ki
   Ott mostan arat:
Ő fogja be száját
   A tölgyek alatt!”

Mert tölgyek alatt
   Üte lantján csorbát,
S lánglisztje közé
   Elegyíte korpát:[7]
Most, ha mi lisztlángot
   Őrölt e garad,
Mind korpa ez egytől:
   „A tölgyek alatt.”

„A tölgyek alatt
   Babérjain űlve
Még élhet ugyan,
   Nem irígylem tűle:[8]
Hanem irjon már más,
   Ki fiatalabb[9]
S nem rímel a b-re
   Igy: „tölgyek alatt.”

„A tölgyek alatt” —
   Küldöm kritizálva:[10]
Minden sora bűn,
   Minden szava szálka.
Nincs benne sem érzés
   Sem egy gondolat,
Csupa üres léggömb[11]
   „A tölgyek alatt.”

„Ki a tölgyek alatt,
   Noha csúzos karral,
Üstökbe nem áll
   Egy nyári viharral,[12]
S ha érzi szelét, már
   Gyáván beszalad:
Hogy' is írna az jót,
   A tölgyek alatt!

„A tölgyek alatt -
   Felhők szeme rebben” —
Van-e szép, vagy kép,
   Vagy értelem ebben?
„Felhők szeme” ilyen
   Csoda-bogarat
Képzelni... ha czédrus,
   Nem tölgyek alatt!...

„Ám, tölgyek alatt
   Hiu vén poéta
Megszokta nagyon[13]
   Olvasni nevét a
Rossz verssel, a melytől
   Már fű-fa szalad...
Úgy ontja örökké
   A tölgyek alatt.

„A tölgyek alatt —
   Beteg-é, vagy alszik? —
Nem oroszlány — de
   Szuszogása hallszik:
Nosza, rugjuk főbe,
   Bármily fenevad,
Hogy holtra gebedjen
   A tölgyek alatt!”


A kiadó-szerkesztő megjegyzése
 1. Mikor 1877-ben az ŐSZIKÉK-ből az első költemény, A TÖLGYEK ALATT czímű, világot látott, a következő névtelen levél érkezett a költőhöz:


          T. CZ. ARANY JÁNOS URHOZ.
  1877. deczember 31. „A TÖLGYEK ALATT"
          czímű költeménye átolvasása után.

  Jó Arany Jánosunk! koszoruzott költőnk!
  Mi jutott eszedbe tisztes vén korodba?
  Hogy leereszd s felhuzd jól hangolt hurjaid,
  Hogy egy nagy lyukat üss dicső kobozodba. —

  Inkább ne lett volna soha Margit-sziget!
  Vagy Te ki ne mentél volna nyárra oda!
  Vagy ne ültél volna ott a tölgyek alatt!
  Ugy létre nem jöhet versed... ez a csoda. —

  Mert hogy ez létre jött, nagyon fáj az nekem,
  S fájhat mindennek, ki Téged méltán tisztel;
  E költemény csak árnyfoltja a többinek,
  Korpát vegyítettél össze a lángliszttel. —
   
  Kegyetlen sorsunk — e földön soká bolygván —
  Testben és lélekben, ifjúból öreggé,
  Fürge pillangóból lassú bús hernyóvá
  Visszásán változni, mint sima út röggé

  S ha már magunk mondjuk, hogy gyermekké lettünk:
  Ne akarjunk ifju módra hadonázni
  (Se sok megszokásból, se vak hiuságból:)
  S reszkető inakkal hegytetőre mászni. —

  Ha már a nyári est hűsétől is tartva,
  Félénken sietünk a meleg szobába:
  Hagyjunk fel a Pindusz meredek ormával; —
  Más irjon már verset, mi irjunk... prózába.

  Ugyis vén költőnél, eszmék helyett, hüvely
  Marad csak, s van kínnal keresett rím elég; —
  Léghajó ő, mely bár ég felé törekszik,
  Nincs benne éltető, — tán egy szemernyi — lég. —

  Neked rég kijutott már a dicsőségből; —
  Most hát babéridon pihenve, élj tovább.
  Nagy multad' — hallgatva — őrzöd meg legjobban
  Vén költő nem csillag többé, csak déli-báb. *)

  *) Pályám kezdetén is ebben a formában kaptam verset. Az névaláírással volt (Petőfi Sándor): ez névtelen. Elteszem emlékül. Budapest, 1878. január 2-án.
  A. J. jegyzete
 2. „Ha már magunk mondjuk, hogy gyermekké lettünk” stb. Ignota Quantitas
 3. Más irjon már verset: mi irjunk — csak prózát.” Ugyanaz.
 4. „Vén költő nem csillag többé, csak délibáb.” U. a..
 5. „Fürge pillangóból lassu bús hernyóvá” (változni, sorsunk). U. a..
 6. „Hagyjunk fel a Pindus meredek ormával...” U. a..
 7. „Mi jutott eszedbe...”
     „Hogy egy nagy lyukat üss dicső kobozodba'.”
     „Korpát vegyítettél össze a lángliszttel.” U. a..
 8. „Most hát babérodon pihenve, élj tovább.” U. a..
 9. „Ne akarjunk ifju módra hadonázni!” U. a..
 10. Az az, a nyomtatott szöveget kékkel aláhúzgálva. Megrovatlan alig maradt benne egy szó, egy rím.
 11. „Úgy is, vén költőnél, eszmék helyett, hüvely
     Marad csak.” — És:
     „Léghajó ő, mely bár ég felé törekszik,
     Nincs benne éltető, — tán egy szemernyi lég.” U. a..
 12. „Ha már a nyári est hűsétől is tartva,
     Félénken sietünk a meleg szobába” stb. U. a..
 13. „Se sok megszokásból, se vak hiuságból” (ne irkáljunk verset). U. a..