VI. zsoltár (Szenczi Molnár Albert)

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
VI. zsoltár
szerző: Szenczi Molnár Albert

C. M.[1]

Domine ne in.

Dávidnak meggyógyolásért és egésségért való könyörgése.

Uram nagy haragodban,
Ki miatt vagyok búban,
Engemet ne feggy meg[2],
És haragodnak tüze,
Szűnnyék meg sebessége,
Kiben ne büntess meg.

Nekem Uram légy irgalmas,
Mert vagyok nagy fájdalmas,
Ne haggy[3] Uram kérlek,
Gyógyícs meg[4] sérelmimet,
Elrettent tetemimet
Újíts meg, hogy éllyek[5].

Lelkem igen háborodik,
Ínségiben bánkódik,
Kesergek szívemben,
Uram meddig hatsz[6] engem
Ekképpen veszekednem
Ez nagy gyötrelemben?

Térj Uram kegyessen hozzám,
Mert jaj elfogyatkozám,
Te nagy irgalmadból
Szánj meg nyavalyáimban,
És ne hagyj kínaimban[7],
Mencs meg az haláltól.

Mert ha mindnyájan meghalunk,
Ez világból kimúlunk,
Nincs emlékezeted
Senkinél az halálban.
Fekvén az koporsóban
Ki dicsérne téged?

Elfárattam bánatimban,
Egész éjjel sírtomban,
Könnyhullatásimmal
Nedvesítem ágyamat,
Ásztatom nyoszolyámat
Sűrő[8] siralmimmal.

Én sok bosszúságim miatt
Az én orcám elhirvatt,
Szemem homályosult,
Ezt szerzik ellenségim,
Vigadnak gyűlölőim,
Kin szívem elbúsult.

Azért tőlem elmenjetek,
Kik gonosságban éltek,
Távozzatok innen!
Mert az Úr kiáltásom
Meghallgatá sírásom,
És bévőn[9] kedviben.

Könyörgésem meghallgatja
Az Úr, és elfogadja
Én imátságomat.
És az mit tőle kérek,
Minden jókat megnyerek,
Úgy kívánja[10] jómat.

Azért minden ellenségim,
És én háborgatóim,
Pironkodgyatok el!
Már mind hátra térjetek,
És megszégyenüljetek
Nagy hirtelenséggel.


  1. C. M. = Clement Marot; értsd: az ő verziója szerinti francia szöveget használta.
  2. Eredeti szövegben: "nefegymeg" ; Értelme: "ne fedj meg"
  3. Eredeti szövegben: "hagy" ; Értelme: "hagyj"
  4. Eredeti szövegben: "Gyogyiczmeg" ; Értelme: "Gyógyítsd meg"
  5. Értelme: "éljek"
  6. Eredeti szövegben: "hatz" ; Értelme: "hagysz"
  7. Értelme: "kínjaimban"
  8. Eredeti szövegben: "Sürö" ; Értelme: "Sűrű"
  9. Eredeti szövegben: "bévön" ; Értelme: "bevett"
  10. Eredeti szövegben: "kivánnja"