Szerkesztő:Gandhi~huwikisource/bine

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
ARTA BINECUVÂNTĂRII
- sinteză realizată pe baza conferinţelor despre Arta Binecuvântării susţinute
de prof. yoga Gregorian Bivolaru -
Lumea există, dintr-un anumit punct de vedere, pentru a ne trezi credinţa în Dumnezeu. Arta Binecuvântării este primul pas esenţial pe care fiinţa umană îl poate face către Dumnezeu. Dacă la început Arta Binecuvântării ne trezeşte credinţa în Dumnezeu, prin practica perseverentă a acestei extraordinare metode spirituale ne putem "topi" în Dumnezeu, fuzionând plenar cu El. Această îniţiere este unică la nivel planetar şi, considerăm noi, este o revelaţie extraordinară pentru întreaga umanitate.
La început, este suficient să credem că există Dumnezeu, sau măcar să avem deschiderea lăuntrică pentru a practica Arta Binecuvântării. Atât este suficient pentru ca acest "grăunte" de la care pornim să reveleze, prin Arta Binecuvântării, atunci când va încolţi, o splendoare copleşitoare. Atunci când vom ajunge să fuzionăm extatic cu Dumnezeu, vom înţelege că EL este Totul, El este singurul care există cu adevărat. În stare de extaz spiritual, samadhi, nu vom mai vedea nimic decât pe Dumnezeu, vom uita şi de noi înşine, pentru că Dumnezeu e totul. Arta Binecuvântării ne face să înţelegem că momentele de Graţie Divină sau inspiraţie nu sunt întâmplătoare. Ele sunt expresia necesităţii şi pot fi declanşate exact când dorim ca o consecinţă a Artei Binecuvântării.
Energia Binecuvântării provine din Energia Divină Supremă, şi asupra noastră se revarsă atunci Graţia Supremă, provenind din Spiritul Divin Suprem care există dincolo de cele trei lumi (fizică, astrală, cauzală). Revelaţiile fundamentale realizate de Sri Yuktesvar şi dezvăluite lui Yogananda – prezentate în “Autobiografia unui yoghin” despre Dumnezeire, lumea de dincolo, lumea fizică, astrală, cauzală, sunt fundamentale pentru a înţelege Legile Divine aflate la baza Artei Binecuvântării.
Parcurgeţi materialele următoare pentru a înţelege ce este Arta Binecuvântării, cum se practică ea şi ce efecte apar atât în fiinţa care realizează binecuvântarea, cât şi pentru cea care este binecuvântată:
L'ART DE LA BÉNÉDICTION - par Gregorian Bivolaru
Sont présentées ici les révélations fondamentales réalisées par Sri Yuktesvar, dévoilées à Yogananda, et dont ce dernier parle dans son ouvrage "Autobiographie d'un yogi" concernant Dieu, le monde de l’au-delà, le monde physique, astral, causal, pour comprendre les Lois Divines qui se trouvent à la base de l’Art de la Bénédiction.
L’énergie de la Bénédiction provient de l’Energie Divine Suprême. Celle qui se déverse sur nous est la Grâce Suprême. L’Esprit Divin Suprême existe au-delà des trois mondes (physique, astral, causal).
Cheia fundamentală a artei binecuvântării
Arta Binecuvântării face să se reverse în fiinţa umană Energia Divină Supremă care se află dincolo de existenţă şi nonexistenţă. Această energie provine chiar din sfera atotputernică a Spiritului Infinit Etern al lui Dumnezeu Tatăl şi nu există nimic în întregul Macrocosmos care să fie egal cu ea sau mai presus decât ea. Energia divină supremă este atotputernică, omniprezentă, eternă şi ei i se subordonează totul în cele trei lumi. Fiinţa care o descoperă plenar înţelege că totul este inclus în fiinţa macrocosmică a lui Dumnezeu şi prin urmare nu există nimic în afara lui Dumnezeu Tatăl. Această Energie ne conduce la Unica Realitate Eternă, ne revelează adevărul spiritual cel mai înalt în legătură cu manifestarea ultimă a Spiritului Etern a lui Dumnezeu.
Fluxul Energiei Divine care se revarsă în noi prin practica Artei Binecuvântării, chiar dacă este anemic la început, ne ajută să transcendem gradat Maya (iluzia care este rădăcina tuturor plăcerilor şi suferin
La clef fondamentale de L'Art de la Bénédiction
L’Art de la Bénédiction fait que l’Énergie Divine Suprême qui se trouve au-delà de l’existence et de la non-existence se déverse dans l’être humain, de la sphère toute puissante de l’Esprit Infini Éternel de Dieu le Père. Il n’existe rien d’égal ou de plus élevé que cette Energie dans le macrocosme. Elle est omnipotente, omniprésente, éternelle et tout, dans les trois mondes, lui est subordonné.
L’être qui le découvre pleinement comprend qu’il n’existe rien en dehors de Dieu le Père. Cette Énergie nous conduit à l’Unique Réalité Éternelle, nous révèle la vérité ultime en liaison avec la manifestation ultime de l’Esprit Eternel de Dieu.
Le flux de l’Energie Divine, même anémique au début, nous aide à transcender graduellement la Maya (la racine de tous les plaisirs et de toutes les souffrances), il nous aide à avoir une vie pure, bénéfique.
L’Énergie Divine Suprême nous aide à nous détacher de tout ce qui nous enchaîne, nous fait découvrir la sagess
Condiţii ale succesului şi obstacole
Condiţiile principale ale reuşitei în practica Artei Binecuvântării sunt următoarele:
• credinţă cât mai mare în Dumnezeu ;
• dragoste de Dumnezeu ;
• înţelegerea cât mai clară şi profundă a proceselor divine declanşate în momentul binecuvântării;
• o stare reală de umilinţă şi dăruire;
• trezirea şi aprofundarea stării de copil (de inocenţă şi candoare);
• să urmărim să ne amplificăm altruismul şi să ne diminuăm egoul;
• înţelegerea cât mai profundă a faptului că realitatea lui Dumnezeu Tatăl este un Mister total şi copleşitor;
• acceptarea faptului că Dumnezeu Tatăl este permanent prezent în noi prin intermediul Sinelui nostru Suprem, Atman ;
• convingerea cât mai fermă că dacă, având o stare de copil, plini de umilinţă, îi cerem lui Dumnezeu ceva care este în concordanţă cu legile divine, Dumnezeu ne va dărui ceea ce îi cerem;
• efortul constant de a ne depăşi egoul prin umilinţă şi aspiraţie sinceră către Dumnezeu Tatăl, deoarece comu
Qu'est ce que L'Art de la Bénédiction L’Art de la Bénédiction
* est une pratique qui nécessite un effort intérieur qui dépasse les autres ;
* est plus efficace ;
* fait que nous aimons et que nous aidons les malheureux par des actions désintéressées, parce que nous aimons Dieu à travers tous les autres ;
* par un amour inconditionné face à toutes les formes de Dieu, l’ego mourra, la présence de Dieu deviendra de plus en plus lumineuse en nous, les influences maléfiques diminueront ;
* conduit à la maturité spirituelle, ce qui nous conduit au moment où nous rencontrerons le maître spirituel. Cette rencontre a lieu par le jeu divin de la nécessité. Son enseignement sera en conformité avec nos nécessités et nous le suivrons de façon inconditionnée ;
* par l’Art de la Bénédiction nous déclenchons de plus en plus souvent des moments de synchronicité ;
* est une voie directe, totale, dépourvue d’artifices, qui conduit à la disparition de toute trace de peur et de doute ;
* nous guidera ell
Efectele binecuvântării
Arta binecuvântării conduce la:
* manifestarea prin noi a Energiei Divine, ceea ce ne pune în contact cu eternitatea, atotputernicia, sacrul, extazul divin, libertatea spirituală, Împărăţia Tatălui Ceresc, misterele jocului divin, iubirea pură şi copleşitoare, intuiţia spirituală a existenţei lui Dumnezeu;
* deschiderea fiinţei către starea de sfinţenie;
* conferirea credinţei în miracole;
* înţelegerea misterelor ultime ale existenţei, esenţei vii, a celei mai înalte religii: Dumnezeismul. Binecuvântarea este o manifestare a dialogului cu Dumnezeu şi a nevoii de Dumnezeu, nevoia frenetică de El este foarte plăcută lui Dumnezeu şi constituie primul pas către religia totală, completă, fără intermediari.
* deschiderea către o viaţă plenar spirituală;
* înţelepciunea divină;
* vindecări miraculoase;
* trezirea sufletului;
* revelarea Sinelui Nemuritor Atman – scânteie din Dumnezeu Tatăl;
* amplificarea câmpului “psi“ benefic;
* aprofundarea stării de
Les effets de la bénédiction
Les effets de la bénédiction sont :
* l’Énergie Divine se manifeste par nous, ce qui nous met en contact avec l’éternité, l’omnipotence, le sacré, l’extase divine, la liberté spirituelle, le Royaume du Père Céleste, les mystères du jeu divin, l’amour pur et comblant, l’intuition spirituelle de l’existence du Dieu ;
* l’ouverture de l’être vers l’état de sainteté ;
* confère la croyance dans les miracles ;
* nous permet de comprendre les mystères ultimes de l’existence, l’essence vivante, la religion la plus élevée : la divinisation de l’être humain ; ce qui se produit, comment et pourquoi cela se produit ;
* l’ouverture vers une vie pleinement spirituelle ;
* la sagesse divine ;
* les guérisons miraculeuses ;
* l’éveil de l’âme ;
* la révélation du Soi Immortel Atman – étincelle de Dieu le Père.
La Bénédiction est une manifestation du dialogue avec Dieu et de notre besoin de Dieu, ce besoin impérieux de Lui plaît beaucoup à Dieu et constitue le p
Tehnica de execuţie
Etapele în execuţia unei binecuvântări sunt exprimate succint mai jos.
* Ne interiorizăm mental şi sufleteşte ;
* Atitudinea interioară este esenţială: ne orientăm atenţia, sufletul şi afectivitatea numai către Dumnezeu Tatăl;
* Ne focalizăm atenţia la nivelul lui Anahata Chakra (sau zona din mijlocul pieptului) şi Sahasrara (sau zona din creştetul capului) simultan. Simţim o stare de înălţare, stare de afectivitate euforică unică, infinit nuanţată;
* Rostim astfel încât să o simţim cu toată fiinţa, formula de binecuvântare (rostirea acestei formule se face mental);
* Ridicăm mâna în poziţia indicată;
* Apoi, cu ochii închişi, ne orientăm privirea într-un uşor strabism convergent în sus, către Sahasrara;
* Când se declanşează fluxul de Energie Divină şi se scurge în trup, privirea coboară şi revine la o atitudine normală, ochii rămânând închişi;
* Simultan vom urmări să percepem cu ochii minţii ce se petrece în noi şi prin noi;
* Conştientizăm cum fluxul de
Technique d'exécution
* Nous nous intériorisons mentalement et affectivement ;
* Nous orientons notre attention, notre âme et notre affectivité seulement vers Dieu (l’attitude intérieure est essentielle );
* Nous focalisons notre attention au niveau de Anahata et de Sahasrara simultanément. Nous sentons un état d’élévation, un état d’affectivité euphorique unique, avec des nuances infinies, mais pas très intenses ;
* Nous prononçons de tout notre être la formule de Bénédiction (la prononciation de la formule se réalise mentalement) ;
* Avec les yeux fermés, nous orientons notre regard dans un léger strabisme convergent vers Sahasrara (la prononciation de la formule se réalise une fois le regard orienté vers le sommet de notre tête) ;
* Lorsque le flux d’Énergie Divine se déclenche et s’écoule dans le corps, le regard descend et revient dans une attitude normale, les yeux restent fermés ;
* Simultanément, nous allons essayer de percevoir avec les yeux du mental ce qui se passe en nous et
Poziţia indicată pentru realizarea Binecuvântării
Poziţia indicată pentru execuţie este în picioare, cu spatele drept, cu mâna dreaptă cât mai relaxată, îndoită în sus. Palma mîinii drepte este la aproximativ 20 cm de umăr; degetele sunt desfăcute, uşor curbate ca pentru a prinde o minge. Această poziţie trebuie luată încă de la început. Această poziţie este indicată pentru binecuvântarea unei fiinţe umane care se află lângă noi (fără a o atinge!) sau pentru binecuvântarea unui grup mic de fiinţe umane, aflat în faţa noastră, la o distanţa mică de noi.
Precizări foarte importante:
* Dacă persoana binecuvântată nu este în faţa noastră, vom orienta palma mâinii drepte către în sus, venind cu ea mai aproape de umăr sau chiar deasupra umărului drept în această situaţie.
* Pentru grupuri mari de persoane (mai mult de 50 de persoane) sau care se află la mare distanţă de noi, întindem mâna în faţă.
* În cazul autobinecuvântării mâinile rămân pe lângă corp.
* Dacă starea noastră de vitalitate şi f
Position indiquée pour la réalisation de la Bénédiction
Position indiquée pour la réalisation de la Bénédiction :
* Debout (tant celui qui sera Béni que celui par lequel se réalise la Bénédiction ), le dos droit, la main gauche relaxée le long du corps, et l’avant-bras droit relaxé et replié à 20 cm de l’épaule ; les doigts sont relaxés, légèrement courbés comme pour attraper une balle. Cette position doit être prise dès le début. Cette position est indiquée pour la Bénédiction d’un être humain sans le toucher ou pour la Bénédiction d’un groupe réduit de personnes qui se trouvent proche de nous.
* Pour des groupes plus grands de personnes (plus de 50 personnes ) ou pour des groupes qui se trouvent à une grande distance de nous, nous allongerons le bras en face de nous.
* Dans le cas de l’Autobénédiction, les bras sont relaxés, le long du corps.
* Si notre état de vitalité et notre force intérieure sont suffisamment grandes, nous pouvons toucher avec la main droite l’être que nous Bénissons su
* Il est très important que le bras et les doigts de la main droite soient relaxés !
Au cas où nous voudrions bénir un être cher qui se trouve à une grande distance, nous devons l’imaginer mentalement, visualiser son visage. Dans le cas d’un groupe, nous devons visualiser le visage de chaque membre du groupe. La distance à laquelle se trouve la personne ou le groupe que nous voulons bénir n’a aucune importance.
Formulele utilizate în Arta Binecuvântării
Formula utilizată prin rostire lăuntrică atunci când realizăm Binecuvântarea :
“Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, te implor cu umilinţă, dacă această fiinţă umană având numele de … (se rosteşte numele de botez – toate numele de botez dacă sunt mai multe) merită, miluieşte-o, revărsând asupra ei, prin mine, Graţia Ta Supremă. Facă-se Voia Ta. Amin.“
Formula de Binecuvântare pentru un grup:
“Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, te implor cu umilinţă, dacă acest grup de fiinţe umane merită, miluieşte-l acum, revărsând asupra lui, prin mine, Graţia Ta Supremă. Facă-se Voia Ta. Amin.“
Formula de autobinecuvântare pentru bărbaţi:
“Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, te implor cu umilinţă, dacă cel care te roagă acum, având numele de … (se rosteşte numele de botez – toate numele de botez dacă sunt mai multe) merită, miluieşte-l, revărsând asupra lui Graţia Ta Supremă. Facă-se Voia Ta. Amin.“
Formula de autobinecuvântare pentru femei:
“Doamne Dumnezeule, Tată
Formule utilisée lorsque nous réalisons la Bénédiction
Formule utilisée intérieurement lorsque nous réalisons la Bénédiction :
“ Seigneur Dieu, Notre Père qui es aux Cieux, je t'implore avec humilité, si cet être humain ayant le nom de... ( on prononce le nom de baptême ) le mérite, bénis-le, et déverse sur lui, à travers moi, Ta Grâce Suprême. Que Ta Volonté soit faite ! Amen. “
Formule de Bénédiction pour un groupe :
“Seigneur Dieu, Notre Père qui es aux Cieux, je t'implore avec humilité, si ce groupe d’êtres humains le mérite, bénis-le maintenant, en déversant sur lui, à travers moi, Ta Grâce Suprême. Que Ta Volonté soit faite ! Amen. “
Formule d’autobénédiction pour les hommes :
“Seigneur Dieu, Notre Père qui es aux Cieux, je t'implore avec humilité, si celui qui te prie maintenant, ayant le nom de … (on prononce son prénom de baptême ) le mérite, bénis-le, en déversant sur lui, Ta Grâce Suprême. Que Ta Volonté soit faite ! Amen.“
Formule d’autobénédiction pour les femmes :
“Seigneur Dieu, Notre Père qui es aux Cieux, je t'implore avec humilité, si celle qui te prie maintenant, ayant le nom de … (on prononce son prénom de baptême ) le mérite, bénis-la, en déversant sur elle, Ta Grâce Suprême. Que Ta Volonté soit faite ! Amen.“
Formule de remerciement qui se prononce à la fin de la bénédiction ( ou même plus tard ) :
“ Je te remercie, O Père qui es aux Cieux, d’avoir fait de mon être le réceptacle de la manifestation de Ta Grâce Suprême.”
Ces formules doivent être apprises par cœur et utilisées !
Efecte spirituale profunde
Fiinţa care practică Arta Binecuvântării:
* atinge treptat simplitatea şi puritatea unui copil ceea ce presupune eliminarea a tot ceea ce este inutil şi fără sens în viaţa noastră privită global, primind în schimb bogăţia unei vieţi îndumnezeite;
* resimte plenar bucuria de a trăi, amplificarea aptitudinii de apreciere la justa valoare a bucuriilor simple (să ne bucurăm de o stare de relaxare, de o floare, de un surâs, etc.);
* devine plin de compasiune faţă de toate fiinţele, trăieşte o stare de coeziune cu ceilalţi, fără disperare, ranchiună, concurenţă, ură, devine un mesager al lui Dumnezeu pentru ceilalţi;
* este plin de înţelegere şi bunăvoinţă faţă de ceilalţi (noi nu avem dreptul să impunem nimănui nimic, fiecare este unic), ceea ce produce o tainică legătură cu ei, percepută empatic;
* îşi purifică toate intenţiile, simte intuitiv că orice scop ascunde în el şi scopul real care se află la baza lui. De la un moment dat constată că acest aspect nu mai poat
Révélations divines essentielles concernant l'art de la bénédiction
L’être qui pratique l’Art de la Bénédiction :
* atteint graduellement la simplicité et la pureté d’un enfant, ce qui suppose l’élimination de tout ce qui est inutile et sans aucun sens dans notre vie considérée globalement, en recevant en échange la richesse d’une vie divinisée ;
* ressent pleinement la joie de vivre, l’amplification de l’aptitude d’appréciation à leur juste valeur des joies simples (se réjouir d’un état de relaxation, d’une fleur, d’un sourire etc.) ;
* devient plein de compassion face à tous les êtres ; il vit un état de cohésion avec les autres, sans désespoir, sans rancune, sans concurrence, sans haine ; il devient un messager de Dieu pour les autres;
* est plein de compréhension et de bonne volonté face aux autres (nous n’avons pas le droit d’imposer quelque chose à quiquonque, chacun est unique), ce qui produit une liaison mystérieuse avec eux, perçue de façon empathique ;
* purifie toutes ses intent
Observaţii suplimentare
Prin Arta Binecuvântării putem spune că aflăm adevărata "părere" pe care o are Dumnezeu despre fiinţa pe care o binecuvântăm, putându-ne astfel corecta eventualele idei aberante pe care le avem despre anumite fiinţe. Energia care se manifestă de fiecare dată când practicăm Arta Binecuvântării are specificitatea persoanei pentru care facem binecuvântarea, ceea ce arată că Dumnezeu ne dă întotdeauna ceea ce ne trebuie. Această energie are un efect purificator care purifică atât fiinţa care realizează binecuvântarea, cât şi fiinţa binecuvântată, dar chiar şi mediul prin care se propagă. Putem folosi oricând această modalitate spirituală pentru a cere ajutor de la Dumnezeu Tatăl, pentru noi sau pentru alte fiinţe. În rugăciune mai putem greşi, cerându-i lui Dumnezeu anumite lucruri, dar în binecuvântare nu putem greşi niciodată.
Arta Binecuvântării poate fi folosită în toate lumile, căci ea nu se uită după ce părăsim planul fizic. Dacă vrem să cerem ajutorul lui Dumnezeu, putem pra
Observations
Par l’Art de la Bénédiction, nous trouvons la vraie opinion de Dieu en ce qui concerne l’être que nous bénissons, il est ainsi possible de corriger les éventuelles aberrations que nous soutenons à l’adresse de certaines personnes. L’énergie a la spécificité de la personne pour laquelle nous réalisons la Bénédiction, ce qui montre que Dieu nous offre toujours ce qui nous est nécessaire. Cette énergie a un effet purificateur, qui purifie tant l’être que le milieu dans lequel elle se propage. L’Art de la Bénédiction peut être utilisé dans tous les mondes (elle n’est pas oubliée après avoir quitté le plan physique) et nous pouvons l’utiliser pour demander de l’aide auprès de Dieu le Père. Dans la prière, nous pouvons nous tromper, mais ce n’est pas le cas dans la Bénédiction.
La Bénédiction diffère si la personne est dans ce monde ou non.
Dans le cas de la Bénédiction répétée du même être, les effets diffèrent d’une Bénédiction à l’autre, et il est possible d’observer les transformations p
Corelarea Legii sincronicităţii cu Arta Binecuvântării
În anumite momente suntem inspiraţi (zone de sincronicitate – armonie, coincidenţe semnificative) alteori nu (zone de turbulenţă). În momentele de sincronicitate totul este fluid, persoanele, gesturile, obiectele apar la momentul şi locul potrivit. Această armonie ce pare venită de dincolo poate da aparenţa unor minuni. Şi aceasta în lucrurile cele mai mărunte:
* întâlniri, telepatii – aşa zisele coincidenţe simple ;
* coincidenţe în cascadă (coincidenţe la un nivel superior) de exemplu: o persoană trecea prin dreptul unei cabine telefonice, a sunat telefonul, persoana a ridicat receptorul, apelul era pentru ea, persoana care a sunat greşise numărul de acasă.
Pentru mulţi acestea sunt doar extraordinare favoruri ale sorţii pe care le numesc coincidenţe, miracole, etc. În realitate ele arată rezonanţa profundă cu forţele tainice ale lui Dumnezeu. Doar egoul ne împiedică să ne aflăm în permanenţă în stare de sincronicitate.
Sincronicitatea
La corrélation de la loi de la synchronicité avec l'Art de la Bénédiction
A certains moments, nous sommes inspirés (zones de synchronicité – harmonie, coïncidences significatives), tandis qu’à d’autres moments, nous ne le sommes pas (zones de turbulence). Pendant les moments de synchronicité tout est fluide, les personnes, les gestes, les objets apparaissent au moment et à l’endroit opportun. Cette harmonie semble être venue de l’au-delà et cela peut avoir l’apparence de miracles. Il peut s’agir de moindres choses :
* rencontres, télépathies – les soit disant coïncidences simples ;
* coïncidences en cascade (coïncidences à un niveau supérieur ) par exemple : une personne passe devant une cabine téléphonique, le téléphone sonne, la personne prend le récepteur, l’appel était pour elle, la personne qui a appelé avait commis une erreur en formant le numéro, etc.
Pour la plupart des gens, il ne s’agit que de faveurs du sort extraordinaires, qu’ils appellent coïncidences, miracles etc. En réalité, cel
Legile divine pe care se bazează Arta Binecuvântării
Legea analogiei
Legea analogiei mai este cunoscută şi ca legea corespondenţei dintre microcosmosul fiinţei şi macrocosmos, dintre spiritul individual Atman şi Spiritul Universal Paramatman.
Tot ceea ce există în Dumnezeu Tatăl există, şi în noi. Prin intermediul Binecuvântării avem acces la Energia Supremă a lui Dumnezeu.
Legea vibraţiei
Nimic nu e nemişcat. Totul este vibraţie care se manifestă în game diferite. Astfel se explică diferenţierile dintre diferitele manifestări ale materiei, sentimente, gânduri, etc. Scara evolutivă este alcătuită din gradări ale frecvenţelor de la dens spre subtil, ajungând până la Spiritul Nemuritor al lui Dumnezeu. Cu cât vibraţia e mai înaltă cu atât manifestarea e mai elevată. În realitate materia e alcătuită din particule energetice aflate într-o constantă mişcare cu un anumit ritm. Pitagora spunea că mişcarea este caracteristică oricărui lucru sau fiinţe. Şi ceea ce pare inert posedă o anumită frecvenţă

Les lois divines sur lesquelles se base l'art de la bénédiction
La loi de l'analogie
La loi de l’analogie
ou la correspondance entre le microcosme de l’être et le macrocosme,
entre l’esprit individuel Atman et l’Esprit Universel Paramatman.
Tout ce qui existe en Dieu le Père existe aussi en nous.
Par l’intermédiaire de la Bénédiction, nous avons accès à l’Énergie Suprême de Dieu.
La loi de la vibration
Rien n’est statique.
Tout est vibration, qui se manifeste dans des gammes différentes …
Ainsi s’explique les différenciations entre les diverses manifestations de la matière, les sentiments, les pensées etc.
L’échelle évolutive est composée d’une graduation de fréquences qui va du dense au subtil, et arrive jusqu’à l’Esprit Immortel de Dieu. Plus la vibration est élevée, plus la manifestation est élevée.
En réalité, la matière est composée de particules énergétiques en déplacement constant, et possédant un certain rythme. Pythagore disait que "le mouvement est caractéristique de tout objet ou de tout être". Et même ce qui semble inerte possède une certaine fréquence de vibration.
Tout ce qui existe dans l’univers a été créé par l’Énergie Divine qui se manifeste sous la forme des ondes stationnaires. Un objet qui est soumis à la vibration peut paraître parfaitement immobile (par exemple les rayons d’une roue en mouvement semblent former un objet compact, fixe). C’est la raison pour laquelle nous ne devons pas nous laisser tromper par les apparences. Nous devons pénétrer en profondeur afin de nous approcher de la réalité, voir si un objet est grossier ou non. Nous découvrirons que la lumière, le magnétisme, l’électricité ne sont que des phénomènes vibratoires. Ceci est aussi valable pour les pensées, les émotions, les états d’âme, la volonté – tous sont des états vibratoires émis vers l’extérieur et ont une incidence plus ou moins grande sur l’environnement.
La loi de la vibration exprime la capacité d’intervenir dans les niveaux inférieurs de la manifestation, afin de produire les transformations envisagées.
Conformément à la loi de la vibration, l’Énergie de la Vibration Suprême, attirée dans notre être par la technique de la Bénédiction provient de Dieu le Père et c’est l’Energie Suprême Ultime qui prend sa source dans l’Esprit Ultime de Dieu. En attirant cette énergie, nous réalisons les premiers pas sur la Voie de l’Amour Divin. Cette Énergie est pour chacun la réponse directe que Dieu le Père offre par notre intermédiaire.
“Demandez et vous recevrez”, “Frappez à la porte et on vous ouvrira” – c’est le voeu fondamental réalisé par le Créateur face à sa créature et il est toujours respecté. En tant que réponse à notre demande, Dieu le Père déverse instantanément sur nous les Energies Divines Suprêmes de Son Esprit.
L’Art de la Bénédiction nous permet de recevoir les dons spirituels les plus valeureux. Les énergies reçues par l’esprit individuel Atman de la part de Dieu ont une fréquence de vibration très grande. Grâce à elles, tout devient possible dans toute la manifestation spirituelle.

Legea cauzei şi a efectului
Orice cauză eficientă care nu a fost anulată îşi are efectul său şi orice efect care apare îşi are propria sa cauză care îl determină. Totul se desfăşoară în conformitate cu existenţa legilor universale stabilite de Dumnezeu. Norocul, întâmplarea sunt doar nişte nume pe care ignoranţa le atribuie legii necesităţii. Nimeni nu se poate sustrage legilor divine create de Dumnezeu.
Avem tendinţa de a aborda legea cauzei şi a efectului în formele sale cele mai rele şi mai negativiste, nefaste, pesimiste – această atitudine ne pare aproape obişnuită. Superficialitatea, mediocritatea ne fac să înţelegem greşit acest principiu care mai este numit şi legea karmei şi să luăm aparenţele drept realitate. Nimic nu e întâmplător, există un raport strâns între evenimente şi ceea ce urmează după ele. Toate gândurile apar din minte, toate acţiunile sunt consecinţa gândurilor noastre, toate sunt ochiuri ale lanţului cauzei şi efectului. Secretul conţinut în legile universale divine este necesitatea structurării gândirii în vederea realizării fericirii care este reprezentarea emoţională a evoluţiei spirituale. Cei mai mulţi îşi interzic accesul la ea complăcându-se în stări negative. Ei se abandonează pasiv voinţei altora, a mass-mediei, etc, pierzând exerciţiul propriei voinţe, devenind nişte pioni manipulaţi. Omul iniţiat şi înţelept poate utiliza inteligent legile divine împotriva legilor făcute de oameni. Superiorul prevalează inferiorul. Frica este un sentiment chinuitor care blochează cunoaşterea şi opreşte evoluţia. Pentru aceasta trebuie să ne asumăm greşelile trecute, ajungând la un plus pe care să ne putem stabili apoi. Greşelile noastre au repercursiuni doar asupra noastră, ceilalţi ne arată nivelul nostru. Dacă cineva greşeşte faţă de noi, el acumulează karmă, fără ca aceasta să ne afecteze şi pe noi, noi putem doar conştientiza faptul că am atras acea acţiune asupra noastră fără să trebuiască să ne “răzbunăm“. Legea dinte pentru dinte, ochi pentru ochi este astfel anihilată.
Trebuie să considerăm toate experienţele ca pe nişte probe care ne pun faţă în faţă cu greşelile noastre şi din care putem învăţa. Dacă nu reuşim, ne decalăm faţă de cei avansaţi care ne înconjoară. De exemplu, un om care ucide va fi ucis în existenţa viitoare. Prin fapta lui el acumulează o datorie faţă de el înşuşi. Dacă nu înţelegem aceasta continuăm viaţă de viaţă să ucidem şi să fim ucişi. Important este să devenim conştienţi de toate acestea şi în consecinţă să fim cinstiţi faţă de noi, să aspirăm faţă de Dumnezeu, să urmăm o traiectorie ascendentă,clară, cu roade paradisiace, divine. Toate evenimentele se petrec din cauze pe care le cunoaştem puţin dar când le pătrundem misterul devin fireşti.
Legea sincronicităţii
Totul este unul şi acesta este Dumnezeu Tatăl. Aceasta include tot: eu, el, ea, fiinţele, elementele tattvice, etc. Starea de armonie, imposibil de obţinut ca urmare a înţelegerii mecanice, poate fi obţinută de o conştiinţă supramentală. Cine crede că e separat de ceilalţi acţionează împotriva lui şi a celorlalţi. Acţiunile pline de egoism arată judecarea greşită a perspectivelor şi a circumstanţelor. În lume lucrurile par diferite. Pentru a le putea vedea aşa cum sunt ele în realitate trebuie să ajungem la cunoaşterea divină.
Prin Arta Binecuvântării se trezeşte în noi Conştiinţa Divină. Fiinţa devine dreaptă, nu face rău niciodată, nimănui. Conştiinţa Divină conferă pace mentală netulburată de nimic, este calea cea mai rapidă de obţinere a binelui suveran. Iubirea unui Înţelept depăşeşte iubirea unei mame pentru că aceasta se simte separată de copilul său pe când Înţeleptul este una cu Dumnezeu…
Este necesar să practicăm perseverent Arta Binecuvântării, pentru că astfel accedem la Realitatea Divină Supremă. Dumnezeu este Cel ce transcende tot ceea ce percepem noi.
Cauza poate fi anulată prin cunoaştere. Cunoaşterea este esenţială. Încarnarea are drept cauză ignoranţa. Anulând dorinţele de orice fel nu ne mai încarnăm.
Creaţia este un spectru infinit de ipostaze ale fiinţelor, lucrurilor, fenomenelor, fiinţele conştiente fiind superioare. Cel care Le-a creat se află dincolo de toate categoriile. El este transcendent deoarece depăşeşte toate posibilităţile noastre de cunoaştere raţională. Prin Arta Binecuvântării sau alte metode eficiente de revelare a sinelui raportându-ne la Conştiinţa Supremă, El se lasă cunoscut, eliminând orice suferinţă, conform aspiraţiei noastre. O picătură din harul divin vindecă orice greşeală. Starea în care suntem eliberaţi de dorinţe ne conferă o pace desăvârşită, o stare de mulţumire interioară deplină, împăcare de sine. Prin Arta Binecuvântării atingem starea de comuniune cu Dumnezeu, îL cunoaştem ca Sat, Cit, Ananda. Ea ne oferă calea directă şi mijloacele de a atinge o asemenea realizare supremă. Graţia lui Dumnezeu nu se obţine însă fără efort. Arta Binecuvântării este o cale directă pe care Dumnezeu ne-o oferă pentru a ajunge la El. Dumnezeu nu poate fi cunoscut decât prin efort individual susţinut.
La loi de cause à effet Toute cause efficace, qui n’a pas été annulée, a son effet et tout effet qui apparaît a sa propre cause qui le détermine. Tout se déroule en conformité avec l’existence des lois universelles établies par Dieu. La chance, le hasard sont seulement des noms que l’ignorance attribue à la loi de la nécessité. Personne ne peut se soustraire aux lois divines créées par Dieu.
Nous avons tendance à aborder la loi de la cause et de l’effet dans ses formes les plus négativistes, néfastes, pessimistes – cette attitude nous paraît presque commune. La superficialité, la médiocrité nous font comprendre ce principe de manière erroné. C’est ce que l’on appelle aussi la loi du karma, où l’on prend les apparences pour la réalité. Rien n’est dû au hasard. Il existe un rapport étroit entre les événements et ce qui va se passer après ces événements. Le secret contenu dans les lois universelles divines est la nécessité de structurer la pensée en vue de la réalisation du bonheur, qui est la représentation émotionnelle de l’évolution spirituelle. La plupart s’interdisent l’accès au bonheur en se complaisant dans des états négatifs. Ils s’abandonnent passivement à la volonté des autres, des mass média, etc., perdant ainsi l’exercice de leur propre volonté, devenant des pions manipulés. L’homme initié et sage peut utiliser avec intelligence les lois divines et devient ainsi supérieur aux lois créées par les gens. Le supérieur prévaut toujours sur l’inférieur. La peur est un sentiment épouvantable qui bloque la connaissance et arrête l’évolution. Pour cette raison, nous devons assumer les fautes que nous avons commises, et repartir sur des bases saines. Nos fautes n'ont de répercussions que sur nous, les autres nous montrent notre niveau. Si quelqu’un commet une erreur vis à vis de nous, il accumule du karma, sans que cela ne nous affecte. Nous pouvons prendre seulement conscience du fait que nous avons attiré cette action sur nous, sans que cela nous oblige à nous “venger”. La loi “œil pour œil, dent pour dent” est ainsi annulée.
Nous devons considérer toutes nos expériences comme des épreuves qui nous mettent face à face avec nos fautes, et nous permettent de tirer les leçons de ces expériences. Si nous ne réussissons pas, nous serons décalés face à ceux qui sont avancés et qui nous entourent. Par exemple, un homme qui tue sera tué dans l’existence prochaine. Par son action, il accumule une dette face à lui-même. Si nous ne comprenons pas cela, nous continuerons, vie après vie, à tuer et à être tués. L’important est de devenir conscients de tous ces aspects et en conséquence d’être honnête face à nous-mêmes, d’être plein d’aspiration envers Dieu, de suivre une trajectoire ascendante, claire, parsemée de fruits paradisiaques, divins. Tous ces événements se passent pour des raisons que nous connaissons plus ou moins, mais en pénétrant leur mystère ils deviennent naturels et parfaitement intelligibles.
La loi de la synchronicité
Tout est un et ceci est Dieu le Père.
Cela inclut tout : moi, lui, elle, les êtres, les éléments tattviques etc.
L’état d’harmonie, impossible à obtenir suite à la compréhension mécanique, peut être obtenu par une conscience supramentale. Celui qui croît qu’il est séparé des autres agit contre lui et contre les autres. Les actions pleines d’égoïsme montrent un jugement erroné des perspectives et des circonstances. Dans le monde, les choses semblent différentes. Pour les voir telles qu’elles sont en réalité, il faut arriver à la connaissance divine.
Par l’Art de la Bénédiction, la Conscience Divine s’éveille en nous. L’être devient juste, il ne fait jamais de mal, à personne. La Conscience Divine confère une paix mentale imperturbable. C’est la voie la plus rapide pour obtenir le bien souverain. L’amour d’un Sage dépasse l’amour d’une mère parce que celle-ci se sent séparée de son enfant, tandis que le Sage ne fait qu’un avec Dieu…
Il est nécessaire de pratiquer avec persévérance l’Art de la Bénédiction, parce que c’est le moyen d’accéder à la Réalité Divine Suprême. Dieu est Celui qui transcende tout ce que nous percevons.
La cause peut être annulée par la connaissance. La connaissance est essentielle. L’incarnation a pour cause l’ignorance. En annulant les désirs de toute sorte, nous ne nous incarnons plus.
La création est un spectre infini d’hypostases des êtres, des choses, des phénomènes, les êtres conscients étant supérieurs. Celui qui Les a créés se trouve au-delà de toutes les catégories. Il est transcendant, parce qu’Il dépasse toutes nos possibilités de connaissance rationnelle. Par l’Art de la Bénédiction ou par d’autres méthodes efficaces de révélation du Soi Suprême, en nous rapportant à la Conscience Suprême, Il se laisse connaître, en éliminant toute souffrance, selon notre aspiration. Une goutte de la grâce divine guérit toute faute. L’état dans lequel nous sommes libérés de tout désir nous confère une paix totale, un état de contentement intérieur complet, nous sommes réconciliés avec nous-mêmes. Par l’Art de la Bénédiction, nous atteignons l’état de communion avec Dieu, nous le connaissons en tant que Sat, Cit, Ananda. Il nous offre la voie directe et les modalités d’atteindre une telle réalisation suprême. La Grâce de Dieu ne s’obtient pas sans effort. L’Art de la Bénédiction est une voie directe que Dieu nous offre pour arriver à Lui. Dieu ne peut être connu que par un effort individuel soutenu.